Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

BUREK.SI?!

Jernej Mlekuž

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

ISTORIJA, VREME I PAMĆENJE

Fernando Katroga

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

FAMA - Istorija glasina

Hans-Joahim Nojbauer

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

OSNOVI KULTURNE ISTORIJE

Piter Berk

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

DA LI JE EVROPA STVORENA U SREDNJEM VEKU?

Žak Le Gof

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

EVROPA U GLOBALNOM DOBU

Entoni Gidens

1.232,00 RSD
1.540,00 RSD

POSTKULTURA

Jelena Đorđević

Rasprodato

SOCIOLOGIJA PORODICE

Martin Segalan

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

KONTINENTALNE GEOPOLITIKE

Vjačeslav Avijucki

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

ĐAVO

Alfonso M. di Nola

Rasprodato