"U OČIMA ZVERI" NA KALEMEGDANU

06.06.2022.

U petak, 3. juna, iza Galerije Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, predstavljen je roman Nastasje Marten "U očima zveri".

Razgovor su, ukrštajući stanovišta i razmenjujući mišljenja, vodili Ljubica Arsić, recenzent, prof. dr Ljiljana Gavrilović, antropolog i msr Uroš Đurković, doktorand na Filološkom fakultetu.

Jednu od temeljnih vrednosti knjige Ljiljana Gavrilović vidi u tome što mimo strogog akademskog diskursa, koji ostaje stran široj čitalačkoj publici, ispunjava jedan od osnovnih zadataka antropologije - da menja svet i čini ga boljim.

Ljubica Arsić istakla je kako je u priču zasnovanu na osetljivoj autobiografskoj građi Nastasja Marten uspela da implementira nekoliko različitih slojeva - ne samo priču o diverzitetu identiteta, već i o tome kako ne možemo da budemo istorijski utvrđeni ukoliko nismo u prirodi i nemamo svest o povezanosti sa njom. Ona donosi shvatanje da odnos između čoveka i zveri nije u svojoj biti hijerarhijski, već uzajaman.

Uroš Đurković je zaključio kako roman Nastasje Marten čitaoca poziva na upoznavanje sa svetom. On nas podseća da sebi treba da pružimo šansu da budemo deo sveta, ali i svetu da postane deo nas.

Razgovor je moderirala Tamara Stojanović.