0
0Clio0 0
   pretraga    0
home facebook twitter
GRAL
KLEPSIDRA
POLIS
AGORA
IMAGO
ARS
NOTNA IZDANJA
CD edicija
MONOGRAFIJE
MULTIMEDIA
MARKETING I MENADZMENT
OPSTANAK
MUSEUM
BIBLIOTEKA PLUS
DIDAKTA
ČASOPISI
             

 1  2  3  4  5  6 

sledeća >>

KAVACA
Vesna Milek
KAVACA

"Uzbudljiva priča o Borisu Kavaci. Topla priča o jednom umetniku. On je živeo sa izazovima surovog i burnog života prepunog patnji i unutrašnjih borbi. Ove ispovesti prikazuju njegovu snagu, plemenitost i osetljivost. Preporučujem svima da pročitaju ovu knjigu.
"
(Branislav Trifunović, Blic)
>>
REVOLUCIJA U GLAVI – pesme Bitlsa i šezdesete
Ijan Makdonald
REVOLUCIJA U GLAVI – pesme Bitlsa i šezdesete

"Knjiga Ijana Mekdonalda potvrđuje sveprisutnost i univerzalnost pesama liverpulske četvorke koja je promenila svet dajući glas svom vremenu. Ukupno 241 pesma Bitlsa odličan je spomenar." (Nebojša Bradić, pozorišni reditelj, Blic)
>>
SAMI ZAJEDNO
Šeri Terkl
SAMI ZAJEDNO

"Čitam knjigu Sami zajedno, autorke Šeri Terkl, u izdanju Clia, o otuđenju u eri interneta, šta se događa sa našim odnosima u ovim uslovima. Čitam, Danas, 11. mart 2013." (Ana Sofrenović)
>>
SENTIMENTALNO PUTOVANJE
Vojislav Bubiša Simić
SENTIMENTALNO PUTOVANJE

"SLATKO od zelenih patlidžana, koji se pune bademima, gotovo da više niko u Srbiji ne pravi. Njegov ukus, ali i miris kapucinera, zvuke predratnih šlagera, spokoj banjskih letovanja, sačuvao je u svom “Sentimentalnom putovanju” Vojislav Bubiša Simić, kompozitor, dirigent, živa legenda srpskog džeza. Kroz ovu knjigu sećanja (nedavno je objavio beogradski “Klio”), prepliću se i svedočenja njegovih predaka o stvaranju građanskog društva, ali i njihove dramatične sudbine u vihoru istorijskih zbivanja, koja su, može se reći zauvek, zbrisala jedan sistem ljudskih vrednosti. Večernje novosti, 11. februar 2011." (Miljana Kralj)
>>
KREATIVNOST I LUDILO
Albert Rotenberg
KREATIVNOST I LUDILO

" „Knjiga Alberta Rotenberga „Kretivnost i ludilo – Nova otkrića i stari stereotipi“ raspršuje mitove o genijalnosti kao o nečemu što izvire iz nesvesnog i što stvaraoce čini čudacima. Pisac zastupa tezu da ne postoje kreativni naspram ludih, i da u svima postoje predispozicije i za kreativnost i za ludilo...U istoriju psihologije ušao je njegov pojam „janusovskog mišljenja“, pod kojim je opisao sposobnost istovremenog zamišljanja dveju ili više kontradiktornih misli i smatrao ga povezanim sa sposobnošću za kreativno mišljenje. Rotenberg tvrdi da je kreativni trenutak uglavnom deo svesnog procesa, dok ludilo, kao vrhunska patnja duha, može samo da ometa stvaranje“.  Politika 18.12.2010.
"
(Politika)
>>
PROGUTAJ VAZDUH
Tara Džun Vinč
PROGUTAJ VAZDUH

"Od prve stanice znala sam da je Tara Džun Vinč ozbiljan pisac. Senzibilnom tehnikom pisanja ispričala je egzotičnu, aboridžinsku priču o rasturenoj porodici, ali i o narodu koji nestaje i postoji samo u svojim mitovima, bajkama i uspavankama. Ovo je zapravo mit ispričan na moderan način. " (Ljubica Arsić)
>>
OČIMA PSIHIJATRA
Dušan Kecmanović
OČIMA PSIHIJATRA

"„...Zanimljiva je polemika sa Žoržom Deveroom o shizofreniji kao etničkoj psihozi ili psihozi bez suza savremenog čoveka koji šizofrenim simptomima odgovara na šizofrenogene sukobe zapadne kulture. Otvoren je za sva pitanja savremene psihijatrije i savremenog društva, razmatra ih, problematizuje i na kraju daje svoje mišljenje sa kojim možemo da se složimo ili ne složimo, ali ne možemo da ga ne razmatramo i ne uvažavamo. Po uzoru na stare Grke i najteža psihološko-psihijatrijska pitanja raspravlja jednostavnim i razumljivim jezikom“. Politika, 13.11.2010." (Prof.dr Nevenka Tadić)
>>
AVAJ, JADNI DARVIN!
AVAJ, JADNI DARVIN!

"Knjiga koju su priredili Hilari Rouz i Stiven Rouz „Avaj, jadni Darvin“ (Clio), zbornik naučnih radova četrnaest evolucionista, pripada onom najdragocenijem što će nam ostati iz ove godine Čarlsa Darvina, prevashodno zato što predstavlja kako kritički prikaz Darvinovih shvatanja, tako i polemiku, s jedne strane, sa fundamentalističkim evolucionistima, a, s druge, sa evolucionim psiholozima. Ovde se, dakle, susrećemo s teorijom evolucije u svetlu novih naučnih činjenica i s njenim devijacijama nastalim usled ignorisanja tih činjenica. Politika, Kulturni dodatak, tekst "Siroti Darvin", 19/12/2009" (Zlatko Paković)
>>
STARI RIM
Žan-Noel Rober
STARI RIM

"
SA Ž.N. ROBEROM KROZ "STARI RIM"
Rober je uspešno sažeo, organizovao i prezentirao sve što je bitno da se upoznaju i razumeju dogadjaji, ljudi, organizacija države, društva, vojske i bezbroj drugih elemenata, koji čine tu veoma kompleksnu civilizaciju. 
Poznati proučavalac Rima, autor nekoliko knjiga o istoriji privatnog života u antičkom Rimu, Rober se odazvao pozivu francsukog izdavača da za ediciju "Vodiči kroz civilizacije" koja nudi putovanje kroz vreme i prostor (Egipat, Grčka, Indija, Kina, Japan…) napiše koncizan, zanimljiv, informativan pregled rimske civilizacije. 
Pregled počinje mitskim osnivanjem grada Rima 753. godine pre nove ere i završava se 476. godine nove ere, kada su carska obeležja upućena iz Rima Zenonu, caru istočnog Carstva, i time je Zapadno prestalo da postoji. 
Vodič je zamišljen da u prvom redu bude namenjen studentima, onima koji su zainteresovani za istoriju i drevne civilizacije, putnicima..., ali Rober je načinio tako dobro organizovan i pregledan "podsetnik" koga će se laćati i ljudi iz struke ako im treba neki konkretan i bitan podatak. Pored veoma dobro organizovanog sadržaja, tu su mape, planovi, tabele, ilistracije, bibliografija, opšti indeks, indeks imena ličnosti i biografski podaci, po azbučnom redu, najvažnijih ličnosti. 
Rober smatra da istoriji rimske civilizacije danas preti zaborav, više nego ikada, jer je svedena na nekoliko otrcanih klišea, a u udžbenicima joj je posvećeno tek nekoliko strana sa dosadnim, hronološki, poredjanih datumima.
Prvo poglavlje knjige, kojim je obuhvaćeno više od 1000 godina istorije Rima, podeljeno je na period kraljevstva, republikanski i carski, koji se deli na principat i dominat. Pored veoma sažetih informacija o svakom od perioda, najviše prostora zauzimaju hronološke tabele na kojima se mogu naći svi važni datumi i kratka napomena na koga se odnose. U drugom poglavlju "Grad i njegova imperija", Romer opisuje kako se menjao prvobitni plan Rima, koji su mu bili kvartovi, trgovi i to ilustruje rekostrukcijom karte grada na kojoj su obeležene vazne gradjevine, vrtovi, akvadukti, kapije, putevi. 
Zanimljiva, a pre svega korisna i informativna je tabela sa statističkim podacima Rima iz vremena cara Konstantina, jer su oni sačuvani u "Regionaru". 
Grad u kome je živelo više od milion stanovnika imao je i 1.325 fontana, 11 akvedukta, 967 javnih kupatila, 28 biblioteka, 100 hramova, 3.785 bronzanih statua slavnih ljudi ... 
Politička i društervna organizacija rimske države je tema trećeg poglavlja i tu se može videti da se do vlasti dolazilo putem novca i nepotizma. 
U odeljku posvećenom društvenim klasama jasno su definisana prava i obaveze svake skupine, ali je bitno da je granica izmedju klasa bila "porozna" i novac je otvarao put u "visoko društvo". 
Velika pažnja posvećena je pravosudju u Rimu, jer na njemu se temelje pravi sistemi svih evropskih naroda.Ekonomskim životom u rimskoj državi bavi se četvrto poglavlje. U drugom delu knjige koji je naslovljen "Rimljanin", Rober se bavi njegovim shvatanjem i merenjem vremena, religijom, književnošću, umetnošću, slobodnim vremenom i privatnim životom. 04.02.10 TANJUG
"
(TANJUG)
>>
SOCIOLOGIJA PORODICE
Martin Segalan
SOCIOLOGIJA PORODICE

"Sociologija porodice kao disciplina nastaje krajem 19. veka, kada se mnogo raspravljalo na teme propasti, katastrofe i sloma porodice. Međutim, i sada, na početku trećeg milenijuma, porodica prolazi kroz burne procese i transformacije. Pojam porodice definisan početkom 19. veka, kada počinje i moderno građansko društvo, danas je dekonstruisana. Martin Segalan u svojoj knjizi pluralističkim pristupom, uz mnoštvo istorijskih detalja i posebnu antropološku ravan rasvetljava kretanje porodice kroz vreme.  
"
(Anđelka Milić, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu)
>>
HITLEROV NOVI ANTIPOREDAK - Drugi svetski rat u Jugoslaviji
Stevan K. Pavlović
HITLEROV NOVI ANTIPOREDAK - Drugi svetski rat u Jugoslaviji

"POGLED SA DISTANCE I SISTEMATSKI PRISTUP
Autor koristi svedočenja preživelih učesnika i raspoloživu arhivsku građu, kao i istraživanja istoričara objavljena na drugim jezicima, da bi došao do saznanja šta se zaista dešavalo na području bivše Jugoslavije u periodu od 1941. do 1945. godine. 
Pavlovićeva knjiga, kako kaže Smilja Marjanović-Dušanić, urednik edicije „Polis“ IP Klio, ne donosi toliko novu građu, koliko novi pogled i sistematski pristup ondašnjim događajima, sažimajući istovremeno autorova iskustva i viđenja. Istoričar Vojislav Pavlović smatra da poseban značaj ovoj knjizi daje rad autora u italijanskim arhivama, budući da se italijanskoj komponenti kod nas nije pridavao poseban značaj. Suština ove knjige leži u pokušaju da se odrede uloga i mesto Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, a sve to, kako Vojislav Pavlović kaže, kroz jedan nepristasan pogled i bez uopštavanja.
5.12.09 Danas"
(T. Đuran)
"...Autor ne krije da su neki četnički komandanti potpisivali sporazume sa italijanskom okupacionom vojskom i vršili represalije nad nesrpskim cicvilima. Ne prećutkuje ni da su partizani na pregovore sa nacistima o sadejstvu protiv četnika i Angloamerikanaca 1943. godine poslali delegaciju na najviše nivou, ni da su posle trijumfa u građanskom ratu otimali ljudima imovinu i vršili masovne egzekucije nad ’’izdajnicima’’ i političkim protivnicima. Posle čitanja ove knjige, identifikovanje sa stranama u tom mračnom, tužnom građanskom ratu, izgleda još besmislenije. Politika, 26.10.2009." (Doc dr Miloš Ković)
>>
POSTKULTURA
Jelena Đorđević
POSTKULTURA

"Knjiga Postkultura: Uvod u studije kulture, Jelene Đorđević, donosi sveobuhvatan prikaz istorije studija kulture, kao i najaktuelnijih teorijskih kretanja u okviru ove discipline. Knjiga ne nudi jednostavan, jednolinearani prikaz kretanja teorijskih tumačenja kulture od Birmigenske škole do danas, već pokazuje složene i često kontradiktorne puteve različitih tumačenja, smeštajući ih u jasan politički i istorijski kontekst širih društvenih kretanja. Krećući se između studija kulture i analize raznolikih teorijskih kretanja u društvenim naukama uopšte, autorka uspeva da donese sveobuhvatnu sliku savremenih teorijskih kretanja u društvenim naukama u celini, ukazujući na usku vezu studija kulture sa drugim srodnim disciplinama. Studije kulture izvršile su snažan uticaj na mnoge humanističke discipline, pre svega na teoriju književnosti, antropologiju, sociologiju i fiozofiju, neretko bivajući nosioci teorijskih promena i brišući granice između discplina.
Knjiga Jelene Đorđević stupa u kritički dijalog sa različitim teorijskim pravcima i tedencijama u društvenim naukama i predstavlja izuzetan doprinos promišljanju koncepta kulture. Pri tome, to je prva knjiga na srpskom jeziku koja na sistematičan i kritičan način objašnjava istoriju studija kulture i promenu značenja samog pojma kulture, omogućavajući čitaocima iz najrazličitijih oblasti da se kritički uključe u promišljanje pojma kulture i teorijskih pretpostavki njenog tumačenja. 
Etnološko-antropološke sveske 13, (n.s.) 2 (2009)
"
(Marina Simić)
>>
             

 1  2  3  4  5  6 

sledeća >>

Korpa

 
knjiga: 0
dinara: 0,00
• newsletter
• forum
blog
press
login
username
password
Registracija
NAJČITANIJE
1 Marko Mitrović
KAKO RESTRUKTURIRATI KOMPANIJU - Principi i primeri
2 Daron Asemoglu, Džejms Robinson
ZAŠTO NARODI PROPADAJU
3 DESTINACIJA KAO BREND
4 Džon T. Kasiopo, Vilijam Patrik
USAMLJENOST
5 NOVA MUZEJSKA TEORIJA I PRAKSA
beletristika evropa film hrišćanstvo hronika istorija italija kritika kultura likovi likovna marketing menadžment multimedia muzika politika pozorište privatni psihologija roman savremena sociologija teorija umetnost vizuelna život
jubilej
PARTNERI
Srpsko narodno pozoriste u Novom Sadu Narodno pozoriste RS
Beogradsko dramsko pozoriste Bitef teatar
Nova iskra Muzej Republike Srpske
Akademija umetnosti, Beograd Muzejsko dutvo Srbije