PITER FILIPS O KRIZI ČOVEČANSTVA (VEČERNJE NOVOSTI)

25.01.2022.

Danas u Večernjim novostima čitajte odlomak iz studije Divovi - Globalna elita vlasti autora Pitera Filipsa.

Uzimajući za polazište uvide sociologa Vilijama Robinsona, prema kojima se čovečanstvo račva na jedan procenat, 20 procenata i 80 procenata, pri čemu bogatstvo nastavlja da se koncentriše u gornjoj petini čovečanstva, Piter Filips iznosi poražavajuće statičke podatke vezane za siromaštvo i glad u svetu, precizno imenujući predstavnike transnacionalne kapitalističke vlasti koji su ih uzrokovali. "Dakle, dok milioni ljudi pate, članovi finansijske elite transnacionlane kapitalističke vlasti koncentrišu se na profite od triliona dolara koji zapravo uključuju špekulisanje sa podizanjem cena hrane i zemljišta".

Više o tome u prilogu.