"Tragedija inicijacije ili nepostojani princ" u Severnoj Makedoniji

10.11.2020.

Upravo je objavljena knjiga Ivana Medenice Tragedija inicijacije ili nepostojani princ u Severnoj Makedoniji. U prevodu Jelene Lužine na makednoski jezik knjigu je objavila izdavačka kuća Magor.