Multimedia | Novinarstvo, studije medija

Sinteza teorijskog i praktičnog znanja o savremenim medijima osnova je na kojoj je građena edicija Multimedia. Ovo je jedinstvena biblioteka, posvećena temama o društvenoj ulozi, o načinu delovanja i organizaciji masovnih medija. Radi se o različitim aspektima sagledavanja medija: političkom, pravnom, ekonomskom, obrazovnom, kulturnom, etičkom, estetičkom, tržišnom i žurnalističkom.

DIGITALNA PRAV(D)A

Andrej Savin

2.200,00 RSD
2.750,00 RSD

TOTALNA ISTORIJA VIDEO-IGARA

Manojlo Maravić

1.408,00 RSD
1.760,00 RSD

STORYTELLING ili pričam ti priču (II izdanje)

Kristijan Salmon

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

MEDIJSKE INDUSTRIJE

Aleksandar Luj Todorović

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

GOSPODARI MEDIJA

Marčelo Foa

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

OGLEDANJE MOĆI – Razgovori sa političarima sveta

Hari Štajner

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

MLADI I MEDIJI

Endi Radok

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

JEZIK NOVIH MEDIJA

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

MEĐUNARODNO KOMUNICIRANJE U INFORMACIONOM DRUŠTVU

Aleksandar Vranješ, Branimir Stojković, Miroljub Radojković

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

NOVINARSTVO (drugo, dopunjeno izdanje)

Ana Zagorac Keršer, Štefan Rus Mol

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD