Nakon podrobnog razmatranja žiri je doneo jednoglasnu odluku da Nagrada Pavle Vasić za 2020. godinu pripadne prof. dr Saši Brajović za monografiju Lujo Davičo – Fragmenti života u izdanju izdavačke kuće Clio iz Beograda.

Monografija autorke Saše Brajović posvećena je životu i radu jednog od najznačajnijih imena koreografske i plesne umetnosti, Luju Daviču, velikom borcu protiv fašizma čiji je raskošni opus sticajem različitih nemilih okolnosti ostao na marginama kulture sećanja uprkos činjenici da je reč o ličnosti koja je nadilazila lokalne kulturne okvire i isljučivost umetnosti igre, upisujući se u krugove avangardne evropske umetničke prakse. Metodski isprepletana, duboko promišljena, jasno precizirana i konceptualno postavljena monografija Saše Brajović ističe se među svim ostalim prispelim radovima. Autorka je nadišla okvire i polje dosadašnjih istraživanja i latila se nimalo jednostavnog zadatka koji je podrazumevao prelazak u drugi vremenski okvir i pažljivu rekonstrukciju od tek nekolicine sačuvanih sećanja i fragmentarno očuvane primarne građe. Otvorenošću za multidisciplinarnost i interdisciplinarni pristup, Saša Brajović je značajnim istraživačkim iskustvom koristila korpus raznih vidova primenjene umetnosti prilikom tumačenja prikupljenih izvora i neštedljivo sarađivala sa brojnim kolegama iz komplementarnih i srodnih disciplina koji su joj omogućili da sagleda identitet zaboravljenog umetnika i njegovog uticajnog kulturnog kruga. Ona posmatra svoj predmet istraživanja daleko izvan usko stručnih opsega plesa i objedinjuje spektar najrazličitijih vrsta sveta primenjenih umetnosti kako bi kroz kompleksnu teorijsku i istorijsku prizmu ukazala na višestrukost i složenost Davičovog umetničkog delovanja. Analiza scenografskih postavki, kostima, fotografije i primenjene grafike kroz ilustracije iz zaboravljenih novinskih članaka, plakata, umetničkih fotografija i notnih zapisa sa koregrafskim uputnicama, što se sve pokazalo bitnim u postizanju lepote i atraktivnosti nastupa, omogućava čitaocu da pronikne u kompozitnu ličnost i životni put Luja Daviča i njegovih brojnih saradnika koji su trasirali puteve modernosti izraza u umetničkom svetu donoseći kreativni evropski duh eksperimenata na teritoriju tadašnje Kraljevine Jugoslavije.

Pronikavši u suštinu njegove ličnosti koja se može podvesti pod slobodu u svakom smsilu te reči, podrazumevajaći dakako i kreativnu nesputanost, Saša Brajović je pojasnila zbog čega je uprkos mogućnosti komotnog životnog puta i utapanja u sigurnost, Davičo odabrao usamljeničko polje avangarde i performansa izvan institucionalne podrške. Naime, đak Emila Žaka Dalkroza, švajcarskog kompozitora i utemeljitelja euritmike, Lujo je nakon povratka u Beograd ušao u Školu za ritmiku i plastiku Mage Magazinović koja je ostala upamćena kao korifej i borac za svrstavanje igre kao umetnosti na ovim prostorima. U ovom kontekstu, posebno je značajna autorkina analiza porodičnog foto albuma Venecije Levi Breder i partitura Pavla Stefanovića koje svedoče o kreativnoj energiji, osećajnosti, ritmici, slobodi i lepoti pokreta, kao i o nekonvencionalnom umetničkom izrazu koji je tražio interakciju sa publikom, prostor i svojstveni vizuelni identitet čemu je Davičo od detinjstva težio i bio posvećen celokupnim svojim bićem.

Važan deo narativnog tkiva knjige Saše Brajović tiče se Davičovih angažovanih avangardnih kretanja kada je kao pedagog Muzičke akademije došao u kontakt sa Vojislavom Vučkovićem, proslavljenim intelektualcem, dirigentom i muzikologom sa kojim sarađuje na veoma posećenim, ali osporavanim i neretko zabranjivanim koreografijama novoformiranih studentskih i radničkih recitativnih horova. Ova socijalno angažovana hibridna forma u okviru koje su se prožimali scenski pokret, retorika, muzika, dekorativne i vizuelne umetnosti, utkana je u anale alternativnih kreativnih izraza prestonice koje autorka izuzetno pedantno uočava i tumači. Progresivni stavovi i antifašistička platforma, razlozi su koje Brajovićeva nalazi da su privukli Daviča SKOJ-u KPJ. Umetnička biografija Luja Daviča, neodvojiva je od istorije jevrejske zajednice, teme antisemitizma uoči i za vreme Drugog Svetskog rata i antifašističke borbe, što je autorka spretno analizirala i prirodno utkala. Žiri naročito ističe likovne priloge koji su nepoznati ili nedovoljno poznati, a koji skladno upotpunjuju i prate narativni tok. Dodatno, jezik Saše Brajović, precizna upotreba kritičkih termina i jasnoća misli čine ovu knjigu preporukom i za širu čitalačku publiku.

Na osnovu svega rečenog, žiri je doneo odluku da nagradi monografiju prof. dr Saše Brajović pod naslovom Lujo Davičo – Fragmenti života u izdanju izdavačke kuće Clio iz Beograda. Time se nastavlja dobra tradicija Nagrade Pavle Vasić za koju se vezuje niz visoko kvalitetnih stručnih publikacija ključnih za razumevanje i kontekstualizaciju razvitka i života umetnosti na ovim prostorima, njenih ključnih aktera i pojavnih oblika.

U Beogradu, 29.02.2020.

dr Tijana Borić
dr Igor Borozan
dr Vladimir Simić


Vezane knjige:
LUJO DAVIČO - Fragmenti života
Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Datum: 13.06.2020.

Datum: 29.05.2020.

Datum: 08.05.2020.

Datum: 24.04.2020.

Datum: 23.03.2020.

Datum: 19.03.2020.

Datum: 12.03.2020.

Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske