U pretplati
NASLEĐE RIMA: Evropa i Mediteran od 400. do 1000. / tvrdi povez
Kris Vikam
Prevela sa engleskog Marina Adamović Kulenović


u pretplati do 15. oktobra

Knjiga je smeo pokušaj da se rani period evropskog srednjovekovlja rasvetli iz ugla političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije, sa posebnim fokusom na to kako su se tokom ovog perioda menjali obrasci političkog i ekonomskog organizovanja u zapadnoj Evropi, istočnoj Evropi i islamskom svetu,

Knjižarska cena 2970 RSD
Cena 1485 RSD

Tagovi:

Knjiga Krisa Vikama je smeo pokušaj da se rani period evropskog srednjovekovlja rasvetli iz ugla političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije, sa posebnim fokusom na to kako su se tokom ovog perioda menjali obrasci političkog i ekonomskog organizovanja u zapadnoj Evropi, istočnoj Evropi i islamskom svetu, od Bliskog Istoka do Španije. Period koji  proučava, autor vidi kao samosvojan predmet naučnog zanimanja koji iziskuje da mu se pristupi sa interdisciplinarnog stanovišta. Shodno tome, u knjizi su predstavljeni ne samo rezultati novih tendencija u istoriografiji, već i u arheologiji i drugim srodnim oblastima koje poslednjih decenija korenito menjaju naše viđenje srednjeg veka. Celokupno razmatranje, kao svojevrsna kruna Vikamove duge i uspešne univerzitetske i naučne karijere, zasnovano je na retkom uvidu u relevantnu literaturu i širok dijapazon izvora, što pisanih što materijalnih; s tim na umu, delo pred nama treba posmatrati i kao dragocen bibliografski resurs za eventualna nova, samostalna traganja na polju ranosrednjovekovnih studija.

Uvod

I Rimsko carstvo i njegov raspad, 400–550.
2.Težina carstva
3.Kultura i verovanja u rimskom hrišćanskom svetu
4.Kriza i kontinuitet 400–550.

II Postrimski Zapad, 550–750.
5.Merovinška Galija i Germanija, 500–751.
6.Kraljevine zapadnog Sredozemlja: Španija i Italija, 550–750.
7.Kraljevi bez država: Britanija i Irska, 400–800.
8.Postrimska shvatanja: kultura, verovanja i politička etikecija 550–750.
9.Bogatstvo, razmena i seljačko društvo
10.Moć vizuelnog: kultura i reprezentacija od carskog Rima do Karolinga

III Carstva Istoka, 550–1000.
11.Opstajanje Vizantije, 550–850.
12.Uobličavanje arabljanske političke moći, 630–750.
13.Vizantijska obnova, 850–1000.
14.Od abasidskog Bagdada do omajadske Kordobe, 750–1000.
15.Država i privreda, Istočnomediteranske mreže razmene, 600–1000.

IV Karolinzi i postkarolinški Zapad, 750–1000.
16.Karolinško stoleće, 751–887.
17.Intelektualci i politika
18.Države naslednice 10. veka
19.„Karolinška“ Engleska, 800–1000.
20.Spoljna Evropa
21.Aristokrati između karolinškog i „feudalnog“ sveta
22.Seljaštvo u kavezima 800–1000.

Zaključak: kretanja u evropskoj istoriji 400–1000.

Mape
Napomene i bibliografski vodič
Indeks ličnih imena i naziva mesta

Kris Vikam:

Britanski istoričar (1950) i akademik, profesor emeritus srednjovekovne istorije na Oksfordskom univerzitetu. Prethodno skoro trideset godina svoje karijere proveo je na Univerzitetu u Birmingemu.

Autor je brojnih nagrađivanih knjiga i stručnih radova u kojima se bavi istraživanjem srednjovekovne društvene istorije, fokusirajući se s jedne strane na ekonomsku istoriju i arheologiju, a sa druge,  na kulturnu istoriju i politiku.

Težina knjige: 0.00
Dimenzije knjige: 24 x 16
Broj strana: 730
Povez: tvrdi povez sa omotnicom
Pismo: ćirlica
Likovno rešenje korica: Milena Lakićević
Datum: 11.09.2021.

Datum: 30.08.2021.

Datum: 15.08.2021.

Datum: 11.07.2021.

Datum: 11.06.2021.

Datum: 23.05.2021.

Datum: 27.04.2021.

Datum: 27.04.2021.

Datum: 24.03.2021.

Datum: 22.03.2021.

Datum: 20.02.2021.

Datum: 02.02.2021.

Datum: 15.01.2021.

Datum: 29.12.2020.

Datum: 26.12.2020.

Datum: 04.12.2020.

Datum: 06.11.2020.

Datum: 28.10.2020.

Datum: 29.09.2020.

Datum: 24.09.2020.

Datum: 16.08.2020.

Datum: 12.08.2020.

Datum: 10.08.2020.

Datum: 18.07.2020.

Datum: 10.05.2020.

Datum: 28.04.2020.

Marina Adamović Kulenović:

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Slične teme
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske