"POČETI IZNOVA" NA ZIMSKOM SALONU KNJIGE

15.12.2016.

Knjiga Dragana Klaića „Početi iznova -  promena teatarskog sistema“ predstavljena je u Gradskoj knjižari, u okviru Zimskog salona knjige „BOOKA 2016“. Reč je o izdanju Univerziteta umetnosti u Beogradu, Fakulteta dramskih umjetnosti, Univerziteta Crne Gore i izdavačke kuće „Clio“. Na promociji su govoriti direktor i glavni urednik kuće „Clio“ Zoran Hamović i dekan cetinjskog Fakulteta dramskih umetnosti Sehad Čekić. Događaju je prisustvovao i ministar kulture Janko Ljumović.

Hamović je naglasio večnu „kulturološku bitku“ koja je i tema knjige – kako spojiti nespojivo, kako juriti za profitom, a zadržati supstancu, autentičnost, svrhu pozorišne umjetnosti i kulture uopšte. Kako se čulo na promociji, kao pozorišni profesionalac i univerzitetski profesor, posmatrao je Dragan Klaić uzlet komercijalnog pozorišta i njegov rastući profesionalizam sa sve većom zabrinutošću zbog posljedica po nekomercijalnu scenu. Imajući u vidu rivalitet, blizinu, pa čak i umrežavanje ova dva sveta - jednog koji juri za profitom i drugog koji se održava državnim subvencijama – autor se u ovoj knjizi zalaže za njihovo jasno razgraničenje. Pitanje koje postavlja jeste kako ove pozorišne kuće, trupe, prostori, festivali, studiji kao i infrastruktura koja ih podržava i na koju se oslanjaju, mogu da se održe u konkurenciji sa komercijalnom zabavom, u situaciji oslabljene podrške državnih organa. Globalizacija, migracije, evropske integracije i digitalna revolucija mijenjaju način života ljudi u gradovima i na selima i vrše pritisak na državno pozorište da se prilagodi i modifikuje svoju ulogu ili da rizikuje da bude marginalizovano i postane irelevantno.

Dekan FDU Sehad Čekić naglasio je da je poziv na saradnju u objavljivanju ove knjige sa radošću prihvaćen. ,,Ovo je obavezno štivo svih koji se bave kulturom u Crnoj Gori, jer na pravi način ukazuje na koje modele se treba ugledati”, ocijenio je Čekić. Kako na neki način pomiriti tržišne i institucionalne zahteve primjer je i projekat Europeana - digitalna platforma Evropske unije o čijoj je implementaciji u okviru Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“ govorila stručna saradnica Gordana Ljubanović. Ona je naglasila da je to način kako kulturna institucija može izaći na tržište.

("Pobjeda")