Objavljena
KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE
Marina Marković

 

Knjigа Mаrinе Mаrkоvić prеdstаvljа priručnik kојi sе оdnоsi nа јеdаn zаоkružеni  dео еdukаtivnоg prоcеsа u оblаsti kоmunikаciје u mеnаdžmеntu u kulturi – pružајući еkspеrimеntаlnu pоstаvku nоvоg mоdеlа kurikulumа u nаstаvi vеštinа u mеnаdžmеntu. 

Knjižarska cena 990 RSD
Cena 792 RSD

Tagovi:

Profesionalne veštine omogućavaju ljudima da se razumeju, povezuju, uspostavljaju odnose, dogovaraju i delaju, uz uzajamno poštovanje i uvažavanje različitosti. Izučavanje veština, profesionalnih, komunikacijskih, tehničkih i drugih, neophodan su deo savremenog obrazovanja za većinu profesija i zanimanja. Menadžer u kulturi treba da bude svestrano obrazovana ličnost čije se veštine zasnivaju na uravnoteženom spoju teorijskih i univerzalnih znanja, razvijenim komunikacijskim veštinama i ličnim osobinama. Stoga su, u pedagoškom pristupu ovoj temi, postavljena tri osnovna principa u kreiranju metodike obučavanja: interdisciplinaran pristup, harmoničan odnos teorije i prakse i sistem obuke.

Komunikacija je najznačajnija aktivnost u menadžerskim zanimanjima, a veštine komuniciranja predstavljaju osnovnu menadžersku sposobnost. U knjizi je predložena i razmatrana shema komunikacijskih veština neophodnih za teorijsko i praktično sticanje znanja u pomenutoj oblasti. Svrha učenja nije manipulisanje drugima već primena veština u odnosu na visoko postavljene standarde i etički kodeks struke. Etičnost u menadžmentu treba da se ogleda u svakom segmentu planiranja, poslovanja, komunikacije i prezentacije u javnosti.

 

Istinskа svrhа оvе knjigе је u pоstаvljаnju nајviših stаndаrdа u оbrаzоvаnju i pоslоvаnju u kulturi. Cilj usаvršаvаnjа tаkо niје krеirаnjе tipskih mеnаdžеrа, vеć sе insistirа nа rаzviјаnju ličnоsti kоја pоsеduје ključnе spоsоbnоsti i vrеdnоsti kао štо su: kulturа gоvоrа i diјаlоgа, stаndаrdi u pоslоvаnju, prоfеsiоnаlnе i kоmunikаciјskе vеštinе, еtički kоdеks. Pоznаvаnjе kоmunikаciјskih vеštinа dоprinоsi rаzvојu tеоriје lidеrstvа, uspеšnоm plаnirаnju nа nivоu vrhunskоg mеnаdžmеntа i plаnirаnju prоmеnа prilikоm prоmоvisаnjа nоvih idеја, prоizvоdа, prојеkаtа i sl. Uspоstаvljеnа kulturnа kоmunikаciја dоprinоsi uspеšnоm timskоm rаdu i svођеnju mоgućnоsti kоnfliktа nа nајmаnju mоguću mеru.

iz rеcеnziје prоf. dr Milеnе Drаgićеvić Šеšić

 

I Uvod

Opšti pojam menadžmenta

II 1. Menadžment u kulturi

II 2. Interdisciplinaran pristup edukaciji menadžera u kulturi

Menadžment u kulturi i pedagogija
Menadžment u kulturi i psihologija
Menadžment u kulturi i lingvistika
Menadžment u kulturi i retorika

III 1. Komunikacija u oblasti menadžmenta u kulturi

III 2. Komunikacijske veštine

Zanatske veštine
Pregovaranje, ubeđivanje, uticaj
Emicionalne veštine
Interpretativne veštine, veštine ponašanja, interkulturalnost
Liderstvo

III 3 Komunikacijske veštine i etičnost

IV Metodika u edukaciji i treningu veština

Naučno i umetničko u menadžmentu u kulturi
Pojam-trening
Edukacija za nastavnike

V Neformalni oblici obrazovanja

Vođenje-Coaching

Zakljućak

Bibliografija

Vebografija

Indeks imena

Indeks pojmova

Marina Marković:

Rođena je u Bеоgrаdu. Diplоmirаlа је nа Kаtеdri zа glumu nа Fаkultеtu drаmskih umеtnоsti Univеrzitеtа umеtnоsti u Bеоgrаdu. Mаgistrirаlа је nа Filоlоškоm fаkultеtu u Bеоgrаdu nа оdsеku Nаukа о knjižеvnоsti sа tеоriјоm knjižеvnоsti. Dоktоrirаlа је nа Fаkultеtu drаmskih umеtnоsti nа studiјskоm prоgrаmu intеrdisciplinаrnih dоktоrskih studiја Mеnаdžmеnt u kulturi i mеdiјimа.

Zаpоslеnа је nа Fаkultеtu drаmskih umеtnоsti u zvаnju rеdоvnоg prоfеsоrа. Gоstuје kао prеdаvаč nа fаkultеtimа i univеrzitеtimа u Srbiјi i u rеgiоnu. Оdržаlа је brојnе kursеvе i rаdiоnicе u zеmlji i u inоstrаnstvu. Dоbitnik је nајvišеg priznаnjа Univеrzitеtа Umеtnоsti – Vеlikе plаkеtе sа pоvеljоm.

Nаpisаlа је i оbјаvilа čеtiri knjigе i brојnе člаnkе u Zbоrnicimа i čаsоpisimа. Clio je objavio njene dve knjige: Glas glumca i Poslovna komunikacija koja je doživela tri izdanja. 

 

Godina izdanja: 2015
ISBN: 978-86-7102-501-0
Težina knjige: 238.00
Dimenzije knjige: 23,5 x 16
Broj strana: 125
Povez: broširani povez
Pismo: latinica
Likovni urednik: Svetlana Volic
Likovno rešenje korica: Svetlana Volic
Datum: 02.06.2016.
[b]<a href="http://www.oma-pr.com/">omega watches on sale</a>[/b] [b][url=http://www.oma-pr.com/]omega watches replica[/url][/b] <ul><li><strong><a href="http://www.oma-pr.com/">watch</a></strong> </li><li><strong><a href="http://www.oma-pr.com/">watches</a></strong> </li><li><strong><a href="http://www.oma-pr.com/">watch</a></strong> </li></ul><br> <title>Replica Omega Watches - Constellation Series 1112.30 Men's quartz watch [8783&nbsp;] - $215.00 : Professional Replica Omega Watches Store, oma-pr.com</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta name="keywords" content="Replica Omega Watches - Constellation Series 1112.30 Men's quartz watch [8783&nbsp;] Replica Omege Mens Replica Omege Ladies Replica Omege Couple Replica Omege Unisex Cheap Replica Omega Watches Online Sales" /> <meta name="description" content="Professional Replica Omega Watches Store Replica Omega Watches - Constellation Series 1112.30 Men's quartz watch [8783&nbsp;] - SeriesConstellation Style Men Movement Quartz Movement Type Omega 1532 Quartz precision movement with rhodium -plated surface . With battery life display . Case 18K gold Size 33.5mm Thickness 10mm Crown General Bottom of the table No back through Table Mirror Sapphire crystal glass Dial White Watchband 18k Gold Strap Color Gold Clasp Folding clasp Waterproof 50m Package Jingmeilihe , warranty " /> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" /> <meta name="robots" content="noindex, nofollow" /> <base href="http://www.oma-pr.com/" /> <link rel="canonical" href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-constellation-series-111230-mens-quartz-watch-p-708.html" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.oma-pr.com/includes/templates/polo/css/style_imagehover.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.oma-pr.com/includes/templates/polo/css/stylesheet.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.oma-pr.com/includes/templates/polo/css/stylesheet_css_buttons.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="http://www.oma-pr.com/includes/templates/polo/css/print_stylesheet.css" /> <div style="margin:0 auto; clear:both;"><div id="lang_main_page" style="padding-top:10px; clear:both;text-align:center;margin-right:auto;margin-left:auto;"> <b>language:</b> <a href="http://www.oma-pr.com/de/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/gericon.gif" alt="Deutsch" title=" Deutsch " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/fr/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/fricon.gif" alt="Français" title=" Français " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/it/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/iticon.gif" alt="italiano" title=" italiano " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/es/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/esicon.gif" alt="Español" title=" Español " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/pt/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/pticon.gif" alt="Português" title=" Português " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/jp/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/jpicon.gif" alt="æ¥æ¬èª" title=" æ¥æ¬èª " height="14" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/ru/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/ruicon.gif" alt="russian" title=" russian " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/ar/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/aricon.gif" alt="arabic" title=" arabic " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/no/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/noicon.gif" alt="norwegian" title=" norwegian " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/sv/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/svicon.gif" alt="swedish" title=" swedish " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/da/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/daicon.gif" alt="danish" title=" danish " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/nl/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/nlicon.gif" alt="Nederlands" title=" Nederlands" height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/fi/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/fiicon.gif" alt="finland" title=" finland " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/ie/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/gaicon.gif" alt="ireland" title=" ireland " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.oma-pr.com/"> <img src="http://www.oma-pr.com/langimg/icon.gif" alt="English" title=" English " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; </div></div> <div> <div id="head"> <div id ="head_login"> <div id="head_right"> <div id="head_right_top"> </div> </div> <div id="head_right_bottom"> <div id="head_right_bottom_left"> Welcome! <a href="http://www.oma-pr.com/index.php?main_page=login">Sign In</a> or <a href="http://www.oma-pr.com/index.php?main_page=create_account">Register</a> </div> <div id="head_right_bottom_right"> <div id="cartBoxEmpty"><a href="http://www.oma-pr.com/index.php?main_page=shopping_cart"><img class="cart-icon empty float-left" src="http://www.oma-pr.com/includes/templates/polo/images/spacer.gif" /></a>Your cart is empty</div> </div> </div> </div> <div class="clearBoth" /></div> <div id="head_center"> </div> <div id="nav"> <div id="head_left"> <a href="http://www.oma-pr.com/"><img src="http://www.oma-pr.com/includes/templates/polo/images/logo.gif" alt="Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce" title=" Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce " width="137" height="69" /></a> </div> <ul class="level-0"> <li><a href="http://www.oma-pr.com/mens-watches-c-1.html">Replica Omege Mens</a></li> <li><a href="http://www.oma-pr.com/ladies-watches-c-2.html">Replica Omege Ladies</a></li> <li><a href="http://www.oma-pr.com/couple-watches-c-3.html">Replica Omege Couple</a></li> </ul> <div id="head_center"> <form name="quick_find_header" action="http://www.oma-pr.com/index.php?main_page=advanced_search_result" method="get"><input type="hidden" name="main_page" value="advanced_search_result" /><input type="hidden" name="search_in_description" value="1" /><div class="search-header-input"><input type="text" name="keyword" size="32" maxlength="130" id="searchinput" value="Search..." onfocus="if (this.value == 'Search...') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Search...';" /></div><div class="button-search-header"><input type="image" src="http://www.oma-pr.com/includes/templates/polo/images/search_header_button.gif" value="Serch" /></div></form> </div> </div> </div> </div> <div id="content"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="contentMainWrapper"> <tr> <td id="navColumnOne" class="columnLeft" style="width: 220px"> <div id="navColumnOneWrapper" style="width: 220px"> <div class="leftBoxContainer" id="currencies" style="width: 220px"> <div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="currenciesHeading"><label>Currencies</label></h3></div> <div id="currenciesContent" class="sideBoxContent centeredContent"><form name="currencies_form" action="http://www.oma-pr.com/" method="get"><select name="currency" onchange="this.form.submit();"> <option value="USD" selected="selected">US Dollar</option> <option value="EUR">Euro</option> <option value="GBP">GB Pound</option> <option value="CAD">Canadian Dollar</option> <option value="AUD">Australian Dollar</option> <option value="JPY">Jappen Yen</option> <option value="NOK">Norske Krone</option> <option value="SEK">Swedish Krone</option> <option value="DKK">Danish Krone</option> <option value="CNY">CNY</option> </select> <input type="hidden" name="main_page" value="product_info" /><input type="hidden" name="products_id" value="708" /></form></div></div> <div class="leftBoxContainer" id="categories" style="width: 220px"> <div class="sidebox-header-left main-sidebox-header-left"><h3 class="leftBoxHeading main-sidebox-header-right" id="categoriesHeading">Categories</h3></div> <div id="categoriesContent" class="sideBoxContent"> <div class="categories-top-list no-dots"><a class="category-top" href="http://www.oma-pr.com/replica-omege-couple-c-3.html">Replica Omege Couple</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.oma-pr.com/replica-omege-unisex-c-4.html">Replica Omege Unisex</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.oma-pr.com/replica-omege-ladies-c-2.html">Replica Omege Ladies</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.oma-pr.com/replica-omege-mens-c-1.html">Replica Omege Mens</a></div> </div></div> <div class="leftBoxContainer" id="featured" style="width: 220px"> <div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="featuredHeading">Featured - <a href="http://www.oma-pr.com/featured_products.html">&nbsp;&nbsp;[more]</a></h3></div> <div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-de-ville-43757500-ms-quartz-watch-p-66.html"><img src="http://www.oma-pr.com/images/_small//watches_family_/Omega/Omega-De-Ville-4375-75-00-Ms-quartz-watch.jpg" alt="Replica Omega Watches - De Ville 4375.75.00 Ms. Quartz watch" title=" Replica Omega Watches - De Ville 4375.75.00 Ms. Quartz watch " width="130" height="130" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-de-ville-43757500-ms-quartz-watch-p-66.html">Replica Omega Watches - De Ville 4375.75.00 Ms. Quartz watch</a><div><span class="normalprice">$19,919.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$231.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-de-ville-the-deluxe-pocket-45703300-ladies-quartz-watch-p-67.html"><img src="http://www.oma-pr.com/images/_small//watches_family_/Omega/Omega-De-Ville-the-Deluxe-Pocket-4570-33-00.jpg" alt="Replica Omega Watches - De Ville the Deluxe Pocket 4570.33.00 Ladies quartz watch" title=" Replica Omega Watches - De Ville the Deluxe Pocket 4570.33.00 Ladies quartz watch " width="130" height="130" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-de-ville-the-deluxe-pocket-45703300-ladies-quartz-watch-p-67.html">Replica Omega Watches - De Ville the Deluxe Pocket 4570.33.00 Ladies quartz watch</a><div><span class="normalprice">$6,476.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$213.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;97% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.oma-pr.com/mens-mechanical-watch-replica-omega-watchesspeedmaster-32205000-p-64.html"><img src="http://www.oma-pr.com/images/_small//watches_family_/Omega/Men-s-mechanical-watch-OMEGA-OMEGA-Speedmaster-19.jpg" alt="Men's mechanical watch Replica Omega Watches-Speedmaster 3220.50.00" title=" Men's mechanical watch Replica Omega Watches-Speedmaster 3220.50.00 " width="130" height="130" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.oma-pr.com/mens-mechanical-watch-replica-omega-watchesspeedmaster-32205000-p-64.html">Men's mechanical watch Replica Omega Watches-Speedmaster 3220.50.00</a><div><span class="normalprice">$12,223.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$218.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;98% off</span></div></div></div> </div></td> <td id="columnCenter" valign="top"> <div id="navBreadCrumb"> <a href="http://www.oma-pr.com/">Home</a>&nbsp;::&nbsp; Replica Omega Watches - Constellation Series 1112.30 Men's quartz watch </div> <div class="centerColumn" id="productGeneral"> <form name="cart_quantity" action="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-constellation-series-111230-mens-quartz-watch-p-708.html?action=add_product" method="post" enctype="multipart/form-data"> <div style="float:left; width:350px;"> <link rel="stylesheet" href="http://www.oma-pr.com/style/jqzoom.css" type="text/css" media="screen" /> <link rel="stylesheet" href="http://www.oma-pr.com/style/jqzoomimages.css" type="text/css" media="screen" /> <style type="text/css"> .jqzoom{ float:left; position:relative; padding:0px; cursor:pointer; width:301px; height:439px; }</style> <div id="productMainImage" class="centeredContent back"> <div class="jqzoom" > <a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-constellation-series-111230-mens-quartz-watch-p-708.html" ><img src="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz.jpg" alt="Replica Omega Watches - Constellation Series 1112.30 Men's quartz watch" jqimg="images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz.jpg" id="jqzoomimg"></a></div> <div style="clear:both;"></div> <div id='jqzoomimages' class="smallimages"></div> </div> </div> <div style="width:260px; float:left; margin-left:30px; margin-top:15px;" id='pb-left-column'> <div style="font-weight:bold; padding-bottom:10px; font-size:14px;">Replica Omega Watches - Constellation Series 1112.30 Men's quartz watch</div> <span id="productPrices" class="productGeneral"> <span class="normalprice">$39,066.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$215.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span></span> <div id="cartAdd"> Add to Cart: <input type="text" name="cart_quantity" value="1" maxlength="6" size="4" /><br /><br /><input type="hidden" name="products_id" value="708" /><input type="image" src="http://www.oma-pr.com/includes/templates/polo/buttons/english/button_in_cart.gif" alt="Add to Cart" title=" Add to Cart " /> </div> <br class="clearBoth" /> </div> <br class="clearBoth" /> <div id="productDescription" class="productGeneral biggerText"> <span id ="product_tab"> <div class="tabTitles"> <ul> <li> <h4 tid="t1" class="cur"><strong class=""><span>Description</span></strong></h4> </li> </ul> </div> <dl><dt>Series</dt><dd>Constellation</dd></dl> <dl><dt>Style</dt><dd title=""> Men</dd></dl> <dl><dt>Movement</dt><dd title=""> Quartz</dd></dl> <dl><dt>Movement Type</dt><dd title="Omega 1532"> Omega 1532 Quartz precision movement with rhodium -plated surface . With battery life display .</dd></dl> <dl><dt>Case</dt><dd title="18K"> 18K gold</dd></dl> <dl><dt>Size</dt><dd title="33.5mm"> 33.5mm</dd></dl> <dl><dt>Thickness</dt><dd title="10mm"> 10mm</dd></dl> <dl><dt>Crown</dt><dd title=""> General</dd></dl> <dl><dt>Bottom of the table</dt><dd title=""> No back through</dd></dl> <dl><dt>Table Mirror</dt><dd title=""> Sapphire crystal glass</dd></dl> <dl><dt>Dial</dt><dd title=""> White</dd></dl> <dl><dt>Watchband</dt><dd title="18k"> 18k Gold</dd></dl> <dl><dt>Strap Color</dt><dd title=""> Gold</dd></dl> <dl><dt>Clasp</dt><dd title=""> Folding clasp</dd></dl> <dl><dt>Waterproof</dt><dd title="50m"> 50m</dd></dl> <dl><dt>Package</dt><dd title=",,"> Jingmeilihe , warranty cards, brochures, etc.</dd></dl> <dl><dt>Function</dt><dd title=""> Calendar</dd></dl> <dl><dt>Release Year</dt><dd> - </dd></dl> <p><strong>[Brand Story ]</strong></p><p>In 1848, the birth of the Swiss Confederation , Louis Brandt (Louis Brandt) and La Chaux-de -Fonds (La Chaux-de-Fonds) began to watch assembly work . In 1880, Louis Brandt 's sons Louis-Paul and Csar will plant relocation to adequate manpower, abundant resources and convenient transportation , Bill (Bienne) region . Since then, the use of mechanized production, unified specification parts , and the introduction of the new division of labor system assembly work , put the system out precise and accurate , high quality and affordable watches .</p><p>19 world-famous Omega Order movement in 1894 after the launch , it has not only become a symbol of excellence , the company also named " Omega ." Since that time , Omega with its advanced watchmaking technology, becoming a pioneer in the watch industry one hundred and fifty years . Hundred and fifty years since , OMEGA firmly in the vanguard position in the world of watchmaking , laid a remarkable achievement.</p><p>In 1900, the Paris World's Fair . Under the Eiffel Tower , the Omega series of its outstanding performance models received the highest honor awarded by the International Committee of assessment , the fame of the Greek temple (Greek Temple) carved table is one of pure gold .</p><p>In sports, the Omega is the Olympic Games ( including requiring extremely accurate and swimming competitions projects ) and in the United States , Canada, Australia, Japan , held auto racing -team tournament (CART) specified timing devices. In terms of technology and design , Omega only has numerous accurate records, and excellent design , pioneered a number of technologies, such as the manufacturing center of the world 's first tourbillon watch .</p><p>Omega World , only superior quality watches before being displayed at more than one hundred thirty countries , senior windows . Celebrity multi- table this proud American supermodel Cindy Crawford (Cindy Crawford), 007 Pierce Brosnan (Pierce Brosnan), Schumacher Michael Schumacher (Michael Schumacher) and Swiss tennis princess Mary Tina Hingis (Martina Hingis) were chosen to wear the Omega .</p><p><strong></div> </span> <br class="clearBoth" /> <div align="center"> <p style='text-align:center;'><a target="_blank" href="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz.jpg"> <a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-constellation-series-111230-mens-quartz-watch-p-708.html" ><img src="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz.jpg" width=500px alt="/watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz.jpg"/></a></p><p style='text-align:center;'><a target="_blank" href="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-1.jpg"> <a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-constellation-series-111230-mens-quartz-watch-p-708.html" ><img src="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-1.jpg" width=500px alt="/watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-1.jpg"/></a></p><p style='text-align:center;'><a target="_blank" href="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-2.jpg"> <a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-constellation-series-111230-mens-quartz-watch-p-708.html" ><img src="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-2.jpg" width=500px alt="/watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-2.jpg"/></a></p><p style='text-align:center;'><a target="_blank" href="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-3.jpg"> <a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-constellation-series-111230-mens-quartz-watch-p-708.html" ><img src="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-3.jpg" width=500px alt="/watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-3.jpg"/></a></p><p style='text-align:center;'><a target="_blank" href="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-4.jpg"> <a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-constellation-series-111230-mens-quartz-watch-p-708.html" ><img src="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-4.jpg" width=500px alt="/watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-4.jpg"/></a></p><p style='text-align:center;'><a target="_blank" href="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-5.jpg"> <a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-constellation-series-111230-mens-quartz-watch-p-708.html" ><img src="http://www.oma-pr.com/images//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-5.jpg" width=500px alt="/watches_family_/Omega/Omega-Constellation-Series-1112-30-Men-s-quartz-5.jpg"/></a></p> </div> <ul id="productDetailsList" class="floatingBox back"> <li>Model: 8783&nbsp;</li> </ul> <br class="clearBoth" /> <div class="centerBoxWrapper" id="similar_product"> <h2 class="centerBoxHeading">Related Products</h2> <table><tr> <td style="display:block;float:left;width:24.5%;"> <div style="width:160px;height:200px;"> <a href="http://www.oma-pr.com/omega-constellation-12162445201001-mens-mechanical-watch-p-502.html"><img src="http://www.oma-pr.com/images/_small//watches_family_/Omega/Omega-Constellation-121-62-44-52-01-001-men-s.jpg" alt="Omega Constellation 121.62.44.52.01.001 men's mechanical watch" title=" Omega Constellation 121.62.44.52.01.001 men's mechanical watch " width="160" height="160" /></a></div><a href="http://www.oma-pr.com/omega-constellation-12162445201001-mens-mechanical-watch-p-502.html">Omega Constellation 121.62.44.52.01.001 men's mechanical watch</a> </td> <td style="display:block;float:left;width:24.5%;"> <div style="width:160px;height:200px;"> <a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-special-series-31130445101002-mens-mechanical-watch-p-664.html"><img src="http://www.oma-pr.com/images/_small//watches_family_/Omega/Omega-Special-Series-311-30-44-51-01-002-men-s.jpg" alt="Replica Omega Watches - Special Series 311.30.44.51.01.002 men's mechanical watch" title=" Replica Omega Watches - Special Series 311.30.44.51.01.002 men's mechanical watch " width="160" height="160" /></a></div><a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-special-series-31130445101002-mens-mechanical-watch-p-664.html">Replica Omega Watches - Special Series 311.30.44.51.01.002 men's mechanical watch</a> </td> <td style="display:block;float:left;width:24.5%;"> <div style="width:160px;height:200px;"> <a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-seamaster-23113445206001-mens-mechanical-watch-p-548.html"><img src="http://www.oma-pr.com/images/_small//watches_family_/Omega/Omega-Seamaster-231-13-44-52-06-001-men-s.jpg" alt="Replica Omega Watches - Seamaster 231.13.44.52.06.001 men's mechanical watch" title=" Replica Omega Watches - Seamaster 231.13.44.52.06.001 men's mechanical watch " width="160" height="160" /></a></div><a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-seamaster-23113445206001-mens-mechanical-watch-p-548.html">Replica Omega Watches - Seamaster 231.13.44.52.06.001 men's mechanical watch</a> </td> <td style="display:block;float:left;width:24.5%;"> <div style="width:160px;height:200px;"> <a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-seamaster-23150392106001-mens-mechanical-watch-p-573.html"><img src="http://www.oma-pr.com/images/_small//watches_family_/Omega/Omega-Seamaster-231-50-39-21-06-001-men-s.jpg" alt="Replica Omega Watches - Seamaster 231.50.39.21.06.001 men's mechanical watch" title=" Replica Omega Watches - Seamaster 231.50.39.21.06.001 men's mechanical watch " width="160" height="160" /></a></div><a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-seamaster-23150392106001-mens-mechanical-watch-p-573.html">Replica Omega Watches - Seamaster 231.50.39.21.06.001 men's mechanical watch</a> </td> </table> </div> <div id="productReviewLink" class="buttonRow back"><a href="http://www.oma-pr.com/index.php?main_page=product_reviews_write&amp;products_id=708"><img src="http://www.oma-pr.com/includes/templates/polo/buttons/english/button_write_review.gif" alt="Write Review" title=" Write Review " width="98" height="19" /></a></div> <br class="clearBoth" /> </form> </div> </td> </tr> </table> </div> <div id="navSuppWrapper"> <div class="footer"> <div id="customerHelp" class="w-bp"> <div> <dl> <dt>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Help Center</dt> <br class="clearBoth" /> <dd><a href="http://www.oma-pr.com/index.php?main_page=shippinginfo">Order Tracking</a></dd> <dd><a href="http://www.oma-pr.com/index.php?main_page=Coupons">Coupons</a></dd> <dd><a href="http://www.oma-pr.com/index.php?main_page=contact_us">Contact Us</a></dd> </dl> <dl> <dt>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Payment &amp; Shipping</dt> <br class="clearBoth" /> <dd><a href="http://www.oma-pr.com/index.php?main_page=shippinginfo">Shipping</a></dd> <dd><a href="http://www.oma-pr.com/index.php?main_page=Payment_Methods">Wholesale</a></dd> <dd><a href="http://www.oma-pr.com/index.php?main_page=Payment_Methods">Payment Methods</a></dd> </dl> <dl> <dt>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hot Sales</dt> <br class="clearBoth" /> <dd><a style=" font-weight:bold;" href="http://www.bjpgqx.com/" target="_blank">Replica Omega Speedmaster</a></dd> <dd><a style=" font-weight:bold;" href="http://www.bjpgqx.com/" target="_blank">Replica Omega DE-Ville</a></dd> <dd><a style=" font-weight:bold;" href="http://www.bjpgqx.com/" target="_blank">Replica Omega specialities</a></dd> <dd><a style=" font-weight:bold;" href="http://www.bjpgqx.com/" target="_blank">Replica Omega seamaster</a></dd> <dd><a style=" font-weight:bold;" href="http://www.bjpgqx.com/" target="_blank">Replica Omega Constellation</a></dd> </dl> </div> </div> <DIV align="center"> <a href="http://www.oma-pr.com/replica-omega-watches-constellation-series-111230-mens-quartz-watch-p-708.html" ><IMG src="http://www.oma-pr.com/includes/templates/polo/images/payment.png"></a> </DIV> <div align="center" style="color:#666;">Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved. </div> </div> </div> <strong><a href="http://www.oma-pr.com/">omega watches on sale</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.oma-pr.com/">omega watches replica</a></strong> <br>
Datum: 08.05.2016.
[b][url=http://www.tiffany2016.org/]tiffany jewelry[/url][/b] [b][url=http://www.tiffany2016.org/]tiffany & co[/url][/b] <strong><a href="http://www.tiffany2016.org/">tiffany outlet online</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.tiffany2016.org/">tiffany outlet</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.tiffany2016.org/">tiffany jewelry outlet</a></strong> <br> <br> <title>Tiffany Sets : Tiffany and co outlet, Tiffany jewelry outlet, Tiffany and Co On Sale, cheap tiffany and co with 70% OFF and Free Shipping, Tiffany And Co Outlet</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta name="keywords" content="Tiffany Sets Tiffany Earrings New Arrivals Tiffany Pendants Tiffany Necklaces Tiffany Bangles Tiffany Bracelets Tiffany Key Rings Tiffany Money Clips Tiffany Rings Tiffany Cuff Link Tiffany and co outlet,Tiffany jewelry outlet,Tiffany and Co Sale, Tiffany outlet, Tiffany jewelry outlet Tiffany Sets" /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" /> <link rel="canonical" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/css/style_imagehover.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/css/stylesheet.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/css/stylesheet_css_buttons.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/css/print_stylesheet.css" /> <div style="margin:0 auto; clear:both;"><div id="lang_main_page" style="padding-top:10px; clear:both;text-align:center;margin-right:auto;margin-left:auto;"> <b>language:</b> <a href="http://www.tiffany2016.org/de/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/gericon.gif" alt="Deutsch" title=" Deutsch " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/fr/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/fricon.gif" alt="Français" title=" Français " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/it/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/iticon.gif" alt="italiano" title=" italiano " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/es/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/esicon.gif" alt="Español" title=" Español " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/pt/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/pticon.gif" alt="Português" title=" Português " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/jp/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/jpicon.gif" alt="æ¥æ¬èª" title=" æ¥æ¬èª " height="14" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/ru/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/ruicon.gif" alt="russian" title=" russian " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/ar/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/aricon.gif" alt="arabic" title=" arabic " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/no/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/noicon.gif" alt="norwegian" title=" norwegian " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/sv/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/svicon.gif" alt="swedish" title=" swedish " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/da/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/daicon.gif" alt="danish" title=" danish " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/nl/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/nlicon.gif" alt="Nederlands" title=" Nederlands" height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/fi/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/fiicon.gif" alt="finland" title=" finland " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/ie/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/gaicon.gif" alt="ireland" title=" ireland " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tiffany2016.org/"> <img src="http://www.tiffany2016.org/langimg/icon.gif" alt="English" title=" English " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; </div></div> <div> <div id="head"> <div id="head_right"> <div id="head_right_top"> <a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=Payment_Methods">Payment|</a> <a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=shippinginfo">Shipping & Returns |</a> <a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=Payment_Methods">Wholesale|</a> <a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=contact_us">Contact Us</a> </div> <div id="head_right_bottom"> <div id="head_right_bottom_left"> Welcome! <a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=login">Sign In</a> or <a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=create_account">Register</a> </div> <div id="head_right_bottom_right"> <div id="cartBoxEmpty"><a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=shopping_cart"><img class="cart-icon empty float-left" src="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/images/spacer.gif" /></a>Your cart is empty</div> </div> </div> </div> <div class="clearBoth" /></div> <div id="head_left"> <a href="http://www.tiffany2016.org/"><img src="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/images/logo.gif" alt="Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce" title=" Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce " width="232" height="51" /></a></div> <div class="clearBoth" /></div> <div id="head_center"> <form name="quick_find_header" action="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=advanced_search_result" method="get"><input type="hidden" name="main_page" value="advanced_search_result" /><input type="hidden" name="search_in_description" value="1" /><div class="search-header-input"><input type="text" name="keyword" size="32" maxlength="130" value="Search..." onfocus="if (this.value == 'Search...') