VILSON I RUZVELT - TVORCI SUPERSILE (IVAN VUJAČIĆ)

11.07.2022.

U nedeljniku NIN objavljena je recenzija studije Svetski poredak Dragana R. Simića, koju potpisuje prof. dr Ivan Vujačić.

Saznajte koje su bile fundamentalne sličnosti i razlike između dvaju američkih predsednika, kakvi su bili njihovi intelektualni profili, te na koji su način oblikovali instituacionalne okvire koji će postati temelji demokratije.

Članak je u prilogu.