Multimedia | Novinarstvo, studije medija

Sinteza teorijskog i praktičnog znanja o savremenim medijima osnova je na kojoj je građena edicija Multimedia. Ovo je jedinstvena biblioteka, posvećena temama o društvenoj ulozi, o načinu delovanja i organizaciji masovnih medija. Radi se o različitim aspektima sagledavanja medija: političkom, pravnom, ekonomskom, obrazovnom, kulturnom, etičkom, estetičkom, tržišnom i žurnalističkom.

TOTALNA ISTORIJA VIDEO-IGARA

Manojlo Maravić

1.408,00 RSD
1.760,00 RSD

UMETNOST I TEHNOLOGIJE KOMUNIKACIJA

Aleksandar Luj Todorović

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

UVOD U MEDIOLOGIJU

Režis Debre

660,00 RSD
825,00 RSD