Jugoslovenstvo u Maršalovom salonu

01.04.2024.

Izdavačko preduzeće Clio i Fakultet dramskih umetnosti 
pozivaju vas na predstavljanje knjige
 
Jovana Karaulić
KULTURALNE IZVEDBE JUGOSLOVENSTVA
Od venčanja kralja Aleksandra do Titove sahrane, 
od sletova iz 1930. do Dana mladosti
 
govore:
Milena Dragićević Šešić / Boris Miljković / Ivan Medenica 
i
autorka
 
petak, 12. april, 19 sati, MTS dvorana, Maršalov salon 
Dečanska 14, Beograd

Knjiga predstavlja značajan doprinos proučavanju Jugoslavije kroz analizu javnih politika i uloga kulturalnih izvedbi kao instrumenata ideološkog aparata. Precizno i sofisticirano, ona pokazuje kako kroz kulturne i ceremonijalne performanse ideja jednog socijalno-političkog i kulturnog prostora počinje da se formira kao (nad)nacionalni državni identitet i pripadnost. Delo jasno pokazuje kako kulturne izvedbe različitih formata funkcionišu kao instrument javne politike u odnosu na kompleksna društvena pitanja: od državnih venčanja (Kralja Aleksandra) do sahrana (Tita), od sletova iz 1930. do Dana mladosti. Autorka posebno ističe uloge organizacija Soko Kraljevine Jugoslavije i Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije kao ključne za kulturnu politiku jugoslovenstva u dva različita razdoblja u istoriji Jugoslavije. Posebna istraživačka pažnja ukazana je formatu sleta kao instrumentu građenja ideje „narodnog jedinstva“ i dubokoj analizi poslednjeg sleta iz 1988. godine.

Jovana Karaulić docent je na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Aktivna je članica Laboratorije interaktivnih umetnosti, kao i mreže IETM gde učestvuje u radu grupe koja je usmerna na pitanja životne sredine i izvođačkih umetnosti. Učesnica je u projektima saradnje FDU koje podržava Kreativna Evropa. Jedan je od osnivača novinskog izdanja „Lice ulice” kao i mnogih pozorišnih, medijskih i umetničkih inicijativa na domaćoj sceni. Objavljivala je članke u relevantnim naučnim časopisima i zbornicima u izdanju konferencija na kojima je učestvovala. Kourednica je međunarodne tematske publikacije „Performing arts between politics and policies: implications and challenges” u izadnju FDU i ADU iz Zagreba, kao i koautorka  publikacije „How to build network and why” u izdanju organizacije Kooperativa. Jedan od osnivača „Green Art Incubator“ platforme usmerene na zelenu transformaciju u polju umetnosti i kulture.