PREDSTAVLJANJE KNJIGE "POČETI IZNOVA" DRAGANA KLAIĆA

23.12.2016.

Predstavljanje knjige Dragana Klaića „Početi iznova“ bilo je okupljanje njegovih starih prijatelja i njihov pokušaj da na neki način otplate dug kojim su zaduženi. Njegovi prijatelji i saradnici, Borka Pavićević, Milena Dragićević Šešić i Nebojša Bradić, podelili su sa okupljenima svoje anegdote o Draganu. Ovo predstavljanje knjige u nekom trenutku je preraslo u priču o čuvenoj pozorišnoj generaciji iz prošlog veka. Borka Pavićević, dramaturškinja CZKD, o knjizi „Početi iznova“ govori kao o izrazito preciznoj kada se radi o terminima, što je kodiralo smisao sadržaja: Klaja je uložio užasan napor da haos postavi u red i preda ga čitaocima. O Klaićevom istraživačkom kredibilitetu govorilo je to što je lako prelazio iz teorije u praksu i što je razumeo koliko kulturna politika oblikuje sudbnu umetničkih dela. Kako se danas ubrzano menja kulturna politika, na tribini je mnogo diskutovano kako treba usmeravati umetnost u budućnosti – da li institucionalno pozorište postaje prevaziđena forma? Da li subvencije treba zvati „investicije“, kako je predložio Nebojša Bradić, jer država zapravo ulaže u svoje građane i svoju kulturu? Da li komercijalno pozorište treba tretirati kao ozbiljnu umetničku produkciju? I da li menadžment ugrožava ili potpomaže umetnost? Ko u javnim politikama treba da diktira kako se raspoređuje novac iz budžeta Republike Srbije? Neki od zaključaka bili su da mora postojati prostor za diskusiju – pozorište i danas mora da pokreće pitanja. Publika se mora negovati i u nju se treba „ulagati“ – ali ona treba i da se osluškuje, jer ipak glavni kriterijum evaluacije pozorišnog rada ostaje publika. Treba učiti od menadžmenta, i u samoj knjizi Dragana Klaića postoji čitav niz poglavlja koji se bave organizacijom i produkcijom – ali ipak umetničko delo mora ostati u prvom planu teatra. Ako nema umetničkog projekta, nijedno liderstvo vam neće pomoći. Bilo je i refleksija o prirodi i potrebi za festivalima: Milena Dragićević Šešić poželela je da grad živi umetnički festival na način na koji živi svetsko prvenstvo u fudbalu. Konačno, Borka Pavićević zaključila je da su se svi iz pozorišnog sveta toliko oslanjali na Klaićev autoritet, da je on na kraju morao da napiše knjigu da i nakon njegove smrti oni mogu da se snalaze u ovom poslu. U tom duhu, Zoran Hamović, glavni urednik IP Clio, rekao je da nas „Početi iznova“ inspiriše da se uvek borimo i da uvek počinjemo iznova, a Nebojša Bradić je sumirao: ovo je proročka knjiga, dolazi iz nekog drugog vremena, ali i u ovom našem nastavlja da traje.