MUZIKALIJE JOVANA FRAJTA U AMBASADI REPUBLIKE ČEŠKE

12.04.2016.

Ambasada Republike Češke i Izdavačka kuća Clio

predstavljaju

 

MUZIKALIJE JOVANA FRAJTA 

Porodica Frajt u muzičkom životu Beograda

 

govore

Hristina Medić urednica edicije Ars musica│Ana Sofrenović dramska i

muzička umetnica │Ivana Vesić istraživač saradnik Muzikološkog instituta SANU

 

muzičke kompozicije izvode
Ivana Medić klavir
i
studenti IV godine solo pevanja FMU u klasi Katarine Jovanović
Mina Gligorić sopranBiljana Jovanović sopranNikola Gračanac tenor
i Zorka Milivojević klavirska pratnja


utorak, 19. april, 18 sati

Ambasada Republike Češke

(Bulevar kralja Aleksandra 22, Beograd)

 

Molimo da svoj dolazak potvrdite e-poštom na adresu milena_mirkic@mzv.cz
do ponedeljka 17. aprila u 12h

 

podrška:

Sekretarijat za kulturu grada Beograda

 

Jovan (Jan) Frajt (Plzen 1882 - Beograd 1938) kompozitor, violinista, dirigent i izdavač, potomak je poznate češke porodice muzičara koja je od 1903. godine živela i delovala u Beogradu. Bio je koncert majstor u orkestru Narodnog pozorišta u Beogradu i član orkestra Muzika kraljeve garde. Osnovao je Salonsku koncertnu kapelu Jovan Frajt koja je do Prvog svetskog rata svirala u Hotelu Moskva. Na Frajtovom repertoaru nalazila se takozvana ozbiljna umetnička muzika, operski aranžmani, džez i narodna muzika (izvorna i starogradske pesme). Kada je posle Prvog svetskog rata osnovao sopstvenu izdavačku kuću  pod nazivom Muzikalije Jovana Frajta ona je u pogledu notnog materijala tada bila najraznovrsnija i najveća na Balkanu. Znatan deo notnih izdanja stradao je, međutim, u bombardovanju Beograda 1941. godine dok se jedan deo danas nalazi u posedu potomaka familije Frajt.

Od tog raznovrsnog materijala koji datira iz dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka, u okviru notne edicije IP Clio objavljeno je i od propadanja i zaborava sačuvano tri sveske nota: Starogratske pesme, Moderne igre i Večernji zvon – ruske pesme i igre kao i 5 muzičkih CD izdanja u seriji Naši Česi.

Frajtova notna izdanja značajan su dokument o vremenu kada su štampana i izvođena; ona su takođe i dokument o kulturnim potrebama  građanskog sloja tadašnje Srbije, naročito Beograda. Njihovim izučavanjem i objavljivanjem došlo se do zanimljivih saznanja o nepoznatim tokovima u razvoju srpske muzike prve polovine 20. veka.