×

UVOD U MEDIOLOGIJU

Režis Debre

Prevela sa francuskog Marijana Ivanović

Debreov provokativni poziv na uvođenje u mediologiju vodi u sasvim neočekivanom pravcu. Bez obzira na poreklo reči mediologija u ovoj knjizi se malo govori o masovnim medijima. Ona je pledoaje za uspostavljanje jednog autentičnog pogleda na svet i kulturu, na vertikalu razvoja civilizacije, u stvaralačkom okviru pod nazivom mediologija. dr Miroljub Radojković

Za razliku od sociologije medija, sa kojom je ponekad mešaju, mediologija proučava međuzavisnost koja je postojala kako u prošlosti, tako i danas između tehnike i kulture. Reč je o sučeljavanju ili, tačnije rečeno, pomirenju dva tradicionalno i kobno suprotstavljena područja.
Značaj mediologije se ogleda u isticanju potreba transmisije u odnosu na zahteve koje nameće komunikacija. Rehabilitovanje vladavine dugotrajnosti, ugrožene opsesivnim osvajanjem prostora, postaje najvažniji civilizacijski zadatak. Mediološki postupak, između ostalih, tome može doprineti.
U ovoj knjizi jedna nova istraživačka oblast nalazi svoja prva tumačenja, uz kritički osvrt na svoje pretpostavke i okruženje. Reč je o podsticajnoj i pristupačnoj sintezi, koja će biti korisna ne samo studentima, već i svima koje jednostavno zanima ova oblast. 

Režis Debre

Profesor je filozofije na Univerzitetu "Žan Mulen" u Lionu

I Vreme transmisije
II The medium is the message
III "Ovo ?e ubiti ono"
IV Simboli?ka delotvornost
V Ve?e nau?nih disciplina
VI ?emu služi mediologija?
Miroljub Radojkovi?: Mediološki izazov

Godina izdanja : 2000.

Broj strana : 249

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 22 x 13

Težina : 320 g

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje