Susret sa Žan-Klodom Šeneom i Bernarom Flizenom

09.09.2010.

"VIZANTIJA, ISTORIJA I CIVILIZACIJA" TANDEMA ŠENE-FLIZEN
petak, 10 septembar 2010
 
U Francuskom kulturnom centru sinoć je predstavljena knjiga "Vizantija, istorija i civilizacija" u izdanju "Klija" čiji su autori francuski vizantolozi sa Sorbone Žan-Klod Šene i Bernar Flizen. Pored autora u prezentaciji su učestvovali i priređivač srpskog izdanja knjige prof. Radivoje Radić, urednica prof Smilja Marjanović Dušanić, kao i koleginica iz Pariza Beatris Kazo.

Pozdravljajući brojnu publiku koja je ispunila da poslednjeg mesta salu za predavanja Centra, direktorka Paskal Delpeš je izrazila zadovoljstvo što je knjiga rezultat bliske saradnje srpskih i francuskoh vizanotologa i dva univerziteta - Sorbone i Beogradskog univerziteta.

Urednica edicije Polis u koju je uvrštena ova istoriografska knjiga Marjanović Dušanić je podvukla da su razgovori koji su prethodili njenom "sklapanju" iz dve već objavljene Šeneove Istorije Vizantije i Flezenove Vizantijske civilizacije iznedrili i ideju da se organizuje naučni skup na temu "iznova saznati" što je bila praksa u Vizantiji da se iz već poznatih knjiga stvaraju nove celine. Simpozijum počinje danas na Filozofskom fakultetu i na njemu učestvuju srpski i francuski vizantolozi.

Izdavač Zoran Hamović se zahvalio Francuskom kulturnom centru na podršci i pomoći koju je pružao "Kliju" od njegovog osnivanja kada je bilo veoma otežano uspostavljati kontakte sa inostranstvom, posebno sa akademskim krugovima.

Prof. Radić je predstavio sadržaj i koncept nove sinteze u kojoj su i istorija i civilizacija Vizantije. On je i autor beleški o ličnostima koje se pominju u tekstu i glosa na marginama u kojima objašnjava događaje i terminologiju iz teksta, a dodao je i neke izvode iz odabranih izvora da bi dopunio one koje su već uključili autori. Radić je naglasio da je ovom knjigom postignut cilj koji je sebi postavila "ekipa" predvođena urednicom da se "pruži sveobuhvatan pogled na Vizantijsko carstvo i njegovo mesto u srednjovekovnom svetu". Knjiga otkriva, kako je primetio "Vizantiju koja se nalazi u neprestanim promenama, koja se prilagođava, koja nije statična i skamenjena", Radiće je objasnio da je Šene kroz pet poglavalja pratio povest Carstva od IV do XV veka. Prva glava nosi naziv "Rađanje Istočnog carstva" i hronološki ide do početka vladavine cara Justinijana I Velikog, to jest do 527. godine, druga glava obuhvata period od 527. do 718. godine i poraza Arabljana pod Carigradom, treća od 718. do 1057, a peta pod nazivom "Vizantija između Latina i Turaka" od 1057. do 1453. godine. Govoreći o Flizenovom delu o civilizaciji Vizantije, Radić je naglasio da, takođe, ima pet poglavalja i u njima se bavio različitim temama. "U prvoj glavi podrobno je raspravljao o vizantijskom caru, carskom dvoru i dvorskom ceremonijalu, zatim svečanostima u carskoj palati u kojima su dominirali velelepni sjaj i naglašena ceremonijalna ukočenost. Pažljivo je razmatrao odnos cara i patrijarha, odnosno svetovne i duhovne vlasti ", naveo je Radić. Drugo poglavlje posvećeno je vizantijskom hrišćanstvu i svemu što se nalazilo ispod njegove duhovne kupole. U ovom odeljku dužna pažnja je posvećena ikonoborstvu, ali i famoznom rascepu crkava 1054. godine čije se posledice osećaju i danas. Treće poglavlje je naslovljeno "Carigrad i provincija: od doba gradova do srednjovekovnog sveta", četvrto: "Crkve, predmeti, slike: vizantijska umetnost" i peto se bavi temama:helenizmom, jezikom, obrazovanjem i književnošću. Flizen je ispravno zaključio, primetio je Radić, da je Vizantija evropskom Zapadu i Istoku ostavila dve velike i različite zaostavštine. Zapadu je prenela antički helenizam iz koga je ponikla renesansa, a slovenskom i balkanskom svetu ostavila je pravoslavlje. "Knjiga je dragoceno učilo za sve koji se okreću vizantijskim studijama, ali i podesno štivo za obične radoznalce koje zanima istorija Vizantijskog carstva, a kojih, što naročito naglašavam, u našoj sredini ima veliki broj" zaključio je Radić . NJegove francuske kolege stavile su akcenat na uspešnu saradnju da se od dve načini treća knjiga koja pokazuje šta se kroz više od jednog milenijuma događalo, ali pre svega menjalo u jednoj državi i njenoj civilizaciji.
Tanjug