Didacta | Teorija obrazovanja

Biblioteka DIDAKTA se bavi problemima nastave i obrazovnom politikom. Konceptualno je određena kao sveobuhvatna biblioteka obrazovne teorije i prakse neophodna za sve aktere u obrazovnom sistemu i projektovana kao pouzdana podloga stručnih seminara.

30%

Nedelja obrazovanja

PROJEKTNO UČENJE ZA PREDŠKOLSKI I MLAĐI ŠKOLSKI UZRAST

Amanda Klark, Erin Starki, Sara Lev

1.694,00 RSD
2.420,00 RSD

50%

Knjiga nedelje

KAKO MOTIVISATI UČENIKE DA UČE

Džere Brofi

990,00 RSD
1.980,00 RSD

IZUČAVANJE ISTORIJE

Donald Makrejld, Džeremi Blek

1.232,00 RSD
1.540,00 RSD

ATININI DAROVI

Džoel Mokir

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

PIRATI DIGITALNOG DOBA

Džek B. Ročester, Džon Ganc

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

30%

Nedelja obrazovanja

PROJEKTNO UČENJE

Vilijam N. Bender

924,00 RSD
1.320,00 RSD

30%

Nedelja obrazovanja

OSNOVE VASPITANJA U ŠKOLI

Janez Krek, Mojca Kovač Šebart

847,00 RSD
1.210,00 RSD

IZ ŠKOLE - Da li učenika pustiti s lanca

Darijuš Hentkovski

792,00 RSD
990,00 RSD

30%

Nedelja obrazovanja

PEDAGOGIJA AUTONOMIJE

Paulo Freire

704,00 RSD
880,00 RSD