Objavljena
ALATKE ISTRAŽIVAČA - Metodi i tehnike istraživanja u društvenim naukama
Dragan Popadić, Iris Žeželj, Zoran Pavlović

 

Knjiga donosi sistematičan pregled savremenih metoda i tehnika kojima se služe istraživači u društvenim naukama. Veoma vešto su autori integrisali veliki broj dostupnih znanja o pojedininim metodama i tehnikama. 

 

 

 

Knjižarska cena 1980 RSD
Cena 1584 RSD

Tagovi:

U vreme u kojem smo suočeni kako sa zabrinjavajućim porastom antiintelektualizma, tako i nekritičke mistifikacije naučnih istraživanja, ova knjiga podržava istraživače u uverenju da je istraživanje više od korektne primene pojedinih metoda i tehnika, a čitaoce u aktivnoj primeni nalaza istraživanja u društvenim naukama. Knjiga donosi sistematičan pregled savremenih metoda i tehnika kojima se služe istraživači u društvenim naukama. Autori su veoma vešto integrisali veliki broj dostupnih znanja o pojedininim metodama i tehnikama. Kompleksnu i apstraktnu materiju objasnili su na razumljiv i ilustrativan način, omogućivši čitaocima da steknu praktična znanja, ali i dublje razumevanje svake pojedine metode i tehnike. Istraživači ovom knjigom dobijaju važan priručnik u planiranju, pripremi i realizaciji svojih istraživanja, a korisnici nalaza istraživanja u društvenim naukama podršku u razumevanju i primeni nalaza, koji su nastali kao rezultat primene određenih metoda i tehnika.

Zato će ova knjiga – koja metode opisuje kao alate za razmišljanje o problemima, i za njihovo istraživanje – i sama postati alat onima koji tek ulaze u tu oblast, ili bi želeli da provere svoje razumevanje pojedinih pristupa i metoda.

PREDGOVOR

1. ŠTA JE NAUČNI METOD?
Karakteristike naučnog metoda
Vrste metoda
Metod kao logika naučnog istraživanja
Istraživanje – od koncepata do podataka
Šta su koncepti?
Šta su podaci?
Kvantitativni i kvalitativni podaci
Šta su varijable?
Odnos među varijablama
Klasifikovanje varijabli
Operacionalne definicije varijabli

2. VRSTE ISTRAŽIVANJA
Kvantitativna i kvalitativna istraživanja
Kvantitativna i kvalitativna obrada i analiza
Kvantitativne i kvalitativne tehnike prikupljanja podataka
Kvantitativna i kvalitativna paradigma
Istraživanja prema ciljevima (istraživačkim pitanjima)
Deskriptivna istraživanja
Korelaciona istraživanja
Eksplanatorna istraživanja
Evaluativna istraživanja
Šta je uzročno objašnjenje?
Kako utvrditi šta je uzrok?
Istraživanja prema dizajnu:
Eksperimentalna i neeksperimentalna istraživanja
Neeksperimentalni dizajn
Eksperimentalni dizajn
Kvazieksperimentalni dizajn
Istraživanja na primarnim, sekundarnim i tercijarnim podacima
Vremenska dimenzija: jednokratna i višekratna istraživanja
Jednokratna istraživanja
Longitudinalna istraživanja
Vrste longitudinalnih istraživanja
Prednosti i teškoće pri sprovođenju longitudinalnih istraživanja
Eksploratorna i konfirmatorna istraživanja
Bazična i primenjena istraživanja

3. ISTRAŽIVANJE KAO OBLIK DRUŠTVENE PRAKSE
Etička razmatranja
Uloge u istraživačkom procesu
Istraživanje kao proces komunikacije

4. ISTRAŽIVANJE KAO PROCES REŠAVANJA PROBLEMA
Faze istraživačkog procesa
a. Okvirno određenje problema
b. Pripremna faza
c. Projektovanje istraživanja
Struktura projekta
a. Izrada instrumenta
b. Probno istraživanje
c. Izvođenje istraživanja
d. Obrada i analiza podataka
e. Pisanje izveštaja o istraživanju

5. UZORKOVANJE
Vrste uzoraka
a. Slučajni uzorci
b. Neslučajni uzorci
Greške vezane za uzorkovanje
Slučajni ili neslučajni uzorak?
Koliki uzorak?

6. EKSPERIMENT
Tipovi eksperimentalnog dizajna
Izbor ispitanika za eksperimentalno istraživanje
Tipovi eksperimentalne manipulacije
Mogućnost generalizacije
Validnost rezultata
Laboratorijski eksperiment
Kvazieksperiment
Pregled tipičnih istraživačkih dilema pri dizajniranju eksperimenata
Eksperimentalna istraživanja – završni komentar

7. ANKETNO ISTRAŽIVANJE
Kada i zašto anketna istraživanja
Vrste anketnih istraživanja
Konstrukcija upitnika
Koraci u izradi upitnika
Raščlanjivanje problema
Izbor indikatora
Oblikovanje upitnika
Tehnička obrada
Provera upitnika
Realizacija istraživanja i prikupljanje podataka
Uzorkovanje
Trening intervjuera
Prikupljanje podataka
Unos, kontrola i obrada podataka
Anketna istraživanja – završni komentar

8. SKALIRANJE ISPITANIKA, SKALE STAVOVA
Diskusija o konceptu i značaju stavova
Terstonova diferencijalna skala
Likertova sumaciona skala
Gutmanova kumulativna skala
Bogardusova skala socijalne distance kao primer kumulativne skale
Ozgudova skala semantičkog diferencijala
Završni komentar o merenju stavova

9. SKALIRANJE STIMULUSA
Poređenje parova
Rangovanje stimulusa
Višedimenzionalno skaliranje
Skaliranje stimulusa – završni komentar

10. INDIREKTNE TEHNIKE MERENJA STAVOVA
Kognitivni indikatori kao indirektne mere stavova
Projektivne tehnike kao mera kognitivne i
afektivne komponente stava
Afektivni (fiziološki) indikatori kao indirektne mere stavova
Bihejvioralni indikatori kao indirektne mere stavova
Završni komentar o indirektnim tehnikama za merenje stavova

11. POSMATRANJE
Kada i zašto posmatranje
Vrste posmatranja
Vrste posmatranja s obzirom na odnos prema posmatranoj pojavi
Vrste posmatranja s obzirom na odnos stepen strukturiranosti
Kodiranje ponašanja
Treniranje posmatrača
Posmatranje – završni komentar

12. ANALIZA SADRŽAJA
Kakav sadržaj se analizira u analizi sadržaja
Vrste analize sadržaja
Kada i zašto analiza sadržaja
Osnovni koraci u analizi sadržaja
Čega se mogu ticati zaključci analize sadržaja
Analiza sadržaja – završni komentar

13. ISPITIVANJE GRUPNIH ODNOSA
Dijadni indeksi
Sociometrija
Tipologija socijalnog statusa
Popularnost kao kriterijum izbora
Završni komentar
Analiza socijalnih mreža

14. ISTRAŽIVANJA PUTEM INTERNETA
Kada i zašto istraživanja putem interneta
Osnovni elementi istraživanja putem interneta
Metodološka pitanja istraživanja putem interneta
Etička pitanja istraživanja putem interneta
Internet istraživanja – završni komentar

15. METODE U KVALITATIVNIM ISTRAŽIVANJIMA
Šta su kvalitativna istraživanja
Metodologija kvalitativnih istraživanja
Vrste kvalitativnih metoda
Kvalitativna istraživanja – završni komentar

REFERENCE
AUTORSKI INDEKS
INDEKS POJMOVA

 

Dragan Popadić:

Socijalni psiholog, redovni profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Preko 40 godina bavi se istraživanjima različitih oblika socijalne interakcije i socijalne kognicije. Autor je i koautor većeg broja monografija i naučnih članaka iz tih oblasti.

 

Iris Žeželj:

Docentkinja na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Glavna oblast njenog naučnog interesovanja je socijalna kognicija, pre svega pristrasnost u pamćenju, formiranje i održavanje slike o sebi i percepcija grupa. U istraživanjima se koristi različitim pristupima: od laboratorijskih eksperimenata do kros-kulturnih upitničkih studija. Objavila je samostalno i u koautorstvu niz naučnih članaka i poglavlja u knjigama iz tih oblasti.

 

Zoran Pavlović:

Socijalni psiholog, docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se istraživanjima vrednosnih orijentacija, političke socijalizacije i političke kulture. Učestvovao je u planiranju i realizaciji većeg broja kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja vrednosti, političkog ponašanja i izborne motivacije, kao i vršnjačkog nasilja kod mladih u Srbiji. Autor je i koautor devet monografija, kao i većeg broja radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima.

Godina izdanja: 2018
ISBN: 978-86-7102-605-5
Težina knjige: 1050.00
Dimenzije knjige: 16 x 22
Broj strana: 630
Povez: broširani
Pismo: latinica
Likovni urednik: Milena Lakićević
Likovno rešenje korica: Milena Lakićević
Datum: 16.02.2019.

Datum: 13.02.2019.

Datum: 13.02.2019.

Datum: 12.02.2019.

Datum: 03.02.2019.

Datum: 02.02.2019.

Datum: 21.01.2019.

Datum: 14.01.2019.

Datum: 14.01.2019.

Datum: 08.01.2019.

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Slične teme
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske