Umetnost i politike sećanja: trauma 1999 u KCB-u

15.04.2019.

Kulturni centar Beograda, Fakultet dramskih umetnosti i Izdavačka kuća Clio
pozivaju vas na predstavljanje knjige

Nina Mihaljinac
UMETNOST I POLITIKE SEĆANJA
Trauma 1999

Prvo istraživanje i najveća kolekcija na temu bombardovanja, koja obuhvata preko sto pedeset radova domaćih i inostranih umetnika različitih generacija i nekad sasvim udaljenih poetika, političkih pozicija i iskustava

govore
Milena Dragićević Šešić, profesorka na Univerzitetu umetnosti u Beogradu
Zoran Naskovski, umetnik, Goran Stojčetović, umetnik
Ana Otašević, novinarka i Nina Mihaljinac, autorka

utorak, 16. april, 19 sati, Galerija ARTGET
(Trg republike 5, Beograd)