CIKLUS PRETPLATE NA KVALITATIVNA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI

29.01.2016.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će u periodu od 29. januara do 10. februara 2016. biti aktuelan ciklus pretplate na naslov

Kvaltativna istraživanja u psihologiji

Karle Vilig.

Tokom ovog perioda knjigu ćete moći da nabavite po 50% nižoj ceni od knjižarske, to jest za 935 dinara.

 

Prvi put prevedano na srpski jezik, ovo delo je u svetu doživelo već treće izdanje. Reč je o sveobuhvatnom pristupu kvaliatativnim istraživanjima, od definisanja epistemološke pozicije, preko formulisanja istraživačkog problema i izbora odgovarajućih metoda prikupljanja i analize podataka, pa do bavljenja važnim pitanjima koja su vezana za etiku i refleksivnost. Pored toga, u knjizi se detaljno izlaže šest popularnih pristupa kvalitativnom istraživanju u psihologiji, identifikuju se prednosti i nedostaci svakog od njih i daju uputstva za pisanje izveštaja o istraživanju. Pisana jednostavnim stilom, uz oslanjanje na veliki broj primera i ilustracija, ova knjiga će posebno biti korisna onima koji nisu dovoljno upoznati sa kvalitativnim metodama istraživanja.