OPIJUM - ROMANTIČARSKI NARKOTIČKI SIRUP (DANAS)

17.11.2022.


U kulturnom dodatku dnevnog lista Danas objavljen je odlomak iz studije Put preterivanja - Povest o piscima na drogama Markusa Buna. Od imaginativnih prostora romantičara, prožetih konzumacijom opijuma, deli vas klik na dokument u prilogu.