SALMAN AHTAR U BEOGRADU

07.05.2018.

Jedan od najznačajnijih psihoanalitičara današnjice
autor knjiga PSIHOLOGIJA DOBROTE (Clio 2016) i PSIHOLOGIJA PATNJE (Clio, 2017)

SALMAN AHTAR

u Beogradu!

...Dok je pesimista Frojd izgleda govorio da su “pacijenti dobri samo za naučna istraživanja i da bi se moglo zarađivati” (Ferenczi, 1888) optimista Ahtar razgovara sa osobama koje mu se obrate za pomoć nikad ne zaboravljanjući sopstvene slabosti i ne prestajući da razmišlja o zahtevima koji se postavljaju pred čitavu profesiju.

drAleksandar Dimitrijević

Tokom posete Beogradu Salman Ahtar će učestvovati u radu konferencije Evropske federacije psihoanalitičkih psihoterapeuta (EFPP) koja će biti održana od 10-13. maja 2018 u Hotelu Metropol. Za više informacija posetite stranicu http://efpp-belgrade2018.com


Salman Ahtar spada u veoma uzak krug najkreativnijih psihoanalitičara današnjice. Ne samo da je autor i urednik gotovo osamdeset knjiga (kojima treba dodati i osam knjiga poezije), već je i jedan od najinspirativnijih mislilaca i predavača u čitavoj oblasti psihoanalize. Od kliničkog rada s osobama koje pate od teških poremećaja ličnosti, preko istorije, priručnika i rečnika, pa ljudskih osećanja i iskustava, sve do relevantnosti psihoanalize za zemlje dalekog Istoka... Teško je i zamisliti teme kojima Ahtar nije dao doprinos. I to nikada površno ili repetitivno. On ima čitave tekstove u glavi, pre nego što sedne i zapiše ih olovkom na papiru, a oni uvek oduševljavaju inventivnošću i originalnim pristupom.

Ahtarov rad s pacijentima, koji je snimljen i koristi se u nastavi, primer je onog najinteraktivnijeg i najempatičnijeg što psihoanaliza moze da ponudi. Gotovo četrdeset godina kliničkog iskustva omogućava mu i da u knjigama pruži izvanredno ilustrativne primere različitih ljudskih stanja.

Kao predavač, Ahtar poseti desetak zemalja svake godine i nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Njegovo razumevanje svakog problema je koliko duboko toliko i sveobuhvatno, a formulacije toliko jednostavne da se pitate kako to i sami niste oduvek govorili.

Uprkos svim aktivnostima i putovanjima, Ahtar se odlično seća seminara koje je držao u Beogradu početkom devedesetih godina prošlog veka, imena kolega i novinara, restorana i pesama. Njegova nova poseta povezana je s međunarodnom psihoanalitičkom konferencijom koliko i s objavljivanjem srpskom prevoda dve njegove knjige. Nema sumnje da će ova poseta biti važna za dalji razvoj psihoanalize u Srbiji, a nije neopravdan optimizam da bi i opšta javnost mogla biti zainteresovana za tu oblast, pa čak i da bi poneko mogao naučiti nešto sto značajno popravlja kvalitet života.

dr Aleksandar Dimitrijević