MIODRAGU SIBINOVIĆU DODELJENA POVELJA "RADOVAN KOŠUTIĆ"

14.02.2017.

Dr Miodragu Sibinoviću, slavisti, književnom istoričaru komparatističke orijentacije, istraživaču tipoloških i obostranih kontaktnih veza srpske književnosti i književnosti drugih slovenskih naroda, prevodiocu i teoretičaru, dodeljena je povelja “Radovan Košutić”.

Povelja se dodeljuje „za ukupan doprinos naučnom i pedagoškom radu na polju istočnih i zapadnih slovenskih jezika, književnosti i kultura u srpskoj sredini ili za najbolje monografsko delo iz ove oblasti, izdato u tekućoj godini.

Povelja je dodeljena Dr Sibinoviću za monografije o rusko-srpskom i srpsko-ruskom kulturnom kontaktu: Slavističke teme: članci i studije i Množenje svetova: Ruski pisci u srpskoj prevodnoj književnosti.

Izdavačka kuća Clio knjigu Množenje svetova izdala je 2015. godine, sa idejom da se podigne svest o temama kulturološke i književne uzajamnosti između Rusije i Srbije, ali i ostalih naroda i kultura. Opredeljenje da se razmišljanje o kulturološkim i književnim temama ovom prilikom zasnuje primarno na građi upravo iz srpsko-ruskih uzajamnih veza ima i širi smisao. Takva knjiga može biti koristan izvor podataka i o različitim oblicima tzv. „evropeizacije“ u procesu razvoja ruske i srpske kulture kao segmenata ukupne slovenske, evropske i svetske civilizacije. Može se čitati i kao pokazatelj da se apsorbovanjem civilizacijskih tekovina drugih stvaralaca i drugih naroda ne potire sopstveni identitet, upravo suprotno.

U saopštenju Odbora za dodelu Povelje odluka se obrazlaže rečima da knjiga Množenje svetova: Ruski pisci u srpskoj prevodnoj književnosti predstavlja koherentnu celinu od šest eseja koja otkriva suštinsku orijentisaost autora na proučavanje istočnoslovensko-srpskih i rusko-srpskih kulturnih i književnih veza što je uslovilo i autorovo interesovanje za izučavanje domaćeg književnog procesa i njegovih stranih impulsa.

Kako je tekst namenjen širokoj čitalačkoj publici, autor strpljivo i temeljno, uz vešto doziranje količine informacija, objašnjava npr. ulogu Ćirila i Metodija i njihove delatnosti, a zatim i važnost prvog i drugog južnoslovenskog uticaja za rusku pismenost i kulturu.

Učešće ruskih pisaca u srpskom životu i kulturi centralna je tema knjige Množenje svetova. Nastavljajući izrečeno u tekstu Crni talasi u knjizi Slovenske teme, autor iznosi činjenice koje zahtevaju reviziju ustaljenih mišljenja u pogledu ruskog uticaja u našoj kulturi, naročito u svetlu svega onoga što je tokom šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka u srpsku kuluturno-jezičku sredinu prenošeno iz ruske književnosti.