Kultura otpora

Kultura otpora

Ovog vikenda vašoj pažnji preporučujemo knjige nastale u saradnji sa Institutom za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Reč je o autorskoj studiji profesorke Milene Dragićević Šešišić UMETNOST I KULTURA OTPORA i zborniku tekstova MEDIJI KULTURA I UMETNOST U DOBA POPULIZMA.

Usredsređeni na proučavanje kulturoloških fenomena i umetničkih izraza, autori ovih publikacija pažnju su posvetili uticaju populizma i populističke retorike na kulturu, vrednosne obrasce, umetničke i medijske prakse pokazujući pritom da umetnost može da prethodi društvenoj pobuni. 

Do utorka, 6. juna, ove naslove možete kupiti po ceni 50% nižoj od redovne, i to na www.clio.rs / forum@clio.rs / (011) 3035-696.

Kultura otpora