Reklamacije i povrat

Reklamacije

Kupac ima pravo reklamacije samo u slučaju: isporuke robe koja nije naručena isporuke robe u količinama koje nisu naručene i koje ne odgovaraju specifikaciji narudžbine isporuke robe koja ima materijalne nedostatke (oštećena) ili je proizvod nekompletan, ako je na proizvodu vidljivo da greška nije nastala neispravnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji ili pakovanju

Prijava ide u nekoliko jednostavnih koraka:

Kupac je dužan da uputi žalbu pisanim putem (na email forum@clio.rs, telefaksom na broj 011-2624-334, preporučenom poštom na adresu Clio d.o.o.) u roku od od 5 (pet) radnih dana od prijema pošiljke. Clio d.o.o. je dužan da o žalbi kupca odluči u roku od 10 (deset) dana od dana prijema žalbe tj.reklamacije, i da o ishodu postupka i predlogu njegovog rešavanja odmah obavesti kupca, pismenim ili usmenim putem. U slučaju da žalba kupca bude uvažena kupac je dužan da pošalje nazad predmetnu robu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obaveštenja da je žalba kupca uvažena.

Prilikom povraćaja kupljenih proizvoda neophodno je vratiti ih u ispravnom i nekorišćenom stanju, sa računom i svom pratećom dokumentacijom.

Ukoliko kupac u tom roku ne vrati predmetnu originalnu robu, Clio d.o.o. zadržava pravo da kupcu ne isporuči novu robu. Clio d.o.o. ne odgovara kupcu za bilo koju vrstu štete u ovom slučaju. Kada primi reklamiranu robu Clio d.o.o. je dužan da u roku od 5 (pet) dana pošalje kupcu ispravnu robu.

U slučaju kada nije u mogućnosti da artikal za koji prihvata reklamaciju zamene adekvatnim, drugim primerkom, IP Clio se obavezuje da izvrši povrat sredstava Kupcu.

Clio.rs ima pravo da otkaže poručenu robu uz slanje emaila ili obaveštenja telefonom poručiocu, ukoliko je došlo do promene cene, nestanka robe na zalihama ili grube greške u ceni ili karakteristikama proizvoda prilikom unosa proizvoda.

Za detaljnije informacije pozovite nas na broj telefona 011-2624-334 svakim radnim danom od 9 do 17 h ili pošaljete email na adresu forum@clio.rs.

Pravo kupca na odustanak od kupovine

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, slanjem dopisa za odustanak od porudžbine koji možete poslati elektronskim putem na našu e-mail adresu: forum@clio.rs.

Odmah, po prijemu dopisa, kupac će biti kontaktiran da bi se upoznao sa procedurom povraćaja kupljene robe, što će biti konstatovano u pisanoj formi.

Prilikom povraćaja kupljenih proizvoda neophodno je vratiti ih u ispravnom i nekorišćenom stanju, sa računom i svom pratećom dokumentacijom. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed kupca ili trećeg lica koje je odredio kupac. Direktne troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od porudžbenice snosi kupac.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, IP Clio će odmah po prijemu vraćene robe, a nakon konstatacije komisije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, bez odlaganja izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio, koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je robu platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, IP Clio je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i drugih elektronskih metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun korisnika kartice. Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.


Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske