GREŠKA U STUDIJI "DOBA NADZORNOG KAPITALIZMA"

25.08.2022.

Uvaženi čitaoci,

Američki izdavač nas je upozorio na grešku napravljenu u njihovom izdanju studije Doba nadzornog kapitalizma, uočenu na strani 459. Greška je, posledično, prisutna i u našem izdanju i nalazi se na strani 483, u sledećem odlomku:

“Pored Fejsbukove ionako kompleksne računarske mašinerije za ciljano oglašavanje, izbor vesti je 2016. počivao na jednom od najljubomornije čuvanih prognostičkih algoritama na svetu. Proistekao je iz božjeg pogleda na više od 100.000 elemenata bihevioralnog viška koji se neprestano kompjuterski obrađuju da bi se utvrdila ocena ‘relevantnosti’ više hiljada objava za svakog korisnika ponaosob.”

Umesto naznačenih 100.000, trebalo bi da piše “10.000 elemenata bihevioralnog viška”.

Vaš Clio