U pripremi
MISLITI DRUGAČIJE - Filozofija neslaganja / tvrdi povez
Dijego Fuzaro
Preveo sa italijanskog Marin Pavić

 

pretplata završena 25. septembra


Onaj ko razmišlja, taj je nekonformista koji ne strahuje od toga da bude u manjini. Najlepši i najmoćniji glasovi ne pevaju u horu nego su svojstva solista. Retki su tako upečatljivi primeri koji pokazuju istinitost ove rečenice kao što je knjiga Misliti drugačije.

Cena 0 RSD

Tagovi:

Knjiga italijanskog filozofa gramšijanske marksističke usmerenosti Dijega Fuzara važan je doprinos borbi za slobodu mišljenja, govora i zastupanja drugačijeg stava od društveno vladajućeg. Onaj ko razmišlja, taj je nekonformista koji ne strahuje od toga da bude u manjini. Najlepši i najmoćniji glasovi ne pevaju u horu nego su svojstva solista. Retki su tako upečatljivi primeri koji pokazuju istinitost ove rečenice kao što je knjiga Misliti drugačije. U čitavom delu autor spori vladajuće vrednosti i norme koje neoliberalni poredak nameće kao samorazumljive atomizovanom globalnom društvu. No, u svom obračunu s potrošačkom kulturom, „profitnom desnicom“ i neoliberalizmom, on ne štedi ni „kulturalnu levicu“, intelektualce i novinare, gramšijevskim rečnikom „funkcionere nadgradnje“, pokazujući da su i oni umnogome doprineli stvaranju jednog politički korektnog diskursa koji sputava kritiku kao conditio sine qua non društvenog razvoja. Upravo zbog toga što je postojeće banalno i samorazumljivo najčešće je pošteđeno kritike, a time je zaprečen razvoj ličnosti i društva.

1. Ne slagati se
2. Na početku beše neslaganje
3. Oblici i stepeni nehomogenizovane percepcije
4. Demokratija i neslaganje
5. Od represije drugačijeg do nemogućnosti njegovog uspostavljanja
6. Vreme masovnog konsenzusa
7. Neokonformizam i neslaganje s neslaganjem
8. Profitna desnica, kulturološka levica: dva ogranka iste vlasti
9. Politički korektno jednomišlje
10. Ideologija istog
11. Kao Glauk, bog mora: manipulacija
12. Novi jezik i novi simbolički poredak
13. Voleti svoje lance: Boesijeva teorija
14. Neposlušnost, revolucija, pobuna
15. Bartlbii Pereira tvrdi da: fenomenologija duha nepokoravanja
16. Poslednji ljudi i novo simboličko ropstvo
17. Dva minuta mržnje
18. Ne slažem se, dakle postojim

Dijego Fuzaro:

(Torino, 1983.) je stekao klasično obrazovanje u gimnaziji Vitorio Alfieri u Torinu sa ocenom 100/100 sa pohvalom, odbranivši tezu o mladom Marksu kao tumaču grčke klasike, a posebno, Demokritovog i Epikurovog materijalizma.

Upisavši se na studije filozofije na Fakultetu za književnost i filozafiju Univerziteta u Torinu 2002. godine, iste godine je započeo saradnju sa izdavačkom kućom Bompiani iz Milana.

Diplomu trogodišnjih studija filozofije istorije stekao je 28. juna 2005, (ocena: 110 sa pohvalom) sa tezom “Filozofija i nada. Ernst Bloh i Karl Levit tumači Marksa”. Teza je pohvaljena kao najbolja teza trogodišnjih studija filozofije u godini 2005-2006 (nagrada “Optime 2006”) i dobila specijalnu pohvalu Nagrade za filozofiju u Sirakuzi, a koju je zatim, u proširenom obliku, objavila izdavačka kuća Il Prato iz Padove. Od 2006, zajedno sa Jakopom Anjezinom, urednik je filozofske edicije "Stotinu talira" izdavačke kuće "Il Prato".

Upisavši se na specijalističke diplomske studije filozofije i istorije ideja na Univerzitetu u Torinu, 19. jula 2007. je stekao specijalastičku diplomu iz savremene istorije i filozofije, odbranivši tezu pod naslovom “Karl Marks i plaćeno ropstvo: studija o lošoj strani istorije”. Ona ima za cilj da pokaže kontinuitet između istorijskih ličnosti potlačenih, a posebno zajedničke karakteristike i razlike između starog ropstva i najamnih radnika u marksističkoj misli. Na Unuverzitetu Vita-Salute San Raffaele u Milanu odbranio je doktorat iz filozofije istorije sa tezom Misli Reinharta Kosellecka.

Od proleća 2011. je istraživač u oblasti istorije filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Vita-Salute San Raffaele u Milanu, koji je osnovao Masimo Kaćari 2002. Osim učešća na brojnim italijanskim i međunarodnim skupovima, u septembru 2012. godine održao je predavanje o Marksovom Kapitalu na Festivalu Filozofije u Modeni, a u junu 2013. godine, održao je predavanje o odnosu između ekonomije i filozofije na Festivalu ekonomije u Trentu.

Jedan je od osnivača i koordinatora C.R.I.S.I. (Centar za interdisciplinarna istraživanja istorije ideja - Uiverziteta San Raffaele u Milanu). Osnivač je i rukovodila jedne od vodećih italijanskih filozofskih web stranica ("Filozofija i njeni heroji" www.filosofico.net), referentne tačke za filozofske rasprave na internetu.

Fuzarovo istraživačko interesovanje usmereno je na istoriju filozofije i filozofiju istorije, s posebnim naglaskom na misao Fihtea, Hegela, Marksa i Đentilea, kao i prema nemačkoj "istoriji ideja".

Godina izdanja: 2020
Težina knjige: 200.00
Dimenzije knjige: 21x14
Broj strana: 160
Povez: tvrdi povez sa omotnicom
Pismo: latinica
Likovno rešenje korica: Dušan Šević
Datum: 20.09.2020.

Datum: 29.08.2020.

Marin Pavić:

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Slične teme
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske