Imago | Psihologija

Biblioteka Imago objavljuje dela visokog akademskog nivoa, nastala uz upotrebu savremene naučne metodologije, a uređivački odbor odabira naslove koji se okvirno mogu grupisati u sledeće celine: savremena psihologija u savremenoj kulturi; istoriogeneza psihičkih fenomena; psihoanaliza, psihoterapija; granične oblasti psihologije i umetnosti, humanističkih i prirodnih nauka; psihologija kao putokaz za kvalitetniji život.

U POTRAZI ZA IDENTITETOM PSIHIJATRIJE

Dušan Kecmanović

Rasprodato

S ONE STRANE ZAVISNOSTI – Vodič za porodice

Dr Džefri Fut, Dr Keri Vilkens, Dr Nikol Kosanki, Stefani Higs

2.024,00 RSD
2.530,00 RSD

PSIHOTERAPIJA (šesto izdanje)

2.376,00 RSD
2.970,00 RSD

IZABRANA DJELA

Dušan Kecmanović

Rasprodato