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Search...';" /></div><div class="button-search-header"><input type="image" src="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/images/search_header_button.gif" value="Serch" /></div></form> </div> <div class="clearBoth" /></div> <div> <div id="nav"> <li class="home-link"><a href="http://www.tiffany2016.org/">Home</a></li> <li><a href="http://www.tiffany2016.org/new-arrivals-c-1.html">New Arrivals</a></li> <li><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-bangles-c-5.html">Tiffany Bangles</a></li> <li><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-earrings-c-3.html">Tiffany Earrings</a></li> <li><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-necklaces-c-8.html">Tiffany Necklaces</a></li> <li><a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=contact_us">Contact Us</a></li> </div> </div> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> <div id="content"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="contentMainWrapper"> <tr> <td id="navColumnOne" class="columnLeft" style="width: 220px"> <div id="navColumnOneWrapper" style="width: 220px"> <div class="leftBoxContainer" id="currencies" style="width: 220px"> <div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="currenciesHeading"><label>Currencies</label></h3></div> <div id="currenciesContent" class="sideBoxContent centeredContent"><form name="currencies_form" action="http://www.tiffany2016.org/" method="get"><select name="currency" onchange="this.form.submit();"> <option value="USD" selected="selected">US Dollar</option> <option value="EUR">Euro</option> <option value="GBP">GB Pound</option> <option value="CAD">Canadian Dollar</option> <option value="AUD">Australian Dollar</option> <option value="JPY">Jappen Yen</option> <option value="NOK">Norske Krone</option> <option value="SEK">Swedish Krone</option> <option value="DKK">Danish Krone</option> <option value="CNY">CNY</option> </select> <input type="hidden" name="main_page" value="index" /><input type="hidden" name="cPath" value="2" /></form></div></div> <div class="leftBoxContainer" id="categories" style="width: 220px"> <div class="sidebox-header-left main-sidebox-header-left"><h3 class="leftBoxHeading main-sidebox-header-right" id="categoriesHeading">Categories</h3></div> <div id="categoriesContent" class="sideBoxContent"> <div class="categories-top-list no-dots"><a class="category-top" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-cuff-link-c-11.html">Tiffany Cuff Link</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.tiffany2016.org/new-arrivals-c-1.html">New Arrivals</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-bangles-c-5.html">Tiffany Bangles</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-bracelets-c-6.html">Tiffany Bracelets</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-earrings-c-3.html">Tiffany Earrings</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-key-rings-c-9.html">Tiffany Key Rings</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-money-clips-c-10.html">Tiffany Money Clips</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-necklaces-c-8.html">Tiffany Necklaces</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-pendants-c-7.html">Tiffany Pendants</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-rings-c-4.html">Tiffany Rings</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html"><span class="category-subs-selected">Tiffany Sets</span></a></div> </div></div> <div class="leftBoxContainer" id="bestsellers" style="width: 220px"> <div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="bestsellersHeading">Bestsellers</h3></div> <div id="bestsellersContent" class="sideBoxContent"> <div class="wrapper"> <ol> <li><a href="http://www.tiffany2016.org/return-to-tiffany-co-925-silver-oval-tag-set-p-64.html"> <a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html" ><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Return-to-Tiffany-Co-925-Silver-Oval-Tag-Set.jpg" alt="Return to Tiffany & Co 925 Silver Oval Tag Set" title=" Return to Tiffany & Co 925 Silver Oval Tag Set " width="130" height="130" /></a><br />Return to Tiffany & Co 925 Silver Oval Tag Set</a> <br /><span class="normalprice">$755.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$127.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;83% off</span></li><li><a href="http://www.tiffany2016.org/return-to-tiffany-co-heart-tag-charm-set-p-65.html"> <a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html" ><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Return-to-Tiffany-Co-Heart-Tag-Charm-Set.jpg" alt="Return to Tiffany & Co Heart Tag Charm Set" title=" Return to Tiffany & Co Heart Tag Charm Set " width="130" height="130" /></a><br />Return to Tiffany & Co Heart Tag Charm Set</a> <br /><span class="normalprice">$625.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$109.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;83% off</span></li><li><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-heart-tag-charm-set-p-116.html"> <a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html" ><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Tiffany-Co-Heart-Tag-Charm-Set.jpg" alt="Tiffany & Co Heart Tag Charm Set" title=" Tiffany & Co Heart Tag Charm Set " width="130" height="130" /></a><br />Tiffany & Co Heart Tag Charm Set</a> <br /><span class="normalprice">$600.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$110.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;82% off</span></li></ol> </div> </div></div> <div class="leftBoxContainer" id="featured" style="width: 220px"> <div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="featuredHeading">Featured - <a href="http://www.tiffany2016.org/featured_products.html">&nbsp;&nbsp;[more]</a></h3></div> <div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-banana-leaf-set-p-87.html"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Tiffany-Co-Banana-Leaf-Set.jpg" alt="Tiffany & Co Banana Leaf Set" title=" Tiffany & Co Banana Leaf Set " width="130" height="130" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-banana-leaf-set-p-87.html">Tiffany & Co Banana Leaf Set</a><div><span class="normalprice">$615.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$102.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;83% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-heart-tag-charm-toggle-bracelet-p-444.html"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Bracelets/Tiffany-Co-Heart-Tag-Charm-Toggle-Bracelet.jpg" alt="Tiffany & Co Heart Tag Charm Toggle Bracelet" title=" Tiffany & Co Heart Tag Charm Toggle Bracelet " width="130" height="130" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-heart-tag-charm-toggle-bracelet-p-444.html">Tiffany & Co Heart Tag Charm Toggle Bracelet</a><div><span class="normalprice">$275.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$67.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;76% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-large-open-diagonal-cuff-bangle-p-346.html"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Bangles/Tiffany-Co-Large-Open-Diagonal-Cuff-Bangle.jpg" alt="Tiffany & Co Large Open Diagonal Cuff Bangle" title=" Tiffany & Co Large Open Diagonal Cuff Bangle " width="130" height="130" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-large-open-diagonal-cuff-bangle-p-346.html">Tiffany & Co Large Open Diagonal Cuff Bangle</a><div><span class="normalprice">$475.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$76.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;84% off</span></div></div></div> </div></td> <td id="columnCenter" valign="top"> <div id="navBreadCrumb"> <a href="http://www.tiffany2016.org/">Home</a>&nbsp;::&nbsp; Tiffany Sets </div> <div class="centerColumn" id="indexProductList"> <h1 id="productListHeading">Tiffany Sets</h1> <form name="filter" action="http://www.tiffany2016.org/" method="get"><label class="inputLabel">Filter Results by:</label><input type="hidden" name="main_page" value="index" /><input type="hidden" name="cPath" value="2" /><input type="hidden" name="sort" value="20a" /><select name="alpha_filter_id" onchange="this.form.submit()"> <option value="0">Items starting with ...</option> <option value="65">A</option> <option value="66">B</option> <option value="67">C</option> <option value="68">D</option> <option value="69">E</option> <option value="70">F</option> <option value="71">G</option> <option value="72">H</option> <option value="73">I</option> <option value="74">J</option> <option value="75">K</option> <option value="76">L</option> <option value="77">M</option> <option value="78">N</option> <option value="79">O</option> <option value="80">P</option> <option value="81">Q</option> <option value="82">R</option> <option value="83">S</option> <option value="84">T</option> <option value="85">U</option> <option value="86">V</option> <option value="87">W</option> <option value="88">X</option> <option value="89">Y</option> <option value="90">Z</option> <option value="48">0</option> <option value="49">1</option> <option value="50">2</option> <option value="51">3</option> <option value="52">4</option> <option value="53">5</option> <option value="54">6</option> <option value="55">7</option> <option value="56">8</option> <option value="57">9</option> </select> </form> <br class="clearBoth" /> <div id="productListing"> <div id="productsListingTopNumber" class="navSplitPagesResult back">Displaying <strong>1</strong> to <strong>12</strong> (of <strong>73</strong> products)</div> <div id="productsListingListingTopLinks" class="navSplitPagesLinks forward"> &nbsp;<strong class="current">1</strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=2&sort=20a" title=" Page 2 ">2</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=3&sort=20a" title=" Page 3 ">3</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=4&sort=20a" title=" Page 4 ">4</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=5&sort=20a" title=" Page 5 ">5</a>&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=6&sort=20a" title=" Next Set of 5 Pages ">...</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=7&sort=20a" title=" Page 7 ">7</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=2&sort=20a" title=" Next Page ">[Next&nbsp;&gt;&gt;]</a>&nbsp;</div> <br class="clearBoth" /> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.tiffany2016.org/return-to-tiffany-co-925-silver-oval-tag-set-p-64.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Return-to-Tiffany-Co-925-Silver-Oval-Tag-Set.jpg" alt="Return to Tiffany & Co 925 Silver Oval Tag Set" title=" Return to Tiffany & Co 925 Silver Oval Tag Set " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.tiffany2016.org/return-to-tiffany-co-925-silver-oval-tag-set-p-64.html">Return to Tiffany & Co 925 Silver Oval Tag Set</a></h3><div class="listingDescription">Return to Tiffany & Co 925 Silver Oval Tag Set Sale Description Stylish...</div><br /><span class="normalprice">$755.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$127.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;83% off</span><br /><br /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.tiffany2016.org/return-to-tiffany-co-collection-heart-set-p-66.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Return-to-Tiffany-Co-Collection-Heart-Set.jpg" alt="Return to Tiffany & Co Collection Heart Set" title=" Return to Tiffany & Co Collection Heart Set " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.tiffany2016.org/return-to-tiffany-co-collection-heart-set-p-66.html">Return to Tiffany & Co Collection Heart Set</a></h3><div class="listingDescription">Return to Tiffany & Co Collection Heart Set Sale Description Showstopping...</div><br /><span class="normalprice">$540.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$109.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;80% off</span><br /><br /><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?products_id=66&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.tiffany2016.org/return-to-tiffany-co-heart-tag-charm-set-p-65.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Return-to-Tiffany-Co-Heart-Tag-Charm-Set.jpg" alt="Return to Tiffany & Co Heart Tag Charm Set" title=" Return to Tiffany & Co Heart Tag Charm Set " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.tiffany2016.org/return-to-tiffany-co-heart-tag-charm-set-p-65.html">Return to Tiffany & Co Heart Tag Charm Set</a></h3><div class="listingDescription">Return to Tiffany & Co Heart Tag Charm Set Sale Description Return to...</div><br /><span class="normalprice">$625.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$109.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;83% off</span><br /><br /><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?products_id=65&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.tiffany2016.org/return-to-tiffany-co-oval-tag-set-p-67.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Return-to-Tiffany-Co-Oval-Tag-Set.jpg" alt="Return to Tiffany & Co Oval Tag Set" title=" Return to Tiffany & Co Oval Tag Set " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.tiffany2016.org/return-to-tiffany-co-oval-tag-set-p-67.html">Return to Tiffany & Co Oval Tag Set</a></h3><div class="listingDescription">Return to Tiffany & Co Oval Tag Set Sale Description Inspired style of...</div><br /><span class="normalprice">$560.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$109.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;81% off</span><br /><br /><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?products_id=67&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-bar-set-in-sterling-silver-p-68.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Tiffany-Co-1837-Bar-Set-in-Sterling-Silver.jpg" alt="Tiffany & Co 1837 Bar Set in Sterling Silver" title=" Tiffany & Co 1837 Bar Set in Sterling Silver " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-bar-set-in-sterling-silver-p-68.html">Tiffany & Co 1837 Bar Set in Sterling Silver</a></h3><div class="listingDescription">Tiffany & Co 1837 Bar Set in Sterling Silver Sale Description A welcome...</div><br /><span class="normalprice">$615.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$102.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;83% off</span><br /><br /><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?products_id=68&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-black-titanium-set-p-69.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Tiffany-Co-1837-Black-Titanium-Set.jpg" alt="Tiffany & Co 1837 Black Titanium Set" title=" Tiffany & Co 1837 Black Titanium Set " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-black-titanium-set-p-69.html">Tiffany & Co 1837 Black Titanium Set</a></h3><div class="listingDescription">Tiffany & Co 1837 Black Titanium Set Sale Description As seen on Tiffany...</div><br /><span class="normalprice">$640.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$101.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;84% off</span><br /><br /><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?products_id=69&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-cuff-bangles-set-p-70.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Tiffany-Co-1837-Cuff-Bangles-Set.jpg" alt="Tiffany & Co 1837 Cuff Bangles Set" title=" Tiffany & Co 1837 Cuff Bangles Set " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-cuff-bangles-set-p-70.html">Tiffany & Co 1837 Cuff Bangles Set</a></h3><div class="listingDescription">Tiffany & Co 1837 Cuff Bangles Set Sale Description Accentuate your looks...</div><br /><span class="normalprice">$650.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$109.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;83% off</span><br /><br /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-cushion-rings-set-p-71.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Tiffany-Co-1837-Cushion-Rings-Set.jpg" alt="Tiffany & Co 1837 Cushion Rings Set" title=" Tiffany & Co 1837 Cushion Rings Set " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-cushion-rings-set-p-71.html">Tiffany & Co 1837 Cushion Rings Set</a></h3><div class="listingDescription">Tiffany & Co 1837 Cushion Rings Set Sale Description Show your confident...</div><br /><span class="normalprice">$400.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$101.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;75% off</span><br /><br /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-lock-four-pieces-set-p-72.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Tiffany-Co-1837-Lock-Four-Pieces-Set.jpg" alt="Tiffany & Co 1837 Lock Four Pieces Set" title=" Tiffany & Co 1837 Lock Four Pieces Set " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-lock-four-pieces-set-p-72.html">Tiffany & Co 1837 Lock Four Pieces Set</a></h3><div class="listingDescription">Tiffany & Co 1837 Lock Four Pieces Set Sale Description A contemporary...</div><br /><span class="normalprice">$1,110.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$144.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;87% off</span><br /><br /><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?products_id=72&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-lock-set-p-73.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Tiffany-Co-1837-Lock-Set.jpg" alt="Tiffany & Co 1837 Lock Set" title=" Tiffany & Co 1837 Lock Set " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-lock-set-p-73.html">Tiffany & Co 1837 Lock Set</a></h3><div class="listingDescription">Tiffany & Co 1837 Lock Set Sale Description Tiffany &amp; Co 1837 Lock Set...</div><br /><span class="normalprice">$590.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$109.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;82% off</span><br /><br /><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?products_id=73&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-lock-silver-set-p-74.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Tiffany-Co-1837-Lock-Silver-Set.jpg" alt="Tiffany & Co 1837 Lock Silver Set" title=" Tiffany & Co 1837 Lock Silver Set " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-lock-silver-set-p-74.html">Tiffany & Co 1837 Lock Silver Set</a></h3><div class="listingDescription">Tiffany & Co 1837 Lock Silver Set Sale Description Tiffany &amp; Co 1837...</div><br /><span class="normalprice">$600.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$109.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;82% off</span><br /><br /><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?products_id=74&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-ring-set-p-75.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.tiffany2016.org/images/_small//tiffany01_/Tiffany-Sets/Tiffany-Co-1837-Ring-Set.jpg" alt="Tiffany & Co 1837 Ring Set" title=" Tiffany & Co 1837 Ring Set " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-co-1837-ring-set-p-75.html">Tiffany & Co 1837 Ring Set</a></h3><div class="listingDescription">Tiffany & Co 1837 Ring Set Sale Description Show off your timeless fashion...</div><br /><span class="normalprice">$800.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$143.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;82% off</span><br /><br /><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /> <div id="productsListingBottomNumber" class="navSplitPagesResult back">Displaying <strong>1</strong> to <strong>12</strong> (of <strong>73</strong> products)</div> <div id="productsListingListingBottomLinks" class="navSplitPagesLinks forward"> &nbsp;<strong class="current">1</strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=2&sort=20a" title=" Page 2 ">2</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=3&sort=20a" title=" Page 3 ">3</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=4&sort=20a" title=" Page 4 ">4</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=5&sort=20a" title=" Page 5 ">5</a>&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=6&sort=20a" title=" Next Set of 5 Pages ">...</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=7&sort=20a" title=" Page 7 ">7</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html?page=2&sort=20a" title=" Next Page ">[Next&nbsp;&gt;&gt;]</a>&nbsp;</div> <br class="clearBoth" /> </div> </div> </td> </tr> </table> </div> <div id="navSuppWrapper"> <div id="navSupp"> <ul><li><a href="http://www.tiffany2016.org/index.php">Home</a></li> <li><a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=shippinginfo">Shipping</a></li> <li><a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=Payment_Methods">Wholesale</a></li> <li><a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=shippinginfo">Order Tracking</a></li> <li><a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=Coupons">Coupons</a></li> <li><a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=Payment_Methods">Payment Methods</a></li> <li><a href="http://www.tiffany2016.org/index.php?main_page=contact_us">Contact Us</a></li> </ul> </div> <div style=" margin-bottom:10px; margin-top:10px; width:100%; text-align:center;"> <a style=" font-weight:bold;" href="http://www.itiffanyhotsale.com/" target="_blank">TIFFANY JEWELRY</a> <a style=" font-weight:bold;" href="http://www.itiffanyhotsale.com/" target="_blank">TIFFANY IMITATE</a> <a style=" font-weight:bold;" href="http://www.itiffanyhotsale.com/" target="_blank">TIFFANY DISCOUNT RING</a> <a style=" font-weight:bold;" href="http://www.itiffanyhotsale.com/" target="_blank">TIFFANY CHEAP STOER</a> <a style=" font-weight:bold;" href="http://www.itiffanyhotsale.com/" target="_blank">TIFFANY HIGH IMITATE</a> </div> <DIV align="center"> <a href="http://www.tiffany2016.org/tiffany-sets-c-2.html" ><IMG src="http://www.tiffany2016.org/includes/templates/polo/images/payment.png" width="672" height="58"></a> </DIV> <div align="center">Copyright © 2012 All Rights Reserved. </div> </div> </div> <strong><a href="http://www.tiffany2016.org/">tiffany jewelry</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.tiffany2016.org/">tiffany & co</a></strong> <br>
Datum: 05.04.2016.

