Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

RASPEVANI BEOGRAD - Urbani identitet i muzički video

Irena Šentevska

1.936,00 RSD
2.420,00 RSD

NADZIRANJE DEMOKRATIJE

Slaviša Orlović

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

PUT PRETERIVANJA - Povest o piscima na drogama

Markus Bun

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

SUNOVRAT: Kriza liberalne demokratije

Manuel Kastels

704,00 RSD
880,00 RSD

DIVOVI - Globalna elita vlasti

Piter Filips

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

VRLINA NACIONALIZMA

Joram Hazoni

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

DOBA NADZORNOG KAPITALIZMA

Šošana Zubof

1.760,00 RSD
2.200,00 RSD