Rasprodato
POETIKA MODERNE DRAME
Žan-Pjer Sarazak
Prevela sa francuskog Mirjana Miočinović

 

Knjiga je namenjena svima koji se, bilo kao teoretičari ili kritičari, bilo kao praktičari, bave pozorišnom umetnošću. Ona tumači razloge i posledice prelaska sa tradicionalnih na nove dramske forme i otkriva niz nepoznatih ili nedovoljno poznatih pisaca i dela. 

RASPRODATO

Tagovi:

U Poetici moderne drame, svojoj novoj i najsveobuhvatnijoj knjizi, Žan Pjer Sarazak nastoji da definiše novu paradigmu dramske forme, čiji koreni sežu u poslednje decenije XIX veka, a razvoj i preobražaji traju do današnjih dana. Njegovim temeljnim istraživanjem uspostavljena je nesporna veza između prvih primera pozorišne moderne, Ibzenovih, Strindbergovih i Čehovljevih komada, i onih najrecentnijih, bilo da je reč o delima Franca Ksavijera Kreca, Edvarda Bonda, Hajnera Milera, Tomasa Bernharda, Sare Kejn ili B. M. Koltesa i mnogih drugih. U tom, gotovo vek i po dugom vremenskom rasponu, Sarazak temeljno analizira, pored pomenutih autora i mnogih drugih, još i Pirandelove, Brehtove, O' Nilove, Beketove, Ženeove drame, prateći tako sve obnoviteljske procese u dramskoj književnosti XX veka, koji su doveli do pojave raznih oblika „otvorenog (dramskog) dela“.

U novoj dramskoj paradigmi nije reč o tome da se razvija i privede kraju radnja ovog ili onog lika ili grupe likova (drama u životu), već da se ispita suština same čovekove egzistencije – afektivne, socijalne, etičke, političke, metafizičke (drama života). Ne prihvatajući ideje o „dekadenciji“ (Lukač), zastarelosti (Leman) ili smrti drame (Adorno), Poetika moderne drame predočava promenljive konture jedne slobodne forme, koja, međutim, ne znači i odsustvo forme. Analizirajući reprezentativna dela preko šezdeset dramskih pisaca, Sarazak piše i jednu atipičnu istoriju dramske književnosti, u kojoj pisci i dela međusobno komuniciraju, čuvajući pritom svoju autentičnost.

Ova knjiga namenjena je svima koji se, bilo kao teoretičari ili kritičari, bilo kao praktičari, bave pozorišnom umetnošću. Ona tumači razloge i posledice prelaska sa tradicionalne na novu paradigmu dramske forme i otkriva niz nepoznatih ili nedovoljno poznatih pisaca i dela. Praktičari će u njoj pronaći dragocen materijal za svoj rad, pisci steći sagovornike i srodnike, a pozorišni ljubitelji izoštriti svoju percepciju i tako sebi olakšati razumevanje modernog teatarskog čina.

 

Novi lik moderne drame, prikaz knjige Poetika moderene drame, Marina Milivojević Mađarev

 

Otvorena forma

I  „Drama ne uspeva da se prikaže.“

Kraj lepe životinje
Povratak drame
Dedramatizacija I: retrospekcija, anticipacija
Dedramatizacija II: optacija, ponavljanje-variranje, prekid

II  Drama života: nova paradigma

Promeniti meru
Infradramsko
Otuđen život
Sagledati život

III  Drama života: primeri

Dramski roman
Scena bez kraja
Drama stanica
Epska hronika
Kraj(evi) partije
Igra snova, dijalog mrtvih i druge metadrame

IV  Lik bez osobnosti

Lik bez karaktera
Prelazak na neutralno
Koralnosti
Refleksivni lik, lik-svedok
Igra maski

V  Nova podela glasova

Drugi dijalog
Polilog
Dijalog udaljenih
Naddijalog
Nov dijaloški prostor

VI  Rapsodijska pulsija

Prividi komada
Izlivanje
Povratak rapsoda
Figure rapsoda

VII  O igri u drami

Uvesti igru
Gde vodi igra?
Obred
Performans
Od mogućnog ka „mogućnostima“

Drama izvan granica

Indeks dramskih pisaca i komada

Žan-Pjer Sarazak:

Dramski pisac, reditelj, profesor emeritus pozorišnih studija na Novoj Sorboni (Pariz III). U sklopu Instituta za pozorišne studije na istom fakultetu osnovao Grupu za istraživanje moderne i savremene drame. Rukovodio velikim brojem kolektivnih teorijskih projekata čiji su učesnici članovi pomenute grupe, između ostalog i izradom Leksike moderne i savremene drame  (2005), prevedene na naš jezik ( Vršac, KOV, 2009).

Nesumnjivo najznačajniji francuski savremeni pozorišni teoretičar, Sarazak je pre svega zaokupljen onim što se obično naziva krizom savremene drame. Njegov doprinos savremenoj teatrologiji sastoji se u uvođenju nekoliko originalnih teorijskih pojmova koji su se pokazali korisnim oruđem u tumačenju savremene drame (termini rapsodijska drama i drama života nasuprot drami u životu, pored ostalog), kao i u novom pristupu savremenoj drami u kojoj, smatra on, uprkos krizi i vidljivim procesima dekonstrukcije svih klasičnih dramskih postulata: „Ostaje jedno jezgro, jedan neotuđiv deo, koji omogućuje da drama nastavlja da postoji i da s pravom nosi to ime“. Među njegove najznačajnije knjige spadaju: L'Avenir du drame: écritures dramatiques contemporaines  (Budućnost drame, 1981), Théâtres intimes, (Intimno pozorište, 1989), Critique du théâtre. De l'utopie au désenchantement, (Pozorišna kritika. Od utopije do razočaranja, 2000), La Parabole ou L’Enfance du théâtre (Parabola ili detinjstvo pozorišta, 2002), Jeux de rêves et autres detours, (Igra snova i drugi obilazni putevi, 2004)

Godina izdanja: 2015
ISBN: 978-86-7102-490-7
Težina knjige: 575.00
Dimenzije knjige: 24 x 16
Broj strana: 250
Povez: tvrdi povez sa omotnicom
Pismo: latinica
Likovni urednik: Svetlana Volic
Likovno rešenje korica: Dušan Šević
Datum: 26.10.2015.

Datum: 21.10.2015.

Datum: 20.10.2015.

Datum: 17.10.2015.

Datum: 09.10.2015.

Datum: 20.09.2015.

Mirjana Miočinović:

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Slične teme
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske