Konferencija za novinare

27.05.2010.

Stevan K. Pavlović
HITLEROV NOVI ANTIPOREDAK

Drugi svetski rat u Jugoslaviji
(preveo sa engleskog: Đorđe Trajković) 


27.05.2010, Tanjug


Urednica edicije "Polis", prof. dr Smilja Marjanović Dušanić, podsetila je da se ova knjiga pojavila za beogradski Sajam knjiga na kome je privukla izuzetnU pažnju, što potvrdjuje da je tema kojom se bavi kod nas i dalje važna i intrigantna. 
Prof. dr Voja Pavlović koji se iz poštovanja prema autoru knjige ograničio da o njoj govori samo sa pozicije stručnog čitaoca koji iznosi impresije, istakao je da ugao iz koga posmatra Jugoslaviju u Drugom svetskom ratu nije onaj na koga su navikli naši istoričari i da treba imati u vidu da je pisano za stručnjake u svetu. 
Rat na tlu eks Jugoslavije Pavlović je, kao britanski istoričar (rodjen je u Beogradu) ali je studirao je istoriju na univerzitetu Sorbona u Parizu i Kraljevskom koledžu u Londonu gde živi od 1965. godine, prema rečima beogradskog kolege, posmatrao iz ugla okupacionih snaga i evropske perspektive pa su tako dogadjaji dobili mesto koje im realno pripada. 
Za Pavlovića je značajno kako je njegov prezimenjak, ali ne i rodjak, prutumačio ustanak, ulogu Vojske u otadžbini, pregovore partizana 1943...i to je uradio jasno i precizno, bez dileme i zato je to osvežavajuća slika o Drugom svetskom ratu na našem tlu. 
Pavlović, do penzionisanja profesor istorije Balkana na Univerzitetu u Sautemptonu, a nakon penzionisanja vanredni profesor na univerzitetima u Parizu, Sidneju i Firenci, je priznao da je desetak godina prikupljao gradju za ovu knjigu i da bi je još prikupljao po arhivima da nije stavio u jednom času tačku i odlucio da piše. 
On je na osnovu arhivske gradje Italijana i Nemaca, svedočanstava svedoka i istraživanja istoričara objavljenih na drugim jezicima, pokušao da dokuči šta se na prostoru bivše kraljevine stvarno dogadjalo. 
U knjizi je dao preglednu i hronološku analizu složenih, ali medjusobno povezanih ratnih dešavanja u periodu 1941-1945, za vreme kratakog, ali tragičnog perioda Hitlerovog propalog "novog poretka", na teritoriji koja više nije bila Kraljevina, a još nije postala FNR Jugoslavija, ali koja je svakako bila "bivša Jugoslavija". 
Autor je otkrio da je, pre svega, želeo da sebi odgovori šta se zbivalo ali da danas smatra da su još mnoge dileme ostale neobjašnjene, jedino se nada da je bio nepristrasan (koliko je to bilo moguće).