O nama

Izdavačko preduzeće Clio osnovano je u vremenu najvećih društvenih preokreta i političkih lomova krajem dvadesetog veka sa osnovnom idejom da u okviru svojih edicija stvori lektiru za modernog intelektualca, ustanovi čvrste oslonce slobodnomislećem čoveku koji se konstruktivno opire razornom uticaju ekonomske krize i raspadu sistema vrednosti.

Izdavački koncept odlikuje se profilisanim edicijama počev od svetske proze, istorije, antropologije, psihologije, studija komunikacija i medija, menadžmenta i marketinga, ekologije, esejistike, preko teorije, istorije i kritike umetničke prakse, do bibliotekarstva, muzeologije i obrazovne politike. Objavljujući knjige koje su plod savremenih znanja i iskustava različitih kulturnih i jezičkih sredina, Clio nastoji da aktivnim učešćem u reformama srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja unapredi ove procese, kao i stručno usavršavanje predavača i rukovodilaca obrazovnih ustanova.

Doslednom primenom profesionalnih standarda i poštovanjem procedure u redakcijskom radu, zaposleni i saradnici zalažu se da pruže uzorne primere dobre uređivačke prakse. Kao baštinici priznatog stručnog iskustva, predstavnici kuće, na poziv nadležnih institucija, davali su izvestan doprinos u javnim debatama o preduslovima stvaranja kvalitetnijih uslova za rad svih institucija koje su zastupljene na životnom putu knjige. Razrađeni su i javno predstavljeni nacrt Zakona o izdavaštvu, predlog za osnivanje Nacionalnog centra za knjigu, pokrenuta inicijativa za organizovanje Godine knjige u Srbiji, preporučena nova načela sa uputstvom za otkup knjiga za biblioteke. Započeti su i dugoročni projekti InternestBiblioteka PlusGral-biblioteka čuda, koji se bave unapređenjem društvene uloge biblioteka i saradnje obrazovnih, medijskih ustanova, umetnika i izdavača.

U organizaciji predavanja, seminara, debata, prezentacija kao i realizaciji drugih projekata, Clio je najčečće sarađivao sa Narodnom bibliotekom, Narodnim muzejem, Univerzitetom umetnosti, Muzejem grada Beograda, Kinotekom, Bibliotekom grada Beograda, Kolarčevom zadužbinom, Kulturnim centrom Beograda, Beogradskom filharmonijom, Fakultetom političkih nauka, Filozofskim, Filološkim i Pravnim fakultetom, RTS-om, Beogradskim dramskim pozorištem, Sava centrom, Jevrejskom opštinom, muzičkim školama, centrima za kulturu, muzejima, galerijama i bibliotekama u Srbiji, festivalskim organizacijama, ali i mnogim drugim kulturnim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Jedan od najvećih započetih projekata je Istorija privatnog života na tlu srpskih zemalja koji, pored ostalog, podrazumeva više od 120 predavanja, objavljivanje četvorotomnog istraživanja, tematske izložbe u 12 muzeja u Srbiji i televizijsku seriju od 6 epizoda, kao i DVD za decu, izdanje na engleskom jeziku i izložbu za međunarodnu prezentaciju. Projekat se realizuje u periodu od 2003. do 2013. godine.

Na regionalnom nivou aktivnosti su inspirisane inicijativama Balkanske asocijacije izdavača čiji je član-osnivač kuća Clio (1999) i delovanjem redakcije časopisa Sarajevske sveske u Beogradu. Angažovanje u ovakvim mrežama čini okosnicu regionalnih inicijativa, uklanjanje barijera u komunikaciji na Balkanu, razvijanje i jačanje saradnje preko zajedničke promocije knjiga, autora i stvaralaštva u drugim regionima i zemljama.

Međunarodni časopis Kodovi slovenskih kultura, koji spada u deo izdavačkog korpusa kuće Clio, povezuje stručnjake i znanja iz oblasti slovenskih kultura i folkloristike.

Na širem međunarodnom planu, kuća Clio odigrala je važnu ulogu u obnavljanju pokidanih i jačanju oslabljenih kulturnih veza sa značajnim brojem zemalja. Dovodeći u goste mnoge autore objavljenih knjiga učinjeni su prvi koraci u saradnji koja se kasnije proširivala i dobijala trajnije državne, međuinstitucionalne ugovore ili univerzitetske protokole o saradnji. Predstavnici IP Clio do sada učestvovali su na preko pedeset međunarodnih konferencija, seminara, sajmova, bilo samostalno ili u okviru delegacija, radnih ili studijskih grupa.

Jasno se ističu ciljevi aktivnosti kuće sadržani u neprekidnoj dinamici kulturne akcije koja pokreće ili artikuliše određene socijalne promene. Objavljivanje knjiga je u izvesnom smislu samo sredstvo da se ciljevi postignu i ostavi izvesno svedočanstvo o učinjenom ili postignutom. Zato se delatnost kuće Clio češće prepoznaje kao istraživački poligon, laboratorija inovacija koja više izaziva nedoumice nego što sebe preporučuje kao tradicionalnu izdavačku aktivnost.

Izučavanje kulture mladih, analiza novih socijalnih trendova, rasprave o spornim društvenim pitanjima, dešifrovanje medijske komunikacije i manipulacije u oblikovanju javnog mišljenja jesu glavni izvori inovacija. Od kritičkog pogleda na objedinjujuću kulturu sveta do zalaženja u intimu blog generacije kreće se raspon buduće profesionalne radoznalosti Clia.

Prihvatajući imperative informatičkog, odnosno društva znanja, i razumevajući pomeranje paradigmi u razvoju kreativnih industrija, Clio svoju aktivnost inovira i usklađuje sa istorijskim, socijalnim i tehnološkim promenama uloge izdavača i knjige. Trudeći se da ne izgube dodir sa duhom vremena, okupljeni pod okriljem muze Clio ostaju i dalje zainteresovani za svoj, od samog početka defnisani, glavni zadatak - podsticaj mladim talentima i najveću moguću podršku individualnoj i društvenoj odgovornosti u neprekidnom procesu obrazovanja.

Zoran Hamović