TJERI DE MONBRIJEAL U BEOGRADU

28.02.2007.

Član Francuske akademije nauka Tjeri de Monbrijal boravio je od 28. februara do 3. marta 2007. godine u Beogradu. Gostovanje Tjerija de Monbrijala organizovano je u saradnji s Francuskim kulturnim centrom u Beogradu, a povod je bio objavljivanje njegove knjige Delanje i sistem sveta.

Knjiga je predstavljena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde su pored autora govorili Predrag Simić i Dragoljub Mićunović. 
U Francuskom kulturnom centru Monbrijal je održao predavanje na temu "Da li Evropska unija ima političku budućnost". Moderator predavanja je bila Ksenija Milivojević, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji. 

Tokom svog boravka u Beogradu Tjeri de Monbrijal se sastao i sa predstavnicima vodećih parlamentarnih stranaka u Domu narodne skupštine, studentima i profesorima Fakulteta političkih nauka, a na Diplomatskoj akademiji je održao predavanje na temu: Evropska unija i Balkan?

Tjeri de Monbrijal spada među najuticajnije savremene francuske teoretičare međunarodnih odnosa: rođen je 1943. godine, diplomirao je na Politehničkoj školi u Parizu i doktorirao na Univerzitetu Berkli u Kaliforniji posle čega je izvesno vreme radio u različitim ministarstvima francuske vlade da bi 1973. postao prvi direktor nove Direkcije za analizu i planiranje Ministarstva inostranih poslova. Iskustvo stečeno na čelu ove direkcije de Monbrijaluće biti povod da 1979. osnuje Francuski institut za međunarodne odnose koji će ubrzo po osnivanju steći jedno od vodećih mesta u oblasti istraživanja međunarodnih odnosa u Evropi i svetu. De Monbrijal je autor petnaest naslova iz oblasti ekonomske teorije, istorije, filozofije, političke geografije i međunarodnih odnosa. Godine 1992. izabran je za člana Akademije političkih nauka, jedne od tri vodeće francuske akademije, a 2001. za predsednika prestižnog I’Institut de France.