KLIO predstavio šest novih izdanja edicije Imago

07.10.2014.

"Klio" je održao prvu predsajamsku konferenciju za novinare, na kojoj je predstavio nove naslove u ediciji "Imago", rezervisanoj za psihologiju koju uređuje doc. dr Aleksandar Dimitrijević.

Osnivač "Klia", Zoran Hamović, koji će iduće godine obeležiti 25 godina kontinuiranog delovanja u srpskom izdavaštvu, istakao je da nikada do sada nije objavljivao nečija izabrana dela ali ovoga puta je načinio izuzetak i štampao četiri toma "Izabranih dela" prof. dr Dušana Kecmanovića.

Iako su bili prijatelji, Hamović je istakao da odluku o štampanju četiri knjige jednog od najpoznatijih psihijatara i eksperata za političku psihologiju nije doneo nakon što je Kecmanović (1942-2014) neočekivano preminuo pre nekoliko meseci. Odluka je doneta još prošle godine kada se urednik edicije dogovorio sa Kecmanovićem da on priredi ove četiri knjige i u njih uvrsti ono što, kao autor 27 knjiga i 250 naučnih radova, smatra da je najbolje u njegovom opusu započetom 1973. godine.

Kako je kazao Hamović, sve četiri knjige su bile kompletirane i već su se dogovarali o njihovoj promociji na području ex-Jugoslavije, kada je Kecmanović preminuo u Sidneju, u koji je pobegao 1992. godine iz Sarajeva, gde je bio redovni profesor i član BIH akademije, sa tri knjige štampane u SAD.

Dimitrijević, docent na beogradskoj katedri psihologije i sada predavač po pozivu u Berlinu na Fakultetu za psihoanalizu, rekao je da bio veoima počašćen kada mu se pružila prilika kao uredniku edicije "Imago" da potpiše dve knjige prof. Kecmanovića, pošto je njegova dvotomna "Psihijatrija" oko koje je, kao urednik okupio 59 stručnjaka iz SFRJ i objavio 1989. godine, još uvek nezaobilazni udžbenik na zajedničkom jeziku.

On smatra da je ovaj poduhvat "Klia" da objavi "najbolje od najboljeg" u izabranim delima: "Teme i dileme", "Etnonacionalizam", "Metapsihijatrija" i "U potrazi za identitetom psihijatrije", štampane u tvrdom povezu na više od 2000 strana, jedinstven izdavački podvig i pravi leksikon za sve koje zanimaju najvažnije teme iz psihijatrije, psihoanalize i kliničke psihologije.

Neke tekstove autor je izmenio, proširio, a ima i onih koji su prvi put objavljeni, ali svi su tako jasno i jednostavno pisani da ih mogu čitati i laici, a ne samo stručnjaci. Dimitrijević je skrenuo posebnu pažnju na drugi tom posvećen etnonacionalizmu, jer je to tema kojom se Kecmanović veoma mnogo bavio i baš su ti tekstovi prevedni na više jezika i štampani i u Americi.

"Izabrana dela pokazuju ono što je oduvek trebalo da nam bude jasno - da smo imali, na dohvat ruke, u svojoj jezičkoj tradiciji, jednog vunderkinda, koji je napredovao radeći više od bilo koga, postavljajući, pri tom, najtemeljnija pitanja svoje struke, a možda i društva u celini i inspirišući, istovremeno, optimizam, elan i entuzijazam u saradnicima, čitaocima i slušaocima", kazao je Dimitrjević.

"Klio" je izmedju dva sajma uspeo da objavi prvi i drugi tom već afirmisanog udžbenika širom Evrope i u SAD "Psihologija u obrazovanju" Anite Vulfok, Malkolma Hjuza i Vivijen Volkap koji će biti kompletiran trećim tomom tokom sledeće godine.

Prva dva toma imaju blizu 1000 strana i značajan su doprinos našem visokom školstvu na više katedri koje se bave i temama obrazovanja.

Materijal u ovim knjigama zasnovan je na najskorijim istraživanjima u pravim odeljenjima. Ispitan je veliki broj strategija predavanja i različiti načini testiranja i ocenjivanja, kazao je Dimitrijević i dodao da je "ovo delo namenjeno svima koji se bave obrazovanjem: od volontera u školama i vrtićima, preko učesnika u nastavi, sve do kreatora obrazovnih politika".

Džon Kasiopo je autor značajne knjige za savremenog čoveka posvećene temi usamljenosti. Fenomen usamljenosti, koji ne treba brkati sa samoćom, novijeg je datuma, jer u prethodnim periodima to nije bila česta pojava, a danas se smatra da je prerasla u pandemiju.

"Ljudi su društvena bića. Kada ih pitate koja zadovoljstva najviše doprinose osechanju sreće, velika većina glasa za ljubav, intimnost i društvenu povezanost, pre nego za bogatstvo ili slavu", ukazao je Dimitrijević i dodao da je "zabrinjavajuće što se, u svakom trenutku, približno jedna petina svih stanovnika planete oseća dovoljno izolovano i da izolovanost postaje veliki izvor nesreće u njihovim životima".

"Autor ove studije je", istakao je urednik knjige, "više od 30 godina, sa timom stručnjaka različtog profila, radio na razotkrivanju načina na koji su čovekov mozak i telo isprepleteni s društvenim reakcijama. Verujući da, uz malo ohrabrivanja, svako može pobeći iz zatvora poremećene socijalne kognicije".

"Kasiopo", misli Dimitrijević, "ovom knjigom pomaže usamljenima da povrate konrolu nad svojim životima".

Autor knjige ukazuje na do sada nezapažen sindrom koji hronična usamljenost izvlači iz senke svoje rođake depresije - subjektivni osećaj društvene izolovanosti koji na jedinstven način remeti našu percepciju, ponašanje i fiziologiju, postajući zamka koja ne samo da poseduje toliku snagu da se njene posledice mogu osetiti čak na nivou DNK i ne samo da ojačava stvarnu izolovanost, već i vodi ka ranoj smrti.

Kasiopo je direktor Centra za kognitivnu neuronauku i istaknuti profesor na Univerzitetu u Čikagu.

Izvor: Tanjug
Datum: 1. oktobar 2014.