Rasprodato
DRUŠTVENA ISTORIJA MEDIJA
Asa Brigs, Piter Berk
Prevela sa engleskog Jovana Popović
RASPRODATO

Tagovi:  mediji

Knjiga obuhvata period od štamparske revolucije do pojave Interneta uključujući sve značajne promene tokom sazrevanja informacionih sistema. Povezujući istorije pojedinačnih medija autori nam omogućavaju da sagledamo njihove zajedničke obrasce i uočimo sled događaja. Konačni rezultat je zanimljivo istraživanje pet vekova duge istorije medija i komunikacija. U najnovijem izdanju, dostupnom sada i našim čitaocima, dodato je novo poglavlje o multimediji, digitalnoj tehnologiji, usponu Interneta i fenomenu globalizacije. Izbegavajući tehnološki determinizam i odbacujući pretpostavke o linearnom razvoju, ova knjiga iznosi brojne i raznovrsne povesti medija i komunikacija.

Asa Brigs:

Višegodišnji dekan koledža Vuster u Oksfordu i počasni rektor Otvorenog univerziteta. 

Piter Berk:

Pro­fe­sor Kul­tur­ne isto­ri­je na Uni­ver­zi­te­tu u Kem­bri­džu. Autor je vi­še od dva­de­set knji­ga, od ko­jih se is­ti­ču: The Ita­lian Re­na­is­san­ce (1972), Po­pu­lar Cul­tu­re in Early Mo­dern Euro­pe (1978), The Fa­bri­ca­tion of Lo­u­is XIV (1992), The Art of Con­ver­sa­tion (1993) i A So­cial Hi­story of Know­led­ge (2000)

Godina izdanja: 2006
ISBN: 86-7102-253-6
Težina knjige: 604.00
Dimenzije knjige: 22 x 13
Broj strana: 530
Povez: broširani povez
Pismo: latinica
Likovno rešenje korica: Dragana Atanasović

Jovana Popović:

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske