VILSON I RUZVELT SU POSTAVILI TEMELJE GLOBALIZACIJE

17.06.2022.

U novom broju dnevnog lista Danas Jelena Tasić donosi izveštaj sa konferencije za novinare posvećene novoj studiji u ediciji Agora Svetski poredak redovnog profesora i dekana Fakulteta političkih nauka Dragana R. Simića. Dostupan je na sledećem linku

https://www.danas.rs/kultura/kako-su-vilson-i-ruzvelt-postavili-temelje-globalizacije/?fbclid=IwAR057iSA1UmyCPLOmzsnJDCFHONlf5WPDCCfJJj9NokM42l5wYLohMai54s