Datum: 29.03.2016.

Datum: 29.03.2016.

Datum: 23.03.2016.

Datum: 19.03.2016.
[b][url=http://www.jewelrybynorth.com/]cheap tiffany & co jewelry[/url][/b] [b][url=http://www.jewelrybynorth.com/]tiffany jewelry[/url][/b] <strong><a href="http://www.jewelrybynorth.com/">tiffany outlet</a></strong> | <strong><a href="http://www.jewelrybynorth.com/">tiffany blue</a></strong> | <strong><a href="http://www.jewelrybynorth.com/">tiffany outlet</a></strong> <br> <title>Tiffany & Co Unique Letter D Lock Charm Bracelet - $74.00 : Professional tiffany outlet stores, jewelrybynorth.com</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta name="keywords" content="Tiffany & Co Unique Letter D Lock Charm Bracelet Designers Collections Tiffany Accessories Tiffany Bracelets Tiffany Chains Tiffany Charms Tiffany Earrings Tiffany Necklaces Tiffany Pendants Tiffany Rings cheap tiffany Jewelry online sales" /> <meta name="description" content="Professional tiffany outlet stores Tiffany & Co Unique Letter D Lock Charm Bracelet - Material: sterling silver Manufacturer: Tiffany &amp; Co. Jewelry Guarantee: Top Quality Guarantee. 100% Satisfaction Guarantee.Brand Story:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Since 1837, the masterpieces of Tiffany & Co. have defined style and celebrated the worldâs great love stories. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiffany published its first Blue Book catalogue in 1845. This annual presentation of flawless craftsmanship and peerless " /> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" /> <link rel="canonical" href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-unique-letter-d-lock-charm-bracelet-p-144.html" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.jewelrybynorth.com/includes/templates/polo/css/style_imagehover.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.jewelrybynorth.com/includes/templates/polo/css/stylesheet.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.jewelrybynorth.com/includes/templates/polo/css/stylesheet_css_buttons.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="http://www.jewelrybynorth.com/includes/templates/polo/css/print_stylesheet.css" /> <div style="margin:0 auto; clear:both;"><div id="lang_main_page" style="padding-top:10px; clear:both;text-align:center;margin-right:auto;margin-left:auto;"> <b>language:</b> <a href="http://www.jewelrybynorth.com/de/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/gericon.gif" alt="Deutsch" title=" Deutsch " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/fr/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/fricon.gif" alt="Français" title=" Français " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/it/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/iticon.gif" alt="italiano" title=" italiano " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/es/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/esicon.gif" alt="Español" title=" Español " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/pt/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/pticon.gif" alt="Português" title=" Português " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/jp/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/jpicon.gif" alt="æ¥æ¬èª" title=" æ¥æ¬èª " height="14" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/ru/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/ruicon.gif" alt="russian" title=" russian " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/ar/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/aricon.gif" alt="arabic" title=" arabic " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/no/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/noicon.gif" alt="norwegian" title=" norwegian " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/sv/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/svicon.gif" alt="swedish" title=" swedish " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/da/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/daicon.gif" alt="danish" title=" danish " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/nl/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/nlicon.gif" alt="Nederlands" title=" Nederlands" height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/fi/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/fiicon.gif" alt="finland" title=" finland " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/ie/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/gaicon.gif" alt="ireland" title=" ireland " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/"> <img src="http://www.jewelrybynorth.com/langimg/icon.gif" alt="English" title=" English " height="15" width="24"></a>&nbsp;&nbsp; </div></div> <div> <div id="head"> <div id="head_right"> <div id="head_right_bottom"> <div id="head_right_bottom_left"> Welcome! <a href="http://www.jewelrybynorth.com/index.php?main_page=login">Sign In</a> or <a href="http://www.jewelrybynorth.com/index.php?main_page=create_account">Register</a> </div> <div id="head_right_bottom_right"> <div id="cartBoxEmpty"><a href="http://www.jewelrybynorth.com/index.php?main_page=shopping_cart"><img class="cart-icon empty float-left" src="http://www.jewelrybynorth.com/includes/templates/polo/images/spacer.gif" /></a>Your cart is empty</div> </div> </div> </div> <div id="head_left"> <a href="http://www.jewelrybynorth.com/"><img src="http://www.jewelrybynorth.com/includes/templates/polo/images/logo.gif" alt="Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce" title=" Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce " width="166" height="41" /></a></div> <div class="clearBoth" /></div> <div id="head_center"> <form name="quick_find_header" action="http://www.jewelrybynorth.com/index.php?main_page=advanced_search_result" method="get"><input type="hidden" name="main_page" value="advanced_search_result" /><input type="hidden" name="search_in_description" value="1" /><div class="search-header-input"><input type="text" name="keyword" size="32" maxlength="130" id="searchinput" value="Search..." onfocus="if (this.value == 'Search...') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Search...';" /></div><div class="button-search-header"><input type="image" src="http://www.jewelrybynorth.com/includes/templates/polo/images/search_header_button.gif" value="Serch" /></div></form> </div> <div class="clearBoth" /></div> <div id="nov_w"> <div> <div id="nav"> <li class="home-link"><a href="http://www.jewelrybynorth.com/">Home</a></li> <li><a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-pendants-c-8.html">Tiffany Pendants</a></li> <li><a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-bracelets-c-3.html">Tiffany Bracelets</a></li> <li><a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-earrings-c-6.html">Tiffany Earrings</a></li> <li><a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-rings-c-9.html">Tiffany Rings</a></li> </div> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> </div> <div id="content"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="contentMainWrapper"> <tr> <td id="navColumnOne" class="columnLeft" style="width: 220px"> <div id="navColumnOneWrapper" style="width: 220px"> <div class="leftBoxContainer" id="currencies" style="width: 220px"> <div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="currenciesHeading"><label>Currencies</label></h3></div> <div id="currenciesContent" class="sideBoxContent centeredContent"><form name="currencies_form" action="http://www.jewelrybynorth.com/" method="get"><select name="currency" onchange="this.form.submit();"> <option value="USD" selected="selected">US Dollar</option> <option value="EUR">Euro</option> <option value="GBP">GB Pound</option> <option value="CAD">Canadian Dollar</option> <option value="AUD">Australian Dollar</option> <option value="JPY">Jappen Yen</option> <option value="NOK">Norske Krone</option> <option value="SEK">Swedish Krone</option> <option value="DKK">Danish Krone</option> <option value="CNY">CNY</option> </select> <input type="hidden" name="main_page" value="product_info" /><input type="hidden" name="products_id" value="144" /></form></div></div> <div class="leftBoxContainer" id="categories" style="width: 220px"> <div class="sidebox-header-left main-sidebox-header-left"><h3 class="leftBoxHeading main-sidebox-header-right" id="categoriesHeading">Categories</h3></div> <div id="categoriesContent" class="sideBoxContent"> <div class="categories-top-list no-dots"><a class="category-top" href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-rings-c-9.html">Tiffany Rings</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-chains-c-4.html">Tiffany Chains</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.jewelrybynorth.com/designers-collections-c-1.html">Designers Collections</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-accessories-c-2.html">Tiffany Accessories</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-bracelets-c-3.html"><span class="category-subs-selected">Tiffany Bracelets</span></a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-charms-c-5.html">Tiffany Charms</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-earrings-c-6.html">Tiffany Earrings</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-necklaces-c-7.html">Tiffany Necklaces</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-pendants-c-8.html">Tiffany Pendants</a></div> </div></div> <div class="leftBoxContainer" id="featured" style="width: 220px"> <div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="featuredHeading">Featured - <a href="http://www.jewelrybynorth.com/featured_products.html">&nbsp;&nbsp;[more]</a></h3></div> <div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-exquisite-letter-t-lock-charm-necklace-p-298.html"><img src="http://www.jewelrybynorth.com/images/_small//tiffany_new06/Tiffany-Necklaces/Tiffany-Co-Exquisite-Letter-T-Lock-Charm-Necklace.jpg" alt="Tiffany & Co Exquisite Letter T Lock Charm Necklace" title=" Tiffany & Co Exquisite Letter T Lock Charm Necklace " width="130" height="130" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-exquisite-letter-t-lock-charm-necklace-p-298.html">Tiffany & Co Exquisite Letter T Lock Charm Necklace</a><div><span class="normalprice">$87.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$70.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;20% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-exquisite-letter-v-lock-charm-necklace-p-299.html"><img src="http://www.jewelrybynorth.com/images/_small//tiffany_new06/Tiffany-Necklaces/Tiffany-Co-Exquisite-Letter-V-Lock-Charm-Necklace.jpg" alt="Tiffany & Co Exquisite Letter V Lock Charm Necklace" title=" Tiffany & Co Exquisite Letter V Lock Charm Necklace " width="130" height="130" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-exquisite-letter-v-lock-charm-necklace-p-299.html">Tiffany & Co Exquisite Letter V Lock Charm Necklace</a><div><span class="normalprice">$76.