×

KULTURNA DIPLOMATIJA I KULTURNI ODNOSI – saradnja, raznolikost, dijalog

Milena Dragićević Šešić, Ljiljana Rogač Mijatović, Rafaela Hence

Knjiga razmatra nekoliko pitanja, kao što su: Kako je kulturna diplomatija shvaćena i konstruisana u savremenom kontekstu? Kako je kulturna diplomatija sagledana izvan pojmova meke moći? Da li je kultura instrument u promociji spoljnopolitičkih interesa ili je to polje koje omogućava međudruštvene i međukulturalne veze na različitim nivoima? Šta su moguće strategije identitetske politike u kontekstu kulturnih aktivnosti diplomatskih predstavništava?

Knjiga Kulturna diplomatija i kulturni odnosi: saradnja, raznolikost, dijalog sastoji se od radova predstavljenih na međunarodnom naučnom skupu održanom na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2022. Knjiga razmatra nekoliko pitanja, kao što su: Kako je kulturna diplomatija shvaćena i konstruisana u savremenom kontekstu? Kako je kulturna diplomatija sagledana izvan pojmova meke moći? Da li je kultura instrument u promociji spoljnopolitičkih interesa ili je to polje koje omogućava međudruštvene i međukulturalne veze na različitim nivoima? Šta su moguće strategije identitetske politike u kontekstu kulturnih aktivnosti diplomatskih predstavništava?

Iako bi knjiga i dalje mogla izgledati „evropocentrično“, ona nudi kritički pristup evrocentrizmu i pokušava da osvetli i ukaže na nejednakosti ili pokroviteljstvo u procesima međunarodne saradnje, bilo da ga vodi globalni Sever ili ga pokreće globalni Jug da „ugodi” investitorima i turistima. On identifikuje neslaganja između diskursa i instrumenata politike kroz analizu kulturne diplomatije u praksi, ukazuje na doprinose novih agencija kao što su socijalne mreže, mediji, građani ili umetnički kolektivi i artivizam koji se dešavaju u kulturnoj kontra-javnoj sferi (Dragićević Šešić, 2018) ili unutar sfere kulturnih i kreativnih industrija. Dakle, knjiga razmatra pitanja kojih nema u uobičajenim narativima kulturne diplomatije i teorije.

Milena Dragićević Šešić

Profesor Menadžmenta u kulturi i Teorije medija; rektor Univerziteta umetnosti (2001–2004); direktor Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti; gost predavač na univerzitetima širom sveta; ekspert Saveta Evrope, UNESCO-a, Evropske kulturne fondacije; predsednik žirija Evropske nagrade za kulturnu politiku. Objavila je 17 knjiga: Kultura i umetnost otpora (2018), Umetnost i alternativa (1992), Kultura – menadžment, animacija, marketing sa B. Stojkovićem, Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima (sa S. Dragojevićem, 2005), Interkulturna medijacija na Balkanu (sa S. Dragojevićem, 2004), Neofolk kultura (1994), Vers les nouvelles politiques culturelles (2015); priredila zbornike Cultural Sustainability in European Cities: Imagining Europolis (2015), Cultural policy in times of rising populism – KPY Istanbul (2018) i dr.

Njene knjige su prevođene na 17 jezika.

Dobitnica je francuskog Ordena Komandira Akademske Palme 2003. i Velike zlatne plakete Univerziteta umetnosti 2004.

Ljiljana Rogač Mijatović

Stručni saradnik za naučno istraživanje i razvoj u Institutu za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Predavač je na interdisciplinarnim master studijama za kulturnu politiku i menadžment i doktorskim studijama za teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Rafaela Hence

Godina izdanja : 2023.

Broj strana : 312

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 16,5x23,5

Težina : 1000 g

ISBN : 9788671670661

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje