Konferencija za novinare povodom gostovanja Olivera Graua

08.06.2010.

Oliver Grau (1965) šef je odeljenja za nauku slike (image science) na Univerzitetu Donau u Kremsu (Austrija) i gostujući predavač na univerzitetima širom sveta. Predavao je istoriju umetnosti na Univerzitetu Humbolt u Berlinu i na Univerzitetu umetnosti u Lincu. Bio je rukovodilac projekta Immersive Art (Umetnost uranjanja) Nemačke naučne fondacije čiji je tim 1998. godine formirao prvu međunarodnu bazu podataka digitalne umetnosti, www.virtualart.at

Svoja istraživanja Oliver Grau usmerio je na istoriju medijske umetnosti, istoriju uranjanja i osećanja, istoriju, ideju i kulturu teleprisutnosti, genetičke umetnosti i veštačke inteligencije. Pored knjige Virtuelna umetnost (Clio, 2009) objavio je više naslova među kojima se ističu Mediale Emotionen (Fischer, 2005) iMediaArtHistories (MIT-Press 2007), a njegove knjige prevedene su na 12 jezika. Član je Nemačke akademije nauka Leopoldina i Brandenburške akademije nauka u Berlinu.