×

DIGITALNA PRAV(D)A

Andrej Savin

Prevela sa engleskog Jelena Petrović

Studija Andreja Savina nudi najsavremeniji pregled ključnih oblasti pravnog uređenja interneta u Evropskoj Uniji, kao i kritičku procenu kreiranja politike i metoda upravljanja EU u ovoj sferi.

Internet je deo naše stvarnosti već dve decenije i više se ne da sagledati kroz prizmu drugih disciplina. Studija Andreja Savina nudi najsavremeniji pregled ključnih oblasti pravnog uređenja interneta u Evropskoj Uniji, kao i kritičku procenu kreiranja politike i metoda upravljanja EU u ovoj oblasti.Važno je razumeti kako EU stvara zakone koji utiču na digitalni svet, ali treba shvatiti i njihova ograničenja i propuste. Autor, ujedno, pruža dubinsku analizu načina na koji relevantni pravni instrumenti međusobno deluju, kao i poređenje različitih rešenja EU i SAD.

Nastojeći da sistematizuje mnogobrojne instrumente koji se ili odnose na propise o internetu ili su posebno u tu svrhu pisani, Savin tretira i ključna pitanja kao što su elektronska trgovina, nadležnost, intelektualna svojina, zaštita potrošača, krivična regulativa i nedavna dešavanja u oblasti zaštite podataka (GDPR).

Digitalna prav(d)a će biti ključno štivo za predavače, studente i praktičare koji se interesuju za internet, nove tehnologije, komercijalno, ekonomsko i informaciono pravo u EU i šire.

Andrej Savin

Andrej Savin je profesor na Poslovnoj školi u Kopenhagenu. Predmet njegovog interesovanja jesu zakonodavstvo u oblasti interneta, regulativa EU o telekomunikacijama, upravljanje internetom i inovacijama, a naročito upravljanje internetom u SAD i Evropi.

Autor je velikog broja naučnih radova i knjiga, uključujući EU Internet Law (2020), EU Telecommunications Law (2018), Digitalna prav(d)a (Clio, 2022).

Sadržaj

Predgovor
 
Spisak predmeta Suda pravde Evropske unije 
Spisak pravnih akata nižeg reda 

1. Pravno uređenje interneta u Evropskoj uniji

2. Elektronska trgovina

3. Međunarodna nadležnost i merodavno pravo

4. Pravno uređenje govora i sadržaja

5. Odgovornost posrednika 

6. Intelektualna svojina 

7. Zaštita potrošača i marketing 

8. Zaštita podataka i privatnost 

9. Digitalni identitet i elektronska plaćanja 

10. Visokotehnološki kriminal i sigurnost sajberprostora 


Zaključne napomene 
Indeks imena i pojmova

 

Godina izdanja : 2022.

Broj strana : 496

Pismo : Latinica

Povez : Latinica

Format : 24 x 16

Težina : 720 g

ISBN : 9788671026765

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje