×

SVETSKI POREDAK - Politika Vudroa Vilsona i F. D. Ruzvelta

Dragan R. Simić

Studija Dragana R. Simića nudi izvrstan analitički politikološki pregled „kratke istorije“ američke spoljne politike, sa fokusom na dva predsednika koja su na nju odsudno i trajno uticala – Vudroa Vilsona i Frenklina Delano Ruzvelta

Lepo napisano naučno delo, tekst koji podstiče brojna asocijativna razmišljanja i poređenja sa trenutkom u kome živimo, pouzdano štivo i knjiga koja srpskoj političkoj, pravnoj i istorijskoj nauci može poslužiti kao siguran temelj i instruktivan putokaz.

prof. dr Ljubodrag Dimić

Knjiga koja je pred nama predstavlja značajan doprinos studijama međunarodnih odnosa, a naročito globalnog poretka, kao i američke vanjske politike, međunarodne povijesti i 20. stoljeća.

prof. dr Dejan Jović

Studija Dragana R. Simića nudi izvrstan analitički i politikološki pregled „kratke istorije“ američke spoljne politike, sa fokusom na dva predsednika koja su na nju odsudno i trajno uticala – Vudroa Vilsona i Frenklina Delana Ruzvelta.

Uporednom analizom, autor ukazuje ne samo na sličnosti, već i značajne razlike u Vilsonovom i Ruzveltovom poimanju spoljne politike, bezbednosti u svetu, te poželjnog svetskog poretka. Analizom njihovih istupa, govora, političkih odluka i učinaka, Simić kontinuirano gradi i predočava psihološke portrete dvojce američkih predsednika.

Preciznim mapiranjem i minucioznom analizom glavnih karakteristika politike i političkog delovanja Vilsona i Ruzvelta, prof. dr Dragan Simić, istovremeno, pokreće niz važnih pitanja o međunarodnim odnosima i globalizaciji svetske politike u XX veku.

Dragan R. Simić

Redovni je profesor i dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Za profesora Univerziteta Klemson, Južna Karolina, SAD, izabran je 2014. godine. Predaje međunarodne odnose, nacionalnu i globalnu bezbednost, velike strategije i strateško mišljenje, geopolitiku, spoljnu i bezbednosnu politiku SAD i srpsko-američke odnose. Objavio je knjige: Pozitivan mir-shvatanja Johana Galtunga(1993), Poredak sveta (1999), Nauka o bezbednosti (2002), Svetska politika, (2009), Rasprava o poretku (2012) i preveo značajan broj studija sa engleskog.

Osnivač je i direktor Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (od 2004). Šef je projekta „Srpska obrazovna alijansa“ (Serbian Educational Alliance) koji zajedno izvode Ohio State University i Centar za studije SAD Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Bio je stipendista Fulbrajtovog programa o američkoj spoljnoj politici na Univerzitetu Južne Karoline, SAD (2003). Predsednik je Matičnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, počev od 2017. godine.

Predgovor
1. Uvod
2. Američki pokušaji stvaranja svetskog poretka
3. Shvatanje svetskog poretka Vudroa Vilsona
4. Zidanica na pesku: međunarodni poredak između dva svetska rata– 1919–1939.
5. Na nizbrdici, nad ambisom...
6. Popuštanje, povlačenje i raspad poretka
7. Frenklin Delano Ruzvelt i svetski poredak „otvorenih sfera”
8. „Liberalni realizam” Frenklina Delana Ruzvelta
9. „Sfumato tehnika” Frenklina Delana Ruzvelta
10. Cilj i neizbežna sredstva
11. Novi svetski poredak
12. Ruzveltova politika prostora u prostoru svetske politike
13. „Četiri slobode” vs „četiri policajca”
14. Od senki prema konturama i oblicima
15. Nasleđe Vudroa Vilsona i Frenklina Delana Ruzvelta
Literatura
Ilustracije
Kratka biografija
Indeks imena i pojmova

Godina izdanja : 2022.

Broj strana : 200

Pismo : Latinica

Povez : Broširani

Format : 21x14

Težina : 265 g

ISBN : 9788671026666

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje