×

KREATIVNOST I LUDILO - nova otkrića i stari stereotipi

Albert Rotenberg

Prevele sa engleskog Branka Robertson,Zorica Jovičić

U svim kulturama, u delima velikih dramatičara, u filozofiji, psihoanalizi postavljaju se ista pitanja: mora li stvaralac da bude lud i da li ludilo predstavlja neobičan ili neshvaćen oblik stvaralaštva.

Albert Rotenberg pristupio je ovom problemu na objektivan, istraživački način: tokom skoro pola veka obavio je bezmalo dve hiljade intervjua (istraživačkih, ne kliničkih) s velikim brojem naučnika i umetnika, među kojima je bilo dobitnika Nobelove i Pulicerove nagrade. Tek na osnovu takvog uvida, demistifikovao je brojne popularne predstave kojima su obojeni pojmovi kreativnost i ludilo. Rotenberg otkriva da kreativne osobe nisu suštinski drugačije od ostalih – osim po posvećenosti činu stvaranja. On, takođe, tvrdi da ne postoji određeni tip kreativne ličnosti, kao i da "ludilo" nije nekakav romantični – i romantizovani! – preduslov za stvaralaštvo, kakvim ga smatraju čak i neki uticajni savremeni psihijatri.

Osim toga, Rotenberg nam nudi uvid u strukturu kreativnog procesa, u onaj trenutak kada se u umu rađa nova ideja. Otud je Kreativnost i ludilo briljantan prozor u sam čin stvaranja, u rasponu od Ajnštajnovih slika koje su vodile do teorije relativnosti, do dubokih, nesvesnih konflikata koji su izrodili prelepe umetničke metafore.

Autor nije odoleo svojim kliničkim interesovanjima, pa knjigu zatvara i nekoliko „studija slučajeva“: poglavlja o Emili Dikinson, Silviji Plat, Strindbergu i Judžinu O'Nilu.

"Kreativnost i ludilo najčešće se smatraju opozitnim, ekstremnim vrednostima na ravni ljudskog duha: sve najuzvišenije ljudsko pohranjeno je u predstavama o pesnicima, slikarima, naučnicima; sve ono „niže“, bolesno (i opasno; to se nikada ne izgovara, ali se ne sme zaboraviti jer je osnovno pogonsko gorivo stigme!), vezuje se za „ludilo“.

Zbog ovih predrasuda je važno izaći iz područja pojednostavljenih predstava i vratiti se racionalnom, naučnom izučavanju, raščlanjivanju; postaviti kreativnost pored ludila i analizirati njihov odnos, upravo kako nam je to ponudio autor ove zanimljive studije.

Iako ne daje konačne odgovore na sva pitanja, knjiga Kreativnost i ludilo pomaže čitaocu da se slobodnije kreće putem sagledavanja značenja tih termina; ono što je možda još važnije od toga, pomaže mu u razumevanju problema podvajanja ljudi: ne postoje kreativni naspram ludih, u svima nama postoje predispozicije i za kreativnost i za ludilo."

Iz pogovora doc. dr Vladimira Jovića

Albert Rotenberg

Američki psihijatar i psihoanalitičar, školovao se na najprestižnijim univerzitetima, a potom bio profesor psihijatrije i upravnik instituta za istraživanje kreativnosti na Harvardu. Najznačajniji deo autorske karijere posvetio je proučavanju kreativnih procesa, a svojim delima ostvario je veliki uticaj na dalji razvoj ove naučne oblasti uvodeći pojmove koji se i danas koriste. Pored knjige Kreativnost i ludilo, objavio je sledeće naslove: Emerging Goddess: The Creative Process in Art, Science, and other Fields (1989), The Creative Process of Psychotherapy (1988) i The Creativity Questions (1976). Takođe je i autor romana Living Color (2001). 

Godina izdanja : 2010.

Broj strana : 230

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 22.5 x 16.5

Težina : 372 g

ISBN : 978-86-7102-364-1

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje