Objavljena
KOLEKTIVIZAM POSLE MODERNIZMA
Prevela sa engleskog Kseniija Todorović
Priredili Blejk Stimson, Gregori Šolet
Knjižarska cena 1760 RSD
Cena 1408 RSD

Tagovi:  umetnostzbornik radovapraksastudija slučajakolektivizam

Knjiga Kolektivizam posle modernizma analizira kolektivne umetničke prakse od perioda hladnog rata do današnjih dana. Organizovan oko niza studija slučaja širom Evrope, Japana, SAD, Afrike, Kube i Meksika, ovaj zbornik radova govori o aktivnostima renomiranih umetničkih kolektiva poput Guerrilla Girls, Yes Men, kao i drugih, manje poznatih grupa.

Svaki od autora u ovoj knjizi obraća se određenom pitanju – uspesima i promašajima umetnika kao i komplikacijama na koje nailaze dok nastoje da savladaju postojeće prilike i teret iz prošlosti. Baveći se time, oni neizbežno stižu i izvan zamišljenog okvira – „kolektivizma posle modernizma“ – koji ih je od početka okupio. Knjiga pruža istorijsko razumevanje neophodno za promišljanje postmoderne kolektivne umetničke prakse, sada i u budućnosti.

Modernistički kolektivizam posle rata više nije imao smisla i tek sada se ponovo javlja na horizontu.

Predgovor

Uvod: Periodizacija kolektivizma

1. JELENA STOJANOVIĆ: Internacionarije: kolektivizam, groteska i funkcionalizam hladnog rata

2. REIKO TOMII: Posle "silaska u svakodnevicu": japanski kolektivizam od Jarkocrvenog centra do Igre, 1964-1973

3. KRIS GILBERT: Art & Language i institucionalni oblik anglo-američkog kolektivizma

4. DŽESI DRU: Kolektivni kamkorder u umetnosti i aktivizmu

5. REJČEL VAJS: Odigrati revoluciju: Arte kalje, Grupo provisional i odgovor na kubansku nacionalnu krizu 1986-1989.

6. RUBEN GALJO: Meksički petougaonik: dogodovštine s kolektivizmom tokom sedamdesetih godina XX veka

7. ALAN V. MUR: Umetnički kolektivi si posebnim osvrtom na Njujojrk 1975-2000. 

8. OKVUI ENVEZOR

Godina izdanja: 2010
ISBN: 978-86-7102-376-4
Težina knjige: 563.00
Dimenzije knjige: 14,5 x 21
Broj strana: 480
Povez: Tvrdi povez s omotnicom
Pismo: latinica
Likovni urednik: Dragana Atanasović
Likovno rešenje korica: Svetlana Volic

Blejk Stimson:

Van­red­ni pro­fe­sor isto­ri­je umet­no­sti na Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia Da­vis i je­dan od ured­ni­ka izdanja Vi­sual Worlds and Con­cep­tual Art: A Cri­ti­cal Ant­ho­logy.

Gregori Šolet:

Nju­jor­ški umet­nik, pi­sac i osni­vač umet­nič­kih ko­lek­ti­va Do­ku­men­ta­ci­ja/di­stri­bu­ci­ja po­li­tič­ke umet­no­sti i RE­PO­i­sto­ri­ja. S Na­tom Tomp­so­nom pri­re­dio je knji­gu In­ter­ven­ci­o­ni­sti: ko­ri­snič­ki pri­ruč­nik za kre­a­tiv­no re­me­će­nje sva­ko­dne­vi­ce.

Kseniija Todorović:

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Slične teme
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske