Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

EVROPSKA KRAJNJA DESNICA 1945 - 2018.

Jovo Bakić

2.112,00 RSD
2.640,00 RSD

ANDRIĆEVSTVO – Protiv etike sjećanja

Rusmir Mahmutćehajić

Rasprodato

DOBA NADZORNOG KAPITALIZMA

Šošana Zubof

1.760,00 RSD
2.200,00 RSD

POLITIKA

Endru Hejvud

Rasprodato

INTELEKTUALNA ISTORIJA EVROPE II izdanje

Marvin Peri

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

NADZIRANJE DEMOKRATIJE

Slaviša Orlović

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

SRPSKI INTELEKTUALCI I JUGOSLAVIJA 1918-1929

Branka Prpa

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

PUT PRETERIVANJA - Povest o piscima na drogama

Markus Bun

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

SAVREMENA ALBANIJA, Od diktature do demokratije u Evropi

Fred C. Abrahams

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD