×

PSIHOTERAPIJA

Priredili Aleksandar Dimitrijević,Ljubomir Erić

  Najistaknutiji domaći stručnjaci i nekadašnji beogradski studenti koji sada predaju u Londonu, Sent Luisu ili Sidneju, okupili su se da bi prikazali najvažnije trendove u psihoanalitičkim, kognitivno-bihevioralnim, odnosno grupnim i porodičnim pristupima psihoterapiji.   

Prethodna izdanja, koja je samostalno priređivao profesor Ljubomir Erić, postala su standardan nastavni izvor kako u Srbiji tako i širom bivše Jugoslavije. Novo izdanje, u koje se kao priređivač uključuje i Aleksandar Dimitirijević, donosi nova poglavlja i uključuje nova saznanja u već postojeća. Najistaknutiji domaći stručnjaci i nekadašnji beogradski studenti koji sada predaju u Londonu, Sent Luisu i Sidneju, okupili su se da bi prikazali najvažnije trendove u psihoanalitičkim, kognitivno-bihevioralnim, odnosno grupnim i porodičnim pristupima psihoterapiji. Svako poglavlje doneće definiciju, istorijat i osnovne elemente svakog od pravaca, a posebna pažnja biće posvećena etičkim standardima i istraživačkim potvrdama efikasnosti psihoterapijskih tretmana.

Predgovor
Autori
I.
Opšta pitanja u psihoterapiji
Ljubomir Eri?: Šta je psihoterapija?
Ljubomir Eri?, Olga ?olovi?: Psihoterapija i etika
Ljubomir Eri?, Aleksandar Dimitrijevi?, Vida Raki? Gliši?: Osnovni principi edukacije u psihoanalizi i psihodinami?kim psihoterapijama
Sonja Proti?, Aleksandar Dimitrijevi?, Vladan Star?evi?, Ljubomir Eri?: Istraživanja procesa i ishoda psihoterapije

II.
Individualni psihodinami?ki modaliteti
Ljubomir Eri?: Klasi?na psihoanaliza – model Sigmunda Frojda
Ljubomir Eri?: Model Sigmunda Frojda – tehnika rada
Vida Raki? Gliši?, Snežana Kecojevi? Miljevi?, Slavko Ma?ki?: Ego psihologija – strukturalni pristup: Ana Frojd, Margaret Maler, Džozef Sendler
Aleksandar Dimitrijevi?: Teorija objektnih odnosa – model Melani Klajn
Dragan Švraki?, Mirjana Divac: Strukturalna teorija objektnih odnosa – Oto Kernberg
Aleksandar Dimitrijevi?: Britanska škola nezavisnih – Donald Vinikot
Aleksandar Dimitrijevi?: Self psihologija – Hajnc Kohut
Aleksandar Dimitrijevi?: Interpersonalno-relacioni pristup u psihoanalizi
Aleksandar Dimitrijevi?: Teorija mentalizacije
Ljubomir Eri?: Psihoanaliza i/ili psihoanaliti?ka psihoterapija
Ljubomir Eri?: Kratka dinami?ka psihoterapija
Ljubomir Eri?: Suportivna dinami?ka psihoterapija
Ljubomir Eri?: Psihoanaliza, psihoanaliti?ka psihoterapija i primena lekova – dinami?ka psihofarmakoterapija
Ljubomir Eri?: Psihoanaliza i psihoanaliti?ka psihoterapija u Srbiji i okruženju
III.
Grupni modeli psihoterapije
Nevena ?alovska Hercog, Saveta Dragani? Gaji?, Desanka Naguli?: Porodi?na terapija
Ivanka Jovanovi? Dunji?, Tija Despotovi?: Grupna analiti?ka psihoterapija
Zoran ?uri?: Psihodrama
IV.
Bihevioralno-kognitivna terapija
Vladan Star?evi?: Bihevioralna terapija
Vladan Star?evi?: Kognitivna terapija
Borjanka Batini?: Kombinovana primena kognitivno-bihevioralne terapije i lekova
Zorica Mari?: Teorija i praksa racionalno emotivne bihevior terapije (REBT)
Ljiljana Mihi?: Tre?i talas kognitivno-bihevioralnih terapija
Mima Simi?, Ljubica Eljdupovi?: Dijalekti?ka bihevioralna terapija
V.
Drugi oblici psihoterapije
Mladen Kosti?: Geštalt terapija
Mirjana Divac: Psihodinami?ka transakciona analiza
Mirjana Eri?: Psihoseksualna psihoterapija

Godina izdanja : 2018.

Broj strana : 690

Pismo : Latinica

Povez : Broširani

Format : 16 x 23

Težina : 1050 g

ISBN : 978-86-7102-602-4

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje