×

SKICA TEORIJSKE PSIHOLOGIJE

Tomas Teo

Prevela sa engleskog Biljana Popović

Ova knjiga pokazuje da ukoliko želi da dostigne dublje, obuhvatnije i smislenije razumevanje ljudskih bića i izbegne ćorsokake trivijalnih empirijskih podataka, psihologija mora da uvaži značaj koji za razumevanje čoveka imaju filozofija, istorija i umetnost, oblasti koje akademska psihologija uglavnom vidi kao smetnju spoznavanju „prave“ prirode čoveka. Stoga, ova knjiga, iako prvenstveno namenjena psiholozima i studentima psihologije, može da bude zanimljiva i korisna i čitaocima k...

Teorijska psihologija smelo postavlja krupna pitanja, i to ni manje ni više nego svojoj matičnoj oblasti – psihologiji.

Studija Skica teorijske psihologije: kritička razmatranja, kanadskog psihologa Tomasa Tea, spada u red retkih, pažnje vrednih ostvarenja koja, stupajući u dijalog sa psihologijom, nastoje da ispitaju njene domete i ograničenja. Polemika koju vodi nije sredstvo osporavanja već podstrek za unapređenje nauke kojoj se često pripisuju epiteti razjedinjena, beskorisna, u krizi. Ona savremenu psihologiju uverenu u to da je jedina prava i istinita, kako prema kriterijumima naučne produkcije, tako i prema sveprisutnosti u životima ljudi, suočava sa samom sobom, usmeravajući je teorijsko-filozofskim pitanjima o problemima sa kojima se mora uhvatiti u koštac.

Tomas Teo

Profesor psihologije na Univerzitetu Jork u Torontu. Karijeru je posvetio unapređenju teorijske, kritičke i istorijske psihologije. Kourednik je časopisa Pregled opšte psihologije, urednik biblioteke Palgrejvove studije teorije i istorije psihologije i kourednik biblioteke Palgrejvove studije domorodačke psihologije. Bio je predsednik Međunarodnog društva za teorijsku psihologiju, Društva za teorijsku i filozofsku psihologiju Američkog udruženja psihologa (Odeljenje 24) i predsednik Sekcije za istoriju i filozofiju psihologije Kanadskog udruženja psihologa. Autor je i koautor studija Encyclopedia of critical psychology (Enciklopedija kritičke psihologije; 2014), A critical history and philosophy of psychology: Diversity of context, thought, and practice (Kritička istorija i filozofija psihologije: raznolikost konteksta, misli i praksi; 2014), Outline of theoretical psychology: Critical investigations (Skica teorijske psihologije: kritička razmatranja; 2018), Re-envisioning theoretical psychology: Diverging ideas and practices (Novi pogledi na teorijsku psihologiju: različite ideje i prakse; 2019), te više od dve stotine naučnih radova u časopisima i na naučnim skupovima.

Sadržaj

1. Uvod                                                                                                                   


Deo prvi        

Ontološka promišljanja                                                                              
2. Šta je psihologija?                                                                                                          
3. Šta zna?i biti ljudsko bi?e?                                                                                             
4. Priroda psiholoških objekata, doga?aja i koncepata                                    

Deo drugi      

Epistemološki problemi                                                                               
5. Posledice pozitivizma u psihologiji                                                                                
6. Društvene odlike i znanje                                                                                   
7. Kultura, epohe i psihološko znanje                                                                                

Deo tre?i        

Eti?ko-politi?ke rasprave                                                                           
8. Uloga vrednosti, mo?i i novca u psi- disciplinama                                                        
9. Da li nepravda treba da bude bitna psiholozima?                                                         
10. Rešavanje problema nasuprot stvaranju problema u društvu                                   

Deo ?etvrti    

Izazovi estetike                                                                                           
11. Subjektivnost i otpor kroz estetiku                                                                  

Bibliografija                                                                                                                       

 

Godina izdanja : 2022.

Broj strana : 334

Pismo : Latinica

Povez : Broširani

Format : 22,5 x 16,5

Težina : 650 g

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje