O DOSTOJANSTVU U ZEMUNSKOJ GIMNAZIJI

08.10.2015.

U okviru novopokrenutog istraživačkog projekta o mladoj čitalačkoj publici čiji je inicijator Clio, organizovana je tribina sa učenicima trećeg i četvrtog razreda Zemunske gimnazije na kojoj se razgovaralo o knjizi Dostojanstvo Majkla Rozena. Učenike je za razgovor pripremila profesorka filozofije Violeta Vukin koja je bila i moderator, a sa učenicima je razgovarala Aleksandra Đuričić, književni kritičar. Tribina je pokazala da su mladi veoma zainteresovani za razgovor o temama koje ih  interesuju, spremni da postavljaju pitanja i diskutuju doživljavajući ovakve susrete kao način da neposredno izraze svoje stavove o knjizi i čitanju.  Posebno inspirativna bila je tema dostojanstva na način kako je Rozen plasira u svojoj knjizi što je učenike navelo na sasvim druge uglove posmatranja tog pojma.