Imago | Psihologija

Biblioteka Imago objavljuje dela visokog akademskog nivoa, nastala uz upotrebu savremene naučne metodologije, a uređivački odbor odabira naslove koji se okvirno mogu grupisati u sledeće celine: savremena psihologija u savremenoj kulturi; istoriogeneza psihičkih fenomena; psihoanaliza, psihoterapija; granične oblasti psihologije i umetnosti, humanističkih i prirodnih nauka; psihologija kao putokaz za kvalitetniji život.

USAMLJENOST

Džon T. Kasiopo, Vilijam Patrik

Rasprodato

UMETNOST I PSIHA

Elen Hendler Spic

Rasprodato

UMEŠNOST KOMUNICIRANJA, Teorijski i praktični aspekti

Danijela S.Petrović

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

U POTRAZI ZA IDENTITETOM PSIHIJATRIJE

Dušan Kecmanović

Rasprodato

TKAČ SNOVA

Dauve Draisma

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

TEME I DILEME

Dušan Kecmanović

Rasprodato

SKICA TEORIJSKE PSIHOLOGIJE

Tomas Teo

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

SEKS I PSIHA

Bret Kar

Rasprodato

SAMI ZAJEDNO

Šeri Terkl

Rasprodato

S ONE STRANE ZAVISNOSTI – Vodič za porodice

Dr Džefri Fut, Dr Keri Vilkens, Dr Nikol Kosanki, Stefani Higs

2.024,00 RSD
2.530,00 RSD

PSIHOTERAPIJA (šesto izdanje)

2.376,00 RSD
2.970,00 RSD