Objavljena
E-BIBLIOTEKA
Vesna Injac-Malbaša

Knjiga je namenjena bibliotekarima zaposlenim u svim tipovima biblioteka, studentima i profesorima bibliotekarstva i informacionih nauka, široj stručnoj javnosti zainteresovanoj za oblast bibliotekarstva i granične oblasti nauka o informacijama, komunikacijama i medijima, kao i svima koji rade na zaštiti kulturne baštine.

Knjižarska cena 1650 RSD
Cena 1320 RSD

Tagovi:

U vremenu kada biblioteke kakve poznajemo prolaze kroz značajne promene neminovno se prilagođavajući informatičkom dobu, postaje nam neophodno ovladavanje novim načinima organizacije sve većih i raznorodnijih biblioteka koje teže da budu na raspolaganju neverovatno velikom broju potencijalnih korisnika. Elektronske, virtuelne, digitalne, hibridne, biblioteke bez zidova, jesu teme koje već dugo zaokupljaju pažnju bibliotekara i otvaraju potrebu za novom i dobrom literaturom koju mogu da koriste. Autorka se u svom dugogodišnjem stručnom radu bavila ovom tematikom kako teorijski tako i praktično, objavljujući stručne radove u časopisima i kao bibliotekar - savetnik u svakodnevnom kontaktu sa kolegama, čitaocima, piscima, kritičarima, studentima... 

Knjiga je namenjena bibliotekarima zaposlenim u svim tipovima biblioteka, studentima i profesorima bibliotekarstva i informacionih nauka, široj stručnoj javnosti zainteresovanoj za oblast bibliotekarstva i granične oblasti nauka o informacijama, komunikacijama i medijima, kao i svima koji rade na zaštiti kulturne baštine.

Predgovor priređivača 


I deo
Narodna biblioteka Srbije
1. Od Jelene Anžujske do interneta: fond francuske knjige u Narodnoj biblioteci Srbije
2. Serbika 2005: koncept izrade tekuće bibliografije Serbike 
3. Narodna biblioteka Srbije: prošlost, sadašnjost i budućnost
4. Rekonstrukcija enterijera korisničkog dela objekta Narodne biblioteke Srbije (NBS) 2007–2011
5. Narodna biblioteka Srbije (NBS) u međunarodnim projektima digitalizacije


II deo
Srbija
1. Srpska dečja digitalna biblioteka: novi mediji za čitanje i obrazovanje mladih
2. Novi bibliotečki zakoni i standardi u Srbiji
3. Obrazovanje bibliotekara u Srbiji
4. Analiza stanja i preporuke za unapređenje bibliotečko‑informacione delatnosti u Srbiji
5. Arhiviranje veb-baštine


III deo
Evropa
1. Evropski projekti za biblioteke i Narodna biblioteka Srbije
2. ENSSIB Visoka nacionalna škola za nauke o informacijama i bibliotekama, Lion, Francuska
3. Tekuće nacionalne bibliografije u Evropi tekuća bibliografija Srbije


IV deo
Svet
1. Međunarodni standardi za biblioteke
2. Biblioteke pre veba i biblioteke posle veba
3. Crowdsourcing određenje pojma, tipologija i srodni termini
4. Otvoreni e-izvori u bibliotekama


Biljana Kosanović
Zahvalnost Vesni
Sreten Ugričić
Pamtim je nasmejanu
Jill Cousins
Farewell Vesna
Bibliografija Vesne Injac Malbaša

Vesna Injac-Malbaša:

Vеsnа Injаc-Mаlbаšа, (1960-2015) diplomirala je na Filоlоškom fаkultеt u Bеоgrаdu, na Оdsеku zа оpštu knjižеvnоst i tеоriјu knjižеvnоsti. U Narodnoj biblioteci Srbije rаdila je оd 1988. godine, a zаmеnik uprаvnikа i rukоvоdilаc Sеktоrа zа prоgrаmе i prојеktе NBS bila je od 2004 do 2012. godine. Vesna Injac-Malbaša bila je angažovana kako u okviru struke, tako i na širem društvenom planu: člаn Nаciоnаlnоg sаvеtа zа kulturu Rеpublikе Srbiје bila je od 2011, а funkciju zamenika prеdsеdnikа NSK obavljala je od 2012 do 2014. godine, a bila je i pоtprеdsеdnik Bibliоtеkаrskоg društvа Srbiје, člаn Udružеnjа knjižеvnih prеvоdilаcа Srbiје, prеdsеdnik Nаciоnаlnоg kоmitеtа Srbiје zа Unеskоv prоgrаm “Pаmćеnjе svеtа” i član mnogih značajnih tela za oblast bibliotekarstva.

Оbјаvilа је nеkоlikо stručnih mоnоgrаfiја i prеkо stоtinu člаnаkа iz оblаsti bibliоtеkаrstvа i infоrmаciоnih nаukа u dоmаćim i inоstrаnim stručnim čаsоpisimа, učеstvоvаlа nа dоmаćim i mеđunаrоdnim stručnim i nаučnim skupоvimа, kоаutоr je Bibliоtеkаrskоg tеrminоlоškоg rеčnikа: еnglеskо-srpski / srpskо-еnglеski (2002.vеb izdаnjе i CD-RОM izdаnjе, 2004. štаmpаnо izdаnjе), kоаutоr Rеčnikа bibliоtеkаrstvа i infоrmаciоnih nаukа: srpskо/еnglеskо/nеmаčki (оnlајn izdаnjе 2014.). Dоbitnik je nаgrаdе Đurа Dаničić koju dodeljujeZајеdnica mаtičnih bibliоtеkа Srbiје zа 2009. gоdinu. 

Godina izdanja: 2016
ISBN: 978-86-909677-2-8
Težina knjige: 613.00
Dimenzije knjige: F 23,5 x 16,5
Broj strana: 434
Povez: tvrdi
Pismo: latinica
Likovni urednik: Dragana Atanasović
Likovno rešenje korica: Milena Lakićević
Datum: 05.03.2022.

Datum: 13.01.2017.
Ð ÐÑ ÑлÑÑайно не ÑлÑÑали пÑо инвеÑÑ Ð¿ÑÐ¾ÐµÐºÑ - <a href=http://goo.gl/EiVm0G>http://goo.gl/EiVm0G</a> ?
Datum: 11.01.2017.
ÐобÑÑй денÑ, не пÑинимайÑе ÑÑо за Ñпам и извиниÑе за беÑпокойÑÑво. Ñ Ð¿ÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ðам возможноÑÑÑ Ð½Ð°ÑаÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑаÑÑ 121% пÑибÑли каждÑй Ð´ÐµÐ½Ñ ÐÐ»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ подÑобной инÑоÑмаÑии, пеÑейдиÑе ÑÑда <a href=https://goo.gl/nSzmyJ>https://goo.gl/nSzmyJ</a>
Datum: 01.07.2016.

Datum: 19.06.2016.

Datum: 09.05.2016.

Datum: 09.05.2016.

Datum: 26.04.2016.

Datum: 21.04.2016.

Datum: 15.04.2016.

Datum: 15.04.2016.

Datum: 14.04.2016.

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Slične teme
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske