IN MEMORIAM - VESNA CRNOGORAC

23.08.2022.

Naša draga Vesna Crnogorac, iznenada nas je napustila. Preminula je u 62. godini života.

Doktorirala je u oblasti infomaciono-komunikacionih nauka, bila dugogodišnji sekretar Bibliotekarskog društva Srbije kao i istrajna akitivistkinja za borbu protiv korupcije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Nišu, a doktorske studije završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, odbranivši tezu na temu prava javnosti na pristup komunikacijama.

Borbi protiv korupcije dala je nemerljiv doprinos. Od 2013. do 2016. godine Vesna je bila aktivna članica Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš. Godine 2017. postala je, kao jedan od osnivača, upravnik udruženja građana Centar za integritet, takođe u Nišu.

Bila je članica svetskog IFLA / FAIFE, Komiteta za intelektualne slobode (2013 – 2017), te predsednica Komisije za slobodan pristup informacijama i intelektualne slobode BDS, kao i članica Komisije za izradu Etičkog kodeksa bibliotekara Srbije. Kraj toga, Vesna je bila dugogodišnja članica redakcije naučnog časopisa Bibliotekar, ali i brojnih Programskih odbora naučnih konferencija.

Područja njenog stručnog i naučnog interesovanja ticala su se prevashodno slobodnog pristupa informacijama, kritičkog bibliotekarstva, transparentnosti i pravnog regulisanja bibliotekarstva.

Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja – Povelje Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Niša za doprinos borbi protiv korupcije, nagrade ‘’Zapis’’ za izuzetan doprinos razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Srbiji, povelje zahvalnosti Bibliotekarskog društva Srbije za uspešno sprovođenje međunarodnog projekta o Transparentnosti, dobrom upravljanju i slobodi od korupcije, ali i Priznanja BDS za doprinos proučavanju i razvoju bibliotekarstva u Srbiji. Autorka je 40 naučnih radova i tri koautorske knjige. Studiju „Javne biblioteke i demokratija“, objavila je 2018. godine u IP Clio.