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$65.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;14% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-exquisite-letter-r-lock-charm-necklace-p-296.html"><img src="http://www.jewelrybynorth.com/images/_small//tiffany_new06/Tiffany-Necklaces/Tiffany-Co-Exquisite-Letter-R-Lock-Charm-Necklace.jpg" alt="Tiffany & Co Exquisite Letter R Lock Charm Necklace" title=" Tiffany & Co Exquisite Letter R Lock Charm Necklace " width="130" height="130" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-exquisite-letter-r-lock-charm-necklace-p-296.html">Tiffany & Co Exquisite Letter R Lock Charm Necklace</a><div><span class="normalprice">$94.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$72.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;23% off</span></div></div></div> </div></td> <td id="columnCenter" valign="top"> <div id="navBreadCrumb"> <a href="http://www.jewelrybynorth.com/">Home</a>&nbsp;::&nbsp; <a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-bracelets-c-3.html">Tiffany Bracelets</a>&nbsp;::&nbsp; Tiffany & Co Unique Letter D Lock Charm Bracelet </div> <div class="centerColumn" id="productGeneral"> <form name="cart_quantity" action="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-unique-letter-d-lock-charm-bracelet-p-144.html?action=add_product" method="post" enctype="multipart/form-data"> <div style="float:left; width:350px;"> <link rel="stylesheet" href="http://www.jewelrybynorth.com/style/jqzoom.css" type="text/css" media="screen" /> <link rel="stylesheet" href="http://www.jewelrybynorth.com/style/jqzoomimages.css" type="text/css" media="screen" /> <style type="text/css"> .jqzoom{ float:left; position:relative; padding:0px; cursor:pointer; width:301px; height:300px; }</style> <div id="productMainImage" class="centeredContent back"> <div class="jqzoom" > <a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-unique-letter-d-lock-charm-bracelet-p-144.html" ><img src="http://www.jewelrybynorth.com/images//tiffany_new06/Tiffany-Bracelets/Tiffany-Co-Unique-Letter-D-Lock-Charm-Bracelet.jpg" alt="Tiffany & Co Unique Letter D Lock Charm Bracelet" jqimg="images//tiffany_new06/Tiffany-Bracelets/Tiffany-Co-Unique-Letter-D-Lock-Charm-Bracelet.jpg" id="jqzoomimg"></a></div> <div style="clear:both;"></div> <div id='jqzoomimages' class="smallimages"></div> </div> </div> <div style="width:260px; float:left; margin-left:30px; margin-top:15px;" id='pb-left-column'> <div style="font-weight:bold; padding-bottom:10px; font-size:14px;">Tiffany & Co Unique Letter D Lock Charm Bracelet</div> <span id="productPrices" class="productGeneral"> <span class="normalprice">$87.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$74.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;15% off</span></span> <div id="cartAdd"> Add to Cart: <input type="text" name="cart_quantity" value="1" maxlength="6" size="4" /><br /><br /><input type="hidden" name="products_id" value="144" /><input type="image" src="http://www.jewelrybynorth.com/includes/templates/polo/buttons/english/button_in_cart.gif" alt="Add to Cart" title=" Add to Cart " /> </div> <br class="clearBoth" /> </div> <br class="clearBoth" /> <div id="productDescription" class="productGeneral biggerText"> <div class="tabTitles"> <ul> <li> <h4 tid="t1" class="cur"><strong class=""><span>Description</span></strong></h4> </li> </ul> </div> <p><strong>Material</strong>: sterling silver<br> <strong>Manufacturer</strong>: Tiffany &amp; Co. Jewelry<br> <strong>Guarantee</strong>: Top Quality Guarantee. 100% Satisfaction Guarantee.<br><p><strong>Brand Story:</strong><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Since 1837, the masterpieces of Tiffany & Co. have defined style and celebrated the worldâs great love stories. </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiffany published its first Blue Book catalogue in 1845. This annual presentation of flawless craftsmanship and peerless design heralds the fall season with one of the most extensive and exquisite collections of couture jewelry on earth. These breathtaking masterpieces of exceedingly rare gems are eagerly anticipated by the worldâs jewelry connoisseurs who flock to Tiffany to be the first to see and buy these one-of-a-kind treasures.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiffany has always been the leader in exploring new materials and set the standard of purity for sterling silver and platinum in the U.S. In 2012, Tiffanyâs RUBEDO? metal honored the companyâs 175th anniversary. Capturing the light of dawn, its beauty truly glows on the skin.</p></div> <br class="clearBoth" /> <div align="center"> <p style='text-align:center;'><a target="_blank" href="http://www.jewelrybynorth.com/images//tiffany_new06/Tiffany-Bracelets/Tiffany-Co-Unique-Letter-D-Lock-Charm-Bracelet.jpg"> <a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-unique-letter-d-lock-charm-bracelet-p-144.html" ><img src="http://www.jewelrybynorth.com/images//tiffany_new06/Tiffany-Bracelets/Tiffany-Co-Unique-Letter-D-Lock-Charm-Bracelet.jpg" width=650px alt="/tiffany_new06/Tiffany-Bracelets/Tiffany-Co-Unique-Letter-D-Lock-Charm-Bracelet.jpg"/></a></p> </div> <div class="centerBoxWrapper" id="similar_product"> <h2 class="centerBoxHeading">Related Products</h2> <table><tr> <td style="display:block;float:left;width:24.5%;"> <div style="width:160px;height:200px;"> <a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-unique-atlas-open-numeric-round-toggle-bracelet-p-136.html"><img src="http://www.jewelrybynorth.com/images/_small//tiffany_new06/Tiffany-Bracelets/Tiffany-Co-Unique-Atlas-Open-Numeric-Round-Toggle.jpg" alt="Tiffany & Co Unique Atlas Open Numeric Round Toggle Bracelet" title=" Tiffany & Co Unique Atlas Open Numeric Round Toggle Bracelet " width="160" height="160" /></a></div><a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-unique-atlas-open-numeric-round-toggle-bracelet-p-136.html">Tiffany & Co Unique Atlas Open Numeric Round Toggle Bracelet</a> </td> <td style="display:block;float:left;width:24.5%;"> <div style="width:160px;height:200px;"> <a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-unique-letter-i-lock-charm-bracelet-p-150.html"><img src="http://www.jewelrybynorth.com/images/_small//tiffany_new06/Tiffany-Bracelets/Tiffany-Co-Unique-Letter-I-Lock-Charm-Bracelet.jpg" alt="Tiffany & Co Unique Letter I Lock Charm Bracelet" title=" Tiffany & Co Unique Letter I Lock Charm Bracelet " width="160" height="160" /></a></div><a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-unique-letter-i-lock-charm-bracelet-p-150.html">Tiffany & Co Unique Letter I Lock Charm Bracelet</a> </td> <td style="display:block;float:left;width:24.5%;"> <div style="width:160px;height:200px;"> <a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-elegant-mesh-bracelet-p-116.html"><img src="http://www.jewelrybynorth.com/images/_small//tiffany_new06/Tiffany-Bracelets/Tiffany-Co-Elegant-MESH-Bracelet.jpg" alt="Tiffany & Co Elegant MESH Bracelet" title=" Tiffany & Co Elegant MESH Bracelet " width="160" height="160" /></a></div><a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-elegant-mesh-bracelet-p-116.html">Tiffany & Co Elegant MESH Bracelet</a> </td> <td style="display:block;float:left;width:24.5%;"> <div style="width:160px;height:200px;"> <a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-fashionable-5-open-heart-bracelet-p-123.html"><img src="http://www.jewelrybynorth.com/images/_small//tiffany_new06/Tiffany-Bracelets/Tiffany-Co-Fashionable-5-OPEN-HEART-Bracelet.jpg" alt="Tiffany & Co Fashionable 5 OPEN HEART Bracelet" title=" Tiffany & Co Fashionable 5 OPEN HEART Bracelet " width="160" height="160" /></a></div><a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-fashionable-5-open-heart-bracelet-p-123.html">Tiffany & Co Fashionable 5 OPEN HEART Bracelet</a> </td> </table> </div> <div id="productReviewLink" class="buttonRow back"><a href="http://www.jewelrybynorth.com/index.php?main_page=product_reviews_write&amp;products_id=144"><img src="http://www.jewelrybynorth.com/includes/templates/polo/buttons/english/button_write_review.gif" alt="Write Review" title=" Write Review " width="98" height="19" /></a></div> <br class="clearBoth" /> </form> </div> </td> </tr> </table> </div> <div class="footer-container"> <div id="footer" class="footer"> <div class="col4-set"> <div class="col-1"> <h4>THE CATEGORIES</h4> <ul class="links"> <li><a href="http://www.tiffanytimperman.com">TIFFANY JEWELRY </a></li> <li><a href="http://www.tiffanytimperman.com">TIFFANY AND CO</a></li> <li><a href="http://www.tiffanytimperman.com">TIFFANY BRACELETS</a></li> <li><a href="http://www.tiffanytimperman.com">TIFFANY RING</a></li> </ul> </div> <div class="col-2"> <h4>Information</h4> <ul class="links"> <li><a href="http://www.jewelrybynorth.com/index.php?main_page=Payment_Methods">Payment</a></li> <li><a href="http://www.jewelrybynorth.com/index.php?main_page=shippinginfo">Shipping & Returns</a></li> </ul> </div> <div class="col-3"> <h4>Customer Service</h4> <ul class="links"> <li><a href="http://www.jewelrybynorth.com/index.php?main_page=contact_us">Contact Us</a></li> <li><a href="http://www.jewelrybynorth.com/index.php?main_page=Payment_Methods">Wholesale</a></li> </ul> </div> <div class="col-4"> <h4>Payment &amp; Shipping</h4> <a href="http://www.jewelrybynorth.com/tiffany-co-unique-letter-d-lock-charm-bracelet-p-144.html" ><img src="http://www.jewelrybynorth.com/includes/templates/polo/images/payment-shipping.png"></a> </div> </div> <div class="add"> Copyright &copy; 2013-2016 <a href="http://www.jewelrybynorth.com/#" target="_blank">Tiffany &amp; Co Store Online</a>. Powered by <a href="http://www.jewelrybynorth.com/#" target="_blank">Tiffany &amp; Co Store Online,Inc.</a> </div> </div> </div> </div> </div> <strong><a href="http://www.jewelrybynorth.com/">cheap tiffany & co jewelry</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.jewelrybynorth.com/">tiffany jewelry</a></strong> <br>
Datum: 10.03.2016.

Datum: 09.03.2016.

Datum: 05.03.2016.

Datum: 22.02.2016.

Datum: 19.01.2016.

Datum: 10.01.2016.

Datum: 03.01.2016.

Datum: 29.12.2015.

Datum: 27.12.2015.

Datum: 24.12.2015.

Datum: 22.12.2015.

Datum: 18.12.2015.

Datum: 04.12.2015.

Datum: 01.12.2015.

Datum: 24.11.2015.

Datum: 13.11.2015.

Datum: 13.11.2015.

Datum: 08.11.2015.

Datum: 27.10.2015.

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Slične teme